<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 607/2000
ECLI:SI:VSLJ:2001:I.CPG.607.2000

Evidenčna številka:VSL04175
Datum odločbe:04.04.2001
Področje:civilno procesno pravo
Institut:eventualni naklep

Jedro

Vlogo iz 4. odst. 296. člena ZPP stranke lahko pošljejo sodišču, niso pa je dolžne poslati. Če je ne pošljejo, to ni ovira, da na glavni obravnavi ne bi navajale dejstev in predlagale dokazov.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je sklep o izvršbi razveljavilo v 1. in 3. točki izreka ter tožbeni zahtevek za plačilo glavnice 1.361.500,20 SIT s pripadki zavrnilo. Zoper sodbo se je tožeča stranka pravočasno pritožila. Uveljavljala je pritožbeni razlog bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Pritožbenemu sodišču je predlagala, da izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Pritožba je bila vročena toženi stranki, ki pa nanjo ni odgovorila. Pritožba je utemeljena. Prvostopno sodišče je pred prvim narokom za glavno obravnavo prejelo od tožeče stranke pripravljalno vlogo, ki so ji bile priložene dokazne listine v enem izvodu. Na naroku je pozvalo tožečo stranko, da v roku osmih dni predloži še en izvod dokaznih listin. Tožeča stranka je manjkajoče listine predložila šele na naslednjem naroku za glavno obravnavo. Opirajoč se na določbo 1. odst. 108. člena ZPP v zvezi z določbo 1. odst. 106. člena ZPP in določbo 4. odst. 286. člena ZPP, je prvostopenjsko sodišče vpogledalo le listine, ki so bile v dveh izvodih predložene do prvega naroka za glavno obravnavo in tožbeni zahtevek kot nedokazan zavrnilo. Takemu ravnanju pritožnica nasprotuje. Navaja, da je en izvod pripravljalne vloge in vseh listin poslala neposredno pooblaščencu tožene stranke. V pripravljalni vlogi je predlagala tudi dokaz z izvedencem finančne stroke, sodišče pa o njenem predlogu ni odločilo. Dodaja še, da bi moralo sodišče njeno vlogo zavreči v smislu 5. odst. 108. člena ZPP, če je že menilo, da je bila pomanjkljiva. Na sporni pripravljalni vlogi tožeče stranke z dne 28.1.2000 je označeno, da je predložena v dveh izvodih, z roko pa je še pripisano "1 x poobl. tožene stranke." Na podlagi tega bi bilo sklepati, da je bil en izvod najbrž res poslan toženi stranki, manj jasno pa je, ali je bil poslan s prilogami ali brez njih. Pripravljalno vlogo je tožeča stranka poslala sodišču med pripravami za glavno obravnavo. V njej je navedla dejstva, ki jih je imela namen zatrjevati na glavni obravnavi, in dokaze, ki jih je nameravala tam predlagati (4. odst. 269. člena ZPP). Tako vlogo stranke lahko pošljejo sodišču, niso pa je dolžne poslati. Če je ne pošljejo, to ni ovira, da na glavni obravnavi ne bi navajale dejstev in predlagale dokazov. Za tožečo stranko zato ni bilo nobene ovire, da na naroku za glavno obravnavo ne bi zatrjevala in predlagala dejstev in dokazov, "najavljenih" v sporni vlogi. Naroka z dne 2.2.2000 se je udeležila tožeča stranka, ne pa tudi tožena stranka. Razloga za preložitev naroka ni bilo (282. člen ZPP). Prvostopenjsko sodišče bi moralo omogočiti tožeči stranki, da poda tožbo (1. odst. 284. člena ZPP) in pri tem navede vsa dejstva ter ponudi vse dokaze (1. odst. 286. člena ZPP). Če je že preložilo narok z dne 2.2.2000, bi moralo tako ravnati na naroku z dne 15.3.2000. Za zavrnitev vpogleda predloženih dokaznih listin ni bilo podlage v določbah ZPP. Z zgoraj opisanim ravnanjem je prvostopenjsko sodišče zagrešilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 1. odst. 339. člena ZPP, saj je zavrnitev vpogleda dela dokaznih listin vplivalo na zakonitost in pravilnost sodbe. Na podlagi določbe 1. odst. 354. člena ZPP je zato pritožbeno sodišče izpodbijano odločbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

 


Zveza:

ZPP člen 108, 108/5, 286/4, 108, 108/5, 286/4.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NTgzOA==