Izjava o dostopnosti

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je dolžno omogočati dostopnost spletne strani sodnapraksa.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, v nadaljevanju ZDSMA (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O).

Spletišče sodnapraksa.si je le delno združljivo s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1, ki je predpisan v ZDSMA.

V primeru, da določene vsebine, ki jih potrebujete, trenutno niso dostopne, vas prosimo, da pišete na naslov sodna.praksa@sodisce.si. Če bo to le mogoče, vam bomo vsebine posredovali v dostopni obliki.

Obvestila o primerih neskladnosti z dostopnostjo spletišča sprejemamo na elektronski naslov sodna.praksa@sodisce.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

 

 

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

 

Za vse ostale informacije povezane z dostopnostjo spletišča se obrnite na:

Služba za odnose z javnostmi pri VSRS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

e-pošta: sodna.praksa@sodisce.si
telefon: (01) 366 42 71

 

 

Ta izjava je bila nazadnje posodobljena 17. aprila 2023.