<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

VSRS sklep VIII DoR 18/2017
ECLI:SI:VSRS:2017:VIII.DOR.18.2017

Evidenčna številka:VS00002740
Datum odločbe:19.04.2017
Opravilna številka II.stopnje:Pdp 649/2016
Datum odločbe II.stopnje:12.01.2017
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Borut Vukovič (poroč.), Marjana Lubinič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja:

"Ali je pravilna pravna razlaga sodišča druge stopnje, da je o tožnikovem tožbenem zahtevku, postavljenem v delovnem sporu Pd 137/2014, v zvezi s Pdp 649/2016, že odločeno s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 1151/2011".

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja:

"Ali je pravilna pravna razlaga sodišča druge stopnje, da je o tožnikovem tožbenem zahtevku, postavljenem v delovnem sporu Pd 137/2014, v zvezi s Pdp 649/2016, že odločeno s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 1151/2011."

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožnikov zahtevek, da se toženi stranki naloži, da mu plača 1.058,39 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 4. 1. 2013 ter da na v izreku navedene razlike v neto plači za obdobje od oktobra 2011 do maja 2012 obračuna in za tožnika plača vse pripadajoče prispevke in davke zakonitim prejemnikom. Zahtevek je zavrnilo na podlagi ugotovitve, da je tožena stranka tožniku za sporno obdobje v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-B, Ur. l. RS, št. 91/2009), Zakonom o interventnih ukrepih (ZIU, Ur. l. RS, št. 94/2010 s spremembami) in Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12, Ur. l. RS, št. 110/2011), plačo pravilno obračunala in izplačala za 51. plačni razred, znižano za 4 % in ne za 55. plačni razred, kot je uveljavljal tožnik.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožnika delno ugodilo in izpodbijano sodbo, razen v odločitvi o stroških postopka, razveljavilo ter tožbo zavrglo. Postavilo se je na stališče, da je bil zahtevek za plačilo razlik v plači za obdobje, ki se nanaša tudi na čas od 19. 10. 2011 do maja 2012, že pravnomočno zavrnjen s sodbo pritožbenega sodišča Pdp 1151/2011 z dne 23. 3. 2012.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožnik predlagal dopustitev revizije glede pravnega vprašanja: "Ali je pravilna pravna razlaga sodišča druge stopnje, da je o tožnikovem tožbenem zahtevku, postavljenem v delovnem sporu Pd 137/2014, v zvezi s Pdp 649/2016, že odločeno s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 1151/2011".

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče na podlagi prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami) dopusti revizijo, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Vrhovno sodišče dopusti revizijo zlasti v naslednjih primerih: če gre za pravno vprašanje glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča; če gre za pravno vprašanje glede katerega sodne prakse Vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če je sodna praksa nižjih sodišč neenotna; ali če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa Vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367a. člena ZPP, zato je revizijo dopustilo glede vprašanja, ki je opredeljeno v izreku.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEwMzA0