<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDS Sklep Pdp 158/2000
ECLI:SI:VDSS:2000:VDS.PDP.158.2000

Evidenčna številka:VDS01140
Datum odločbe:03.01.2000
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:neopravičen izostanek z dela - predhodno vprašanje - socialni spor

Jedro

Ker v socialnem sporu o zadržanosti z dela zaradi bolezni še ni bilo pravnomočno odločeno, se sodišče v individualnem delovnem sporu glede upravičenosti tožnikovih izostankov ne more opreti na nepravnomočno odločbo Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije, temveč bi moralo o tem na podlagi izvedenih dokazov po vsebini samo odločiti, ali pa počakati z odločitvijo (1. tč. 1. odst. 260. čl. ZPP)do pravnomočne rešitve v socialnem sporu.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Pritožbeni stroški so nadaljnji stroški postopka.

 

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje ugodilo tožnikovemu zahtevku in razveljavilo disciplinski odločbi tožene stranke z dne 9.4.1999 in 20.5.1995, s katerima je bil tožniku izrečen disciplinski ukrep prenehanje delovnega razmerja. Hkrati je ugotovilo, da tožniku 1.8.1999 delovno razmerje pri toženi stranki ni prenehalo in še traja ter toženi stranki naložilo, da pozove tožnika nazaj na delo, mu izplača nadomestilo plače za čas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, kot če bi delal ter mu povrne 39.330,00 SIT stroškov postopka. Pri tem je ugotovilo, da v disciplinskem postopku tožniku očitani neopravičeni izostanki z dela v dnevih od 6. do 9.3.1999 niso bili podani, saj je naknadno pristojna zdravniška komisija II. stopnje dne 20.5.1999 ugotovila, da je bil tožnik v teh dneh zaradi bolezni nezmožen za delo, enako pa je bilo ugotovljeno tudi z naknadno izdano dokončno odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z dne 23.9.1999, ki sicer še ni postala pravnomočna. Zoper gornjo sodbo se pritožuje tožena stranka iz vseh pritožbenih razlogov ter predlaga njeno razveljavitev in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje. Pri tem graja ravnanje sodišča, ker je o sporu odločilo, ne da bi samo preverjalo upravičenost tožnikovih izostankov v spornih dneh, neutemeljeno se pri tem sklicujoč na nepravnomočno upravno odločbo glede zdravstvene utemeljenosti spornih izostankov. V odgovoru na pritožbo tožnik predlaga zavrnitev pritožbe in potrditev izpodbijane sodbe. Pritožba je utemeljena. Vprašanje upravičenosti tožnikovih izostankov z dela iz zdravstvenih razlogov v času od 6. do 9.3.199, oz. začasne zadržanosti z dela iz zdravstvenih razlogov v teh dneh, je bistveno za pravilno odločitev o tem delovnem sporu. Ker je bilo o tem vprašanju, kot o relevantnem pravnem stanju, odločeno z dokončno odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. 1700-18637/7-99, z dne 23.9.1999, gre v tem delovnem sporu dejansko za predhodno vprašanje v smislu 13. čl. ZPP. Ker o tem predhodnem vprašanju na matičnem zdravstvenem področju še ni bilo pravnomočno odločeno, se prvostopno sodišče glede upravičenosti tožnikovih izostankov iz zdravstvenih razlogov neutemeljeno sklicuje na nepravnomčno odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje z dne 23.9.1999. V skladu z določbami 13. čl. ZPP bi prvostopno sodišče moralo za potrebe tega spora samo po vsebini preveriti upravičenost spornih tožnikovih izostankov zaradi začasne nezmožnosti za delo, čeprav je to sočasno tudi predmet socialnega spora, če je hotelo ta delovni spor rešiti pred pravnomočnim zaključkom navedenega socialnega spora. Ker sodišče tega ni storilo, temveč se je brez vsebinskega preizkusa neutemlejeno pavšalno sklicevalo na mnenje zdravniške komisije in na nepravnomočno upravno odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je ostalo v tem primeru dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. Zato je bilo potrebno izpodbijano sodbo v skladu s 355. čl. ZPP razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje v novo sojenje. V dopolnjenem postopku bo moralo prvostopno sodišče samo preveriti vsebinsko upravičenost tožnikovih izostankov, ki so bili predmet disciplinskega postopka in v tej smeri izvesti ustrezne dokaze, ali pa počakati (1. tč. 1. odst. 260. čl. ZPP) na pravnomočno rešitev vprašanja o začasni nezmožnosti tožnika za delo, kot relevantnega pravnega stanja v matičnem socialnem sporu. Ob zaključku ponovljenega postopka bo sodišče ponovno odločilo tudi o stroških postopka, vključno s stroški, priglašenimi v tem pritožbenem postopku.

 


Zveza:

ZPP člen 13, 260, 260/1, 260/1-1, 355, 13, 260, 260/1, 260/1-1, 355.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01MzA2MQ==