<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sodba II Cp 2611/2016
ECLI:SI:VSLJ:2017:II.CP.2611.2016

Evidenčna številka:VSL0085963
Datum odločbe:06.01.2017
Senat, sodnik posameznik:mag. Metoda Orehar Ivanc
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:spor majhne vrednosti - tek zakonskih zamudnih obresti - začetek teka zakonskih zamudnih obresti - zapadlost računa - zamuda dolžnika

Jedro

Odločitev o obveznosti plačila in pričetku teka zakonskih zamudnih obresti temelji na ugotovitvah, da je tožnica zatrjevala, da je račun zapadel v plačilo 22. 8. 2015 in da toženka ni obrazloženo nasprotovala tej navedbi. Opira se na prvi odstavek 299. člena in prvi odstavek 378. člena OZ.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu potrdi.

II. Vsaka stranka krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo ohranilo v veljavi sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 122399/2015 z dne 15. 10. 2015 v prvem odstavku izreka za znesek 818,24 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 23. 8. 2015 dalje in v tretjem odstavku izreka za znesek 100,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 14. 11. 2015 dalje. V ostalem delu (glede 73,93 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 23. 8. 2015) je sklep o izvršbi v prvem odstavku razveljavilo in tožbeni zahtevek zavrnilo (I. in II. točka izreka). Toženki je naložilo povrnitev tožničinih stroškov postopka (III. točka izreka).

2. Toženec v pritožbi zoper ugodilni del sodbe uveljavlja pritožbena razloga bistvenih kršitev določb postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga, naj pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo razveljavi ter zadevo vrne v novo sojenje. Trdi, da je odločitev o pričetku teka zamudnih obresti v nasprotju z vsebino listin in da temelji na napačni uporabi 214. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) in 378. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ). Odločitev o pričetku teka zamudnih obresti ni obrazložena in je ni mogoče preizkusiti, ker v sodbi ni navedena materialnopravna podlaga. Stanje spisa nedvoumno izkazuje, da tožnica tožencu ni izročila računa. Zato je šteti, da tožnica to dejstvo priznava. Dolžnik pride v zamudo, ko je seznanjen z višino in rokom obveznosti. Ker upnica od dolžnika pred postopkom izvršbe ni zahtevala plačila, ji gredo zamudne obresti od izteka osemdnevnega roka po vročitvi sklepa o izvršbi. Toženčeve navedbe niso bile potrebne.

3. Tožnica v odgovoru na pritožbo predlaga njeno zavrnitev.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Ker gre za spor majhne vrednosti, je sodbo sodišča prve stopnje dovoljeno izpodbijati le zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 339. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava (prvi odstavek 458. člena ZPP). Sodbe torej ni dovoljeno izpodbijati zaradi nepopolne ali zmotne ugotovitve dejanskega stanja niti zaradi t. i. relativnih bistvenih kršitev določb postopka.

6. Odločitev o obveznosti plačila in pričetku teka zakonskih zamudnih obresti temelji na ugotovitvah, da je tožnica zatrjevala, da je račun zapadel v plačilo 22. 8. 2015 in da toženka ni obrazloženo nasprotovala tej navedbi. Opira se na prvi odstavek 299. člena in prvi odstavek 378. člena OZ.

7. Tako obrazložena odločitev ni obremenjena z zatrjevano bistveno kršitvijo določb postopka, ki bi hkrati predstavljala kršitev iz drugega odstavka 339. člena ZPP. Neutemeljen je tudi očitek, da ni podana ustrezna materialnopravna podlaga odločitve.

8. S sklicevanjem na drugačno stanje spisa in uveljavljanjem napačne uporabe 214. člena ZPP pritožba uveljavlja nedovoljena pritožbena razloga zmotne uporabe dejanskega stanja in bistvene kršitve določb postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP.

9. Ker niti uveljavljeni niti po uradni dolžnosti preizkušeni pritožbeni razlogi (drugi odstavek 350. člena ZPP) niso podani, je pritožbeno sodišče pritožbo tožencev zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu potrdilo (353. člen ZPP). Ker toženec s pritožbo ni uspel, tožnica pa je odgovor na pritožbo vložila prepozno, nista upravičena do povrnitve stroškov pritožbenega postopka (prvi odstavek 365. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena in prvim odstavkom 155. člena ZPP).


Zveza:

OZ člen 299, 299/1, 378, 378/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
09.03.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDAzODgz