<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 1124/2016
ECLI:SI:VSLJ:2016:I.CP.1124.2016

Evidenčna številka:VSL0085897
Datum odločbe:28.09.2016
Senat, sodnik posameznik:Majda Irt (preds.), Alenka Kobal Velkavrh (poroč.), Bojan Breznik
Področje:STVARNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO
Institut:pripadajoče zemljišče - pripadajoče zemljišče k več stavbam - postopek za določitev pripadajočega zemljišča - določitev pripadajočega zemljišča k stavbam, zgrajenim pred januarjem 2003 - vzpostavitev etažne lastnine - očitna pisna pomota - ID znak - popravni sklep

Jedro

Vzpostavitev etažne lastnine ni pogoj za ugotavljanje pripadajočega zemljišča k stavbam, zgrajenim pred 1. 1. 2003.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Nasprotni udeleženec nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje sklenilo, da se v postopek kot udeleženca po samem zakonu pritegne A. A. (točka A izreka), da se parc. št. 9/20 k. o. ... določi kot pripadajoče zemljišče k več stavbam in s tem kot splošni skupni del v skupni lastnini vsakokratnih lastnikov stanovanjskih stavb v etažni lastnini z ID znakom 012, 013, 014 in 021 ter katarsko nevpisanih garaž, stoječih na parc. št. 9/11, 9/2, 9/12 in 9/8, vse k. o. ... (B/I. točka izreka), da se parc. št. 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/16 in 9/17, vse k. o. ..., določijo kot pripadajoče zemljišče k več stavbam in s tem kot splošni skupni del v skupni lastnini vsakokratnih lastnikov stanovanjskih stavb v etažni lastnin z ID znakom 012, 013, 014 in 021 (B/II. točka izreka) ter da se sklep v zemljiški knjigi pri parc. št. 9/20 k. o. ... izvede po uradni dolžnosti v vrstnem redu zaznambe postopka N 584-2011 (ID zaznambe ...) z učinkom od dne 30. 10. 2012 (B/III. točka izreka).

2. Zoper sklep se pritožuje nasprotna udeleženka iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena ZPP s predlogom, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da predlagateljev predlog zavrne, podrejeno pa, da izpodbijani sklep razveljavi in vrne zadevo prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje. Sodišče je v postopek po samem zakonu pritegnilo A. A., pri tem pa za navedeno odločitev ni navedlo niti pravne niti dejanske podlage. Pritožba meni, da k stavbi na kateri etažna lastnina ni vzpostavljena, pripadajočega zemljišča ni mogoče določiti, kar izhaja iz določila prvega odstavka 26. člena ZVEtL. Iz vpogleda v zemljiško knjigo za stavbe na naslovih A., B. in C., izhaja, da etažna lastnina na navedenih stavbah sploh ni vzpostavljena, zaradi česar je izpodbijani sklep v celoti nezakonit. Navaja, da je sodišče prve stopnje izpustilo odločitev o stroških postopka. Opozarja, da je v izreku izpodbijanega sklepa sodišče prve stopnje za stavbo na naslovu D. navedlo, da je slednja v zemljiški knjigi označena z ID znakom 021, kar pa ne drži.

3. Udeleženki B. B. in C. C. sta podali odgovor na pritožbo ter predlagali njeno zavrnitev.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Sodišče prve stopnje je s sklepom z dne 25. 2. 2016 očitno pisno pomoto zaradi zamenjave ID znaka 012 z znakom 021 že popravilo.

6. S sklepom z dne 25. 2. 2016 je sodišče prve stopnje na podlagi drugega odstavka 33. člena ZNP izpodbijani sklep v točki A izreka, kjer je sklenilo, da se v postopek udeleženca po samem zakonu pritegne A. A., že samo razveljavilo.

7. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (v nadaljevanju: ZVEtL) v 8. členu določa, da če sodišče v postopku za določitev pripadajočega zemljišča k stavbi po ZVEtL na podlagi meril iz četrtega odstavka 7. člena ugotovi, da je pripadajoče zemljišče neposredno namenjeno za redno rabo tudi drugih stavb, takšno zemljišče določi kot pripadajoče zemljišče k več stavbam, pri čemer se pripadajoče zemljišče k več stavbam šteje za skupno lastnino vsakokratnih lastnikov stavb, katerih redni rabi je namenjeno.

8. V konkretnem primeru je sodišče v izreku sklepa navedene parcele določilo kot skupno pripadajoče zemljišče k več stavbam na naslovih D., A., B. in C. Na pripadajočem zemljišču kot splošnemu skupnemu delu več stavb je bila torej ustanovljena skupna lastnina v korist vsakokratnega lastnika v izpodbijanem sklepu navedenih stavb. Na skupni lastnini pa deleži skupnih lastnikov vnaprej niso določeni.

9. Pravilno pritožba navaja, da se lahko v skladu z določbo prvega odstavka 26. člena ZVEtL ugotovitev oz. določitev pripadajočega zemljišča predlaga le glede stavb, na katerih je bila etažna lastnina vzpostavljena v postopku po istem zakonu, vendar pritožba spregleda izjemo, ki jo za stavbe, ki so bile zgrajene pred 1. 1. 2003 določa 30. člen ZVEtL. V tem primeru lahko upravičena oseba predlaga ugotovitev pripadajočega zemljišča v postopku iz 26. člena tega zakona ne glede na to, ali je bil predhodno izveden postopek za vzpostavitev etažne lastnine po tem zakonu. Vzpostavitev etažne lastnine torej ni pogoj za ugotavljanje pripadajočega zemljišča k stavbam, zgrajenim pred 1. 1. 2003, kot je to v konkretnem primeru.

10. Ker pritožbeni razlogi niso podani in ker niso podani razlogi, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, je bilo potrebno pritožbo kot neutemeljeno zavrniti in potrditi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje (2. točka prvega odstavka 365. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZPP).

11. Pritožnik s svojo pritožbo ni uspel, zato na podlagi 165. členu ZPP v zvezi s 154. in 155. členom ZPP nosi svoje stroške pritožbenega postopka. Nasprotni udeleženki stroškov odgovora na pritožbo nista priglasili.

12. V delu, kjer pritožnik navaja, da sodišče ni odločilo o stroških postopka, se ta del pritožbe šteje kot predlog za izdajo dopolnilnega sklepa. Če bo prvo sodišče menilo, da pritožnik stroškov ni (pravočasno) priglasil, bo njegov predlog s sklepom zavrnilo.


Zveza:

ZVEtL člen 7, 8, 26, 26/1, 30. ZNP člen 33, 33/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
21.11.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzk5OTY2