<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 529/2019
ECLI:SI:VSRS:2019:II.DOR.529.2019

Evidenčna številka:VS00029966
Datum odločbe:21.11.2019
Opravilna številka II.stopnje:VSC Sodba Cpg 80/2019
Datum odločbe II.stopnje:12.06.2019
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), mag. Nina Betetto (poroč.), dr. Ana Božič Penko
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - stečajni postopek - razveljavitev prodajne pogodbe - zakonita predkupna pravica - kršitev predkupne pravice

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je bila v okoliščinah konkretnega primera pravilno uporabljena določba petega odstavka 342. člena ZFPPIPP.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je bila v okoliščinah konkretnega primera pravilno uporabljena določba petega odstavka 342. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v ponovljenem sojenju razsodilo, da se prodajna pogodba z dne 23. 5. 2014, sklenjena med prvim in drugim tožencem, h kateri je Okrožno sodišče v Celju s sklepom St 1358/2008 z dne 2. 6. 2014 dalo soglasje, razveljavi; posledično je ugotovilo, da je vknjižba solastninske pravice do 1/2 celote na nepremičninah ID ..., vse k. o. ...., vpisane na ime drugega toženca, neveljavna ter odločilo, da se vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno stanje tako, da se vpiše lastninska pravica v korist prvega toženca (I. točka izreka). Prvemu tožencu je naložilo, da mora s tožnico skleniti prodajno pogodbo pod enakimi pogoji, kot so navedeni v prodajni pogodbi, sklenjeni med prvim in drugim tožencem (II. točka izreka). Sklenilo je še, da morata toženca tožnici nerazdelno povrniti stroške pravdnega postopka (III. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi ugodilo, sodbo sodišča prve stopnje pa spremenilo tako, da je zavrnilo zahtevek za razveljavitev prodajne pogodbe in vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja ter zahtevek za sklenitev prodajne pogodbe (I. točka izreka). Sklenilo je, da mora tožnica drugemu tožencu povrniti stroške pravdnega postopka (II. točka izreka).

3. Zoper sklep sodišča druge stopnje tožnica vlaga predlog za dopustitev revizije. Uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava in bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Vrhovnemu sodišču predlaga, naj revizijo dopusti glede: (1.) uporabe petega odstavka 342. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP) ob dokazanih sumljivih okoliščinah in zlorabi stečajnega postopka, kot to opredeljuje sodna praksa (sklep Vrhovnega sodišča III Ips 22/2012 z dne 28. 1. 2014), v povezavi s kršitvijo 14. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) zaradi obstoja pravnomočne kazenske sodbe in kršitve Ustave RS; (2.) zlorabe zakonite predkupne pravice solastnika v smislu zavestne kršitve prvega odstavka 347. člena ZFPPIPP v zvezi s tretjim odstavkom 66. člena Stvarnopravnega zakonika in tretjega odstavka 347. člena ZFPPIPP v povezavi s pravnomočno kazensko odločbo; (3.) nujnega in enotnega sosporništva v skladu z 196. členom ZPP v primeru kupca, ki je kupil solastnino oziroma delež nepremičnine v primeru zlorabe zakonite predkupne pravice po ZFPPIPP; in (4.) vprašanja enakega obravnavanja zakonite predkupne pravice.

4. Predlog je utemeljen.

5. Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367. a člena ZPP so v obravnavanem primeru podani glede pravnega vprašanja, opredeljenega v izreku tega sklepa. Vrhovno sodišče je zato na podlagi drugega odstavka 367. a člena ZPP revizijo v tako začrtanem obsegu dopustilo.

6. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, navedenem v uvodu sklepa. Odločitev je sprejelo soglasno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 126, 326, 330, 342, 342/5, 344, 347, 347/3, 347/4
Stvarnopravni zakonik (2002) - SPZ - člen 66
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 507
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
07.01.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDM0Mjk2