<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep II Cp 1599/2017

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2017:II.CP.1599.2017
Evidenčna številka:VSL00004817
Datum odločbe:27.10.2017
Senat, sodnik posameznik:Dušan Barič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:izrek sodbe - nerazumljiv izrek sodbe - izrek sodbe v nasprotju z razlogi - kondemnatorni del sklepa o izvršbi

Jedro

Izrek sodbe je nerazumljiv (in neizvršljiv), saj iz njega ni razvidno, kakšna je odločitev sodišča o tožbenem zahtevku oziroma o kondemnatornem delu sklepa o izvršbi, glede na tretji odstavek 436. člena ZPP, veljavnega v času izdaje izpodbijane sodbe, v zvezi z drugim odstavkom 62. člena ZIZ. Razen tega je podano tudi nasprotje med izrekom in razlogi izpodbijane sodbe. Iz izreka ni razvidno, ali je prvo sodišče ugodilo tožbenemu zahtevku oziroma ohranilo v veljavi kondemnatorni del sklepa o izvršbi, ali pa ga je razveljavilo, v obrazložitvi pa je prvo sodišče navedlo, da je ugodilo tožbenemu zahtevku

Izrek

I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

II. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje (prvo sodišče) je v izpodbijani sodbi v prvem odstavku izreka povzelo sklep o izvršbi z dne 12. 9. 2014, s katerim je naloženo tožencu, da v osmih dneh plača tožeči stranki glavnico v znesku 406,66 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in izvršilnimi stroški, v drugem odstavku izreka pa je tožencu naložilo plačilo pravdnih stroškov tožeče stranke v znesku 310,30 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

2. Zoper sodbo se pritožuje toženec, ki uveljavlja pritožbena razloga bistvenih kršitev določb postopka ter zmotne uporabe materialnega prava in predlaga, da pritožbeno sodišče razveljavi izpodbijano sodbo ter vrne zadevo prvemu sodišču v novo odločanje. Navaja, da je zapis izreka sodbe nejasen in nerazumljiv, saj je v njem podana le ugotovitev, sodišče pa je izpustilo kondemnatorni del izreka. Sodbe tudi ni mogoče izvršiti. V razlogih izpodbijane sodbe obstaja očitna protispisnost s stanjem in položajem v stečajnem postopku družbe A., d. o. o., - v stečaju. Sodišče ni izvedlo vseh dokazov. Ni res, da je družba A., d. o. o. dala tožencu različna posojila. Sodišče je preuranjeno izdalo izpodbijano sodbo. Tožeča stranka ima isto terjatev priznano dvakrat. Pogoji za spregled pravne osebnosti niso izkazani. Toženec ni zlorabil poslovanja družbe za svoje koristi, ampak mu je obstoječi bančni sistem onemogočil normalno poslovanje.

3. Tožeča stranka v odgovoru na pritožbo predlaga njeno zavrnitev.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Prvo sodišče je v prvem odstavku izreka sodbe navedlo zgolj: "Sklep Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 111556/2014 z dne 12. 9. 2014, s katerim je naloženo toženi stranki, da v roku osmih dni po prejemu tega sklepa plača tožeči stranki glavnico v znesku 406,66 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 2. 11. 2013 dalje in izvršilne stroške v znesku 74,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 8. 10. 2014 dalje". Takšen izrek sodbe je nerazumljiv (in neizvršljiv), saj iz njega ni razvidno, kakšna je odločitev sodišča o tožbenem zahtevku oziroma o kondemnatornem delu sklepa o izvršbi, glede na tretji odstavek 436. člena ZPP, veljavnega v času izdaje izpodbijane sodbe, v zvezi z drugim odstavkom 62. člena ZIZ. Razen tega je podano tudi nasprotje med izrekom in razlogi izpodbijane sodbe. Iz izreka ni razvidno, ali je prvo sodišče ugodilo tožbenemu zahtevku oziroma ohranilo v veljavi kondemnatorni del sklepa o izvršbi, ali pa ga je razveljavilo (že navedeni tretji odstavek 436. člena ZPP v zvezi z drugim odstavkom 62. člena ZIZ), v obrazložitvi pa je prvo sodišče navedlo, da je ugodilo tožbenemu zahtevku (15. točka obrazložitve). Ob tem so tudi razlogi sodbe v 15. točki obrazložitve nejasni oziroma nerazumljivi, saj ni jasno, kaj je prvo sodišče imelo v mislih z navedbo "... izrek odločbe pa je oblikovalo tako, da je iz njega razvidno, da je sodišče že odločalo o utemeljenosti kondemnatornega izreka sklepa o izvršbi z dne 12. 9. 2014". Pred izdajo izpodbijane sodbe o utemeljenosti tožbenega zahtevka oziroma kondemnatornega dela sklepa o izvršbi v sporu še ni bilo odločeno.

6. S tem je bila storjena bistvena kršitev določb postopka po 14. točki drugega odstavka 339. člena ZPP. Pritožbeno sodišče je zato razveljavilo izpodbijano sodbo ter zadevo vrnilo prvemu sodišču v novo sojenje, saj kršitve postopka glede na njeno naravo ni moglo samo odpraviti (prvi odstavek 354. člena ZPP).

7. Odločitev o stroških pritožbenega postopka je bila pridržana za končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 436, 436/3
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 62, 62/2

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
19.12.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEzNzU1