<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

Sodba II Ips 896/2007

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2010:II.IPS.896.2007
Evidenčna številka:VS0013378
Datum odločbe:23.09.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSL II Cp 2012/2007
Senat:
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:zamudna sodba - vročitev tožbe

Jedro

Sodba sodišča druge stopnje ima razloge o tem, zakaj je bila vročitev tožbe toženki pravilna, strankino nestrinjanje s temi razlogi oziroma njena drugačna naziranja o tem, kakšna vročitev je pravilna, pa ne morejo predstavljati zatrjevane bistvene kršitve določb pravdnega postopka.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožena stranka je v 15. dneh od izdaje te odločbe dolžna tožeči stranki povrniti stroške odgovora na revizijo v višini 421,38 EUR.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z zamudno sodbo toženi stranki naložilo, da mora tožnici plačati znesek 3,048.766 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 31. 3. 2004 do plačila in ji povrniti pravdne stroške.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo toženke zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje ter odločilo o stroških pritožbenega postopka.

Navedbe revidentke

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je toženka vložila revizijo iz razloga zmotne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb pravdnega postopka. Navaja, da ji tožba ni bila vročena, zaradi česar niso bili izpolnjeni pogoji po prvem odstavku 318. člena ZPP za izdajo zamudne sodbe. V spisu se namreč kopija obvestila o vročitvi sodnih pošiljk ne nahaja. Navaja, da do poskusa vročitve po členu 139/2 ter 142/3 ZPP sploh ni prišlo in zato vročanje po četrtem odstavku 142. člena ZPP ni bilo pravilno. Predlaga, da revizijsko sodišče sodbo sodišča druge stopnje spremeni tako, da tožbeni zahtevek zavrne, podrejeno pa, da sodbi sodišč druge in prve stopnje razveljavi in vrne zadevo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

4. Sodišče je revizijo vročilo nasprotni stranki, ki je nanjo odgovorila ter predlagala njeno zavrnitev, in Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije.

5. Revizija ni utemeljena.

6. Ker toženka ni odgovorila na tožbo in ker so bile izpolnjene predpostavke po določbi 318. člena ZPP, je sodišče prve stopnje izdalo zamudno sodbo, ki je prestala tudi pritožbeni preizkus.

7. Pravila o vročanju sodnih pisanj določa ZPP. Revidentka kot sporno izpostavlja pravilnost vročanja tožbe v odgovor. Iz obrazložitve sodišča prve stopnje izhaja, da je bila toženki tožba vročena 19.4.2004 skladno z določbo 141. in 142. člena ZPP. Sodišče druge stopnje je pravilnost vročitve potrdilo, ker toženka ni dokazala, da vročevalec ne bi ravnal tako, kot mu nalaga zakon. Ker je toženka pravilnosti vročitve oporekala v pritožbi, je sodišče druge stopnje njene navedbe preizkusilo in o njih tudi podalo razloge (na strani 2 in 3 sodbe). Sodba sodišča druge stopnje torej razloge o tem, zakaj je bila vročitev tožbe toženki pravilna, ima, strankino nestrinjanje s temi razlogi oziroma njena drugačna naziranja o tem, kakšna vročitev je pravilna, pa ne morejo predstavljati zatrjevane bistvene kršitve določb pravdnega postopka.

8. Pravilno izpolnjena vročilnica dokazuje tako samo vročitev, kot tudi datum vročitve (prvi odstavek 224. člena ZPP). Iz pravilno izpolnjene vročilnice na l. št. 7 (ki se nahaja v spisu) izhaja, da je vročevalec tožbo s prilogami in poziv na odgovor na tožbo toženki poskušal vročiti 17. in 19. 4. 2004 na njenem domačem naslovu in tako niso resnične revizijske navedbe, da se kopiji obvestila o prispelem pismu z dne 17. in 19. 4. 2004 ne nahajata v spisu. Prav tako niso utemeljene revizijske navedbe, da vročevalec pri vročanju ni postopal po drugem odstavku 139. ter tretjem odstavku 142. člena ZPP. Identične navedbe je namreč toženka izpostavila že v pritožbi, sodišče druge stopnje jih je preizkusilo in ugotovilo, da svojih navedb toženka ni dokazala. Dokazna ocena, sprejeta v postopku na drugi stopnji, je temeljita in razumsko prepričljiva, zgolj nestrinjanje z njeno vsebino pa na revizijski stopnji ni dovoljeno (tretji odstavek 370. člena ZPP). Prav tako je pritožbeno sodišče preizkusilo toženkine navedbe glede prejemanja položnic za M. N. (kar naj bi dokazovalo napake pri vročanju) in sprejelo dokazno oceno, kateri toženka nasprotuje v reviziji, kar pa, kot ji je bilo že pojasnjeno, ni dovoljeno.

9. Ker je materialno pravo pravilno uporabljeno in ker uveljavljani revizijski razlogi niso podani, je bilo treba toženkino revizijo na podlagi določbe 378. člena ZPP kot neutemeljeno zavrniti. Odločitev o stroških temelji na prvem odstavku 165. člena v zvezi s 154. členom ZPP, obseg pa je razviden iz odmere na list. št. 92 spisa.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 139, 139/2, 141, 142, 142/3, 224, 224/1, 318

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
06.08.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ3ODc4