<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 1065/2011
ECLI:SI:VSLJ:2011:I.CP.1065.2011

Evidenčna številka:VSL0061584
Datum odločbe:16.08.2011
Področje:NEPRAVDNO PRAVO
Institut:postopek za odvzem poslovne sposobnosti - uvedba postopka

Jedro

Predlog za odvzem poslovne sposobnosti je tisto procesno dejanje, s katerim se uvede postopek za odvzem poslovne sposobnosti. ZNP ne predvideva, da bi sodišče o uvedbi postopka odločalo (s posebnim sklepom) in za to tudi ne predpisuje nikakršnih pogojev. Tudi ZZK-1 določa, da zaznambo začetka postopka za odvzem poslovne sposobnosti dovoli zemljiškoknjižno sodišče na podlagi obvestila (ne odločbe) sodišča, ki vodi ta postopek.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje razveljavi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklenilo, da po uradni dolžnosti uvedbe postopek za odvzem poslovne sposobnosti.

2. Proti navedenemu sklepu se je brez posebne navedbe pritožbenih razlogov pritožila nasprotna udeleženka. Predlaga, naj pritožbeno sodišče pritožbi ugodi, izpodbijani sklep „odpravi“ in naj se izbriše zaznamba postopka v zemljiški knjigi. Navaja, da je predlog za odvzem poslovne sposobnosti brez podlage in to podrobneje utemeljuje.

3. Predlagatelja v odgovoru na pritožbo predlaga, naj pritožbeno sodišče pritožbo zavrne kot neutemeljeno in potrdi sklep sodišča prve stopnje.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Predlog za odvzem poslovne sposobnosti (1. odst. 45. čl. Zakona o nepravdnem postopku, Ur. l. SR št. 30/86 - ZNP) je tisto procesno dejanje, s katerim se uvede postopek za odvzem poslovne sposobnosti.

6. ZNP pa ne predvideva, da bi sodišče o uvedbi postopka odločalo (s posebnim sklepom) in za to tudi ne predpisuje nikakršnih pogojev. Tudi Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) določa, da zaznambo začetka postopka za odvzem poslovne sposobnosti dovoli zemljiškoknjižno sodišče na podlagi obvestila (ne odločbe) sodišča, ki vodi ta postopek (1. odst. 66. čl. ZZK-1). V pritožbi izpostavljene okoliščine v smeri neutemeljenosti predloga za odvzem poslovne sposobnosti so zato brez pomena. Predmet zaznambe iz 56. čl. ZNP je sama uvedba postopka za odvzem poslovne sposobnosti, in sicer ne glede na (ne)utemeljenost predloga iz 1. odst. 45. čl. ZNP.

7. Pritožbeno sodišče je zato pritožbi nasprotne udeleženke ugodilo in izpodbijani sklep sodišča prve stopnje razveljavilo (3. tč. 365. čl. Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. čl. ZNP). Ni pa odločalo o sklepu o zaznambi uvedbe postopka v zemljiški knjigi, ker gre za ločen zemljiškoknjižni postopek, kjer so pritožnici na voljo ustrezna pravna sredstva.


Zveza:

ZNP člen 45, 56.
ZZK-1 člen 66.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
10.01.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYxODU4