<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep II Kp 60439/2019

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Kazenski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2019:II.KP.60439.2019
Evidenčna številka:VSL00029087
Datum odločbe:27.11.2019
Senat, sodnik posameznik:Milena Jazbec Lamut (preds.), Lea Habjanič (poroč.), Alijana Ravnik
Področje:KAZENSKO MATERIALNO PRAVO
Institut:neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog - neupravičena proizvodnja in promet z mamili - zakonski znaki kaznivega dejanja - enkratno ravnanje - kolektivno kaznivo dejanje - ponavljajoče se ravnanje

Jedro

Kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po prvem odstavku 186. člena KZ-1 predstavlja kolektivni delikt, ki pojmovno zajema niz dejavnosti oziroma ponavljajočih se ravnanj, ki morajo biti časovno, krajevno in subjektivno povezane, kakor tudi, da če do izvršitvenega ravnanja pride zgolj enkrat, storilec načeloma ne bo odgovarjal za kaznivo dejanje v dokončani obliki, posamezen drobec za kaznivost pa lahko zadostuje, in sicer v primeru, ko storilec namerava sporno dejavnost opravljati še naprej. Teorija kazenskega prava navaja, da uporaba nedovršnega glagola v zakonskem opisu kaznivega dejanja po prvem odstavku 186. člena KZ-1 praviloma ne izključuje kaznivosti enkratne storitve. Po ustaljeni sodni praksi za storitev tega kaznivega dejanja zadošča že eno izvršitveno ravnanje, v obravnavani zadevi prodaja prepovedane droge. Dokazna ocena okoliščin, ki kažejo na namen nadaljnje prodaje pa je dejansko vprašanje in sodišče na obstoj takega namena storilca lahko sklepa iz relevantnih okoliščin in dejstev, do katerih pride tekom dokaznega postopka.

Izrek

Predlogu državne tožilke se ugodi in se

ODREDI

- preiskava stanovanjske hiše s pripadajočimi prostori in objekti na naslovu ..., kjer prostore uporablja mladoletni A. A. rojen ... v ... s stalnim bivališčem na tem naslovu, lastnica pa je B. B., rojena ...;

- osebna preiskava mladoletnega A. A. rojenega ... v ... s stalnim bivališčem na naslovu ...;

zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je mladoletni A. A. storil kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po prvem odstavku 186. člena KZ-1,

z namenom, da se pri hišni in osebni preiskavi odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in odkrijejo in zasežejo predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek (prepovedane droge, pripomočki za razpečevanje prodaje v predelavo in mešanje prepovedanih drog, listine, ki bi dokazovale dolžniška in druga razmerja med mladoletnikom in morebitnimi drugimi storilci ali odjemalci ter listine, ki bi dokazovale uporabo različnih komunikacijskih sredstev, gotovina, ki izhaja iz izvrševanja očitanih kaznivih dejanj, mobilni telefoni, SIM kartice in ostala korespondenca, s katerimi se bo dokazovala povezava med mladoletnikom in morebitnimi sostorilci in odjemalci prepovedanih drog in drugi predmeti, pomembni za kazenski postopek).

Izvršitev odredbe se prepušča policistom PP ..., katero morajo izvršiti v roku 14 dni od dneva vročitve odredbe.

Obrazložitev

1. Okrožno državno tožilstvo v Kranju je preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kranju podalo predlog za izdajo odredbe za hišno preiskavo na naslovu bivališča mladoletnega A. A. in osebno preiskavo slednjega, zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je storil kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po prvem odstavku 186. člena KZ-1. Preiskovalna sodnica se s predlogom ne strinja in zahteva, naj o tem odloči izvenrazpravni senat (pravilno senat za mladoletnike višjega sodišča).

2. Predlog državne tožilke za opravo hišne in osebne preiskave je utemeljen.

3. Senat za mladoletnike višjega sodišča pritrjuje predlogu državne tožilke, da so podani utemeljeni razlogi za sum, da je mladoletni A. A. storil očitano mu kaznivo dejanje. Iz uradnega zaznamka o zaznavi kaznivega dejanja PP ... ter potrdila o zasegu predmetov z dne 20. 9. 2019 izhaja, da je mladoletna C. C. v prisotnosti mame D. D. policistom izročila PVC vrečko, v kateri je bilo 5 tablet rumene barve z napisom RR ter PVC vrečko in kovinsko embalažo z neznano snovjo rastlinskega izvora zelene barve. Iz uradnega zaznamka o zbranih obvestilih z mladoletno C. C. izhaja, da je dne 20. 9. pred ... kupila prepovedano drogo konopljo od mladoletnega A. A., rumene tablete pa so ekstazi, katere je kupila pred tremi dnevi na avtobusni postaji v ..., vendar zaradi strahu, da bi ji oseba, ki ji je ekstazi prodala, kaj storila, ne želi povedati njenega imena. Iz poročila o kriminalistično-tehničnih ugotovitvah PU ... z dne 27. 9. 2019 je razvidno, da je zasežena snov rastlinskega izvora 1.34 g prepovedane droge konoplje rastline, tablete pa vsebujejo skupaj 2 g prepovedane droge MDMA. Glede na navedeno so podani utemeljeni razlogi za sum, da mladoletni A. A. izvršuje očitano kaznivo dejanje s tem, da hrani, prenaša in prodaja prepovedane droge. Pritrditi je preiskovalni sodnici, da je iz Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika, II. knjiga, točki 31 in 32 razvidno, da očitano kaznivo dejanje predstavlja kolektivni delikt, ki pojmovno zajema niz dejavnosti oziroma ponavljajočih se ravnanj, ki morajo biti časovno, krajevno in subjektivno povezane, kakor tudi, da če do izvršitvenega ravnanja pride zgolj enkrat, storilec načeloma ne bo odgovarjal za kaznivo dejanje v dokončani obliki, posamezen drobec za kaznivost pa lahko zadostuje, in sicer v primeru, ko storilec namerava sporno dejavnost opravljati še naprej. Teorija kazenskega prava (dr. Ljubo Bavcon, dr. Alenka Šelih, dr. Damjan Korošec, dr. Matjaž Ambrož, dr. Katja Filipčič: Kazensko pravo, splošni del) navaja, da uporaba nedovršnega glagola v zakonskem opisu kaznivega dejanja po prvem odstavku 186. člena KZ-1 praviloma ne izključuje kaznivosti enkratne storitve. Po ustaljeni sodni praksi (sodba Vrhovnega sodišča RS I Ips 54/2007 z dne 8. 3. 2007) za storitev tega kaznivega dejanja zadošča že eno izvršitveno ravnanje, v obravnavani zadevi prodaja prepovedane droge. Dokazna ocena okoliščin, ki kažejo na namen nadaljnje prodaje pa je dejansko vprašanje in sodišče na obstoj takega namena storilca lahko sklepa iz relevantnih okoliščin in dejstev, do katerih pride tekom dokaznega postopka (odloča Višjega sodišča v Ljubljani II Kp 35331/2015 z dne 28. 6. 2016, sodba Višjega sodišča v Celju II Kp 53704/2012 z dne 1. 12. 2015).

4. Po oceni senata za mladoletnike višjega sodišča je podana tudi verjetnost, da bo mogoče pri hišni in osebni preiskavi mladoletnika odkriti sledove kaznivega dejanja in predmete, ki so pomembni za kazenski postopek, in sicer prepovedane droge, pripomočke za razpečevanje, preprodajo, doziranje in pridelavo, predelavo in mešanje prepovedanih drog, listine, ki bi dokazovale dolžniška ali druga razmerja med mladoletnikom in morebitnimi drugimi storilci ali odjemalci ter listine, ki bi dokazovale uporabo različnih komunikacijskih sredstev, gotovino, ki izhaja iz izvrševanja očitanih kaznivih dejanj, mobilne telefone, SIM kartice in ostalo korespondenco, s pomočjo katere se bo dokazovala povezava med mladoletnikom ter morebitnimi sostorilci in odjemalci prepovedanih drog ter druge predmete pomembne za kazenski postopek.

5. Glede na navedeno je senat za mladoletnike Višjega sodišča v Ljubljani odredil hišno preiskavo pri mladoletnem A. A. in osebno preiskavo slednjega, katero bodo opravili policisti PU ... PP ... v roku 14 dni od prejema predmetne odredbe.

PRAVNI POUK:

Zoper ta sklep ni pritožbe.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Kazenski zakonik (2008) - KZ-1 - člen 186, 186/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
28.02.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM1NjYy