<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

VSRS sklep III DoR 45/2014
ECLI:SI:VSRS:2014:III.DOR.45.2014

Evidenčna številka:VS4002602
Datum odločbe:23.09.2014
Opravilna številka II.stopnje:VSK Cpg 7/2014
Senat:Vladimir Balažic (preds.), dr. Miodrag Đorđević (poroč.), dr. Mile Dolenc
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - bančna garancija - kontragarancija na prvi poziv - subgarancija - vnovčenje kontragarancije - zloraba garancije - odškodnina

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali so stranke in še posebej banka kot garant oz. kontragarant v postopkih unovčenja garancij oz. kontragarancij na poziv dolžne upoštevati pravila EPGP kot uzance oz. poslovne običaje:

a) če se pogodba o bančni garanciji na ta pravila sicer ne sklicuje, jih pa ne izključuje;

b) če se v povezanih garancijah ena od garancijskih pogodb sklicuje na pravila EPGP, druga pa ne;

- kdo je lahko upravičenec iz kontragarancije oz. ali je banka glavni garant lahko istočasno v istem poslu tudi banka kontragarant;

- kakšna je pravna narava bančne garancije v konkretnem primeru po Pogodbi o izdaji kontragarancije v zvezi z Garancijsko pogodbo št. 1070606 (enostranski ali dvostranski pravni posel, kontragarancija ali subgarancija);

- ali je dopustno, da garant na podlagi sklenjene garancijske pogodbe med njim in naročnikom garancije namesto izdaje garancije sklene t.i. garancijsko pogodbo z upravičencem iz te garancije, ter ali je taka pogodba nična;

- ali je banka garant svojega naročnika dolžna nemudoma obvestiti o unovčenju garancije s strani upravičenca in ali opustitev takojšnjega obvestila naročnika garancije o vloženi zahtevi za unovčenje predstavlja nedopustno oz. škodljivo ravnanje banke;

- ali je mogoče kot poziv oz. zahtevo za unovčenje šteti tudi konkludentna dejanja oz. stanja upravičenca ter ali je tako določilo, ki je dogovorjeno v breme tretjega, ki ni pogodbena stranka, nično.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali so stranke in še posebej banka kot garant oz. kontragarant v postopkih unovčenja garancij oz. kontragarancij na poziv dolžne upoštevati pravila EPGP kot uzance oz. poslovne običaje:

a) če se pogodba o bančni garanciji na ta pravila sicer ne sklicuje, jih pa ne izključuje;

b) če se v povezanih garancijah ena od garancijskih pogodb sklicuje na pravila EPGP, druga pa ne;

- kdo je lahko upravičenec iz kontragarancije oz. ali je banka glavni garant lahko istočasno v istem poslu tudi banka kontragarant;

- kakšna je pravna narava bančne garancije v konkretnem primeru po Pogodbi o izdaji kontragarancije v zvezi z Garancijsko pogodbo št. 1070606 (enostranski ali dvostranski pravni posel, kontragarancija ali subgarancija);

- ali je dopustno, da garant na podlagi sklenjene garancijske pogodbe med njim in naročnikom garancije namesto izdaje garancije sklene t.i. garancijsko pogodbo z upravičencem iz te garancije, ter ali je taka pogodba nična;

- ali je banka garant svojega naročnika dolžna nemudoma obvestiti o unovčenju garancije s strani upravičenca in ali opustitev takojšnjega obvestila naročnika garancije o vloženi zahtevi za unovčenje predstavlja nedopustno oz. škodljivo ravnanje banke;

- ali je mogoče kot poziv oz. zahtevo za unovčenje šteti tudi konkludentna dejanja oz. stanja upravičenca ter ali je tako določilo, ki je dogovorjeno v breme tretjega, ki ni pogodbena stranka, nično.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke, s katerim je zahtevala, da ji tožena stranka plača znesek 145.233,33 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 13. 4. 2010 in ji povrne pravdne stroške(I. točka izreka sodbe), ter posledično tožeči stranki naložilo povračilo pravdnih stroškov tožene stranke (II. točka izreka sodbe).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožeče stranke zavrnilo in izpodbijano sodbo potrdilo (I. točka izreka sodbe); posledično pa ji je naložilo, da povrne toženi stranki stroške pritožbenega postopka (II. točka izreka sodbe).

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje tožeča stranka vlaga predlog za dopustitev revizije.

4. Predlog je delno utemeljen.

5. Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku so izpolnjeni glede pravnih vprašanj, navedenih v izreku tega sklepa. Vrhovno sodišče je zato revizijo (v obsegu, začrtanem z navedenimi vprašanji) dopustilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1
Zakon o obligacijskih razmerjih (1978) - ZOR - člen 1087
Datum zadnje spremembe:
27.12.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDczMTg5
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*