<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba I Ips 60/2008
ECLI:SI:VSRS:2008:I.IPS.60.2008

Evidenčna številka:VS2004248
Datum odločbe:22.04.2008
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Kp 632/2007
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO
Institut:bistvena kršitev določb kazenskega postopka - sprememba obtožbe - pravice obrambe - presoja navedb pritožbe - poslovna goljufija

Jedro

Državni tožilec sme spremeniti obtožnico tudi na podlagi drugačnega spoznanja glede dejanskega stanja, kot ga je imel ob vložitvi obtožnice in ne le zaradi spremenjenega dejanskega stanja na podlagi novih, na glavni obravnavi izvedenih dokazov.

Izrek

Zahteva zagovornika obsojenega M.S. za varstvo zakonitosti se zavrne. Obsojenec je dolžan plačati povprečnino 800,00 EUR.

Obrazložitev

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sodbo z dne 15.2.2007 obsojenega M.S. spoznalo za krivega kaznivih dejanj poslovne goljufije po prvem odstavku 234.a člena in ponarejanja listin po prvem odstavku 256. člena KZ ter mu določilo posamezne kazni od pet mesecev do enega leta in sedem mesecev zapora, nato pa mu po drugi točki drugega odstavka 47. člena KZ izreklo enotno kazen tri leta zapora. Odločilo je tudi, da se ne prekličeta pogojni obsodbi, izrečeni s pravnomočnima sodbama Okrajnega sodišča v Domžalah z dne 25.4.2005, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani z dne 25.4.2006 in Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 6.6.2005, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani z dne 30.3.2006. Po prvem odstavku 95. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) je odločilo, da je dolžan povrniti stroške kazenskega postopka in plačati povprečnino 400,00 EUR, po drugem odstavku 105. člena istega zakona pa ga je zavezalo k plačilu priglašenih premoženjskopravnih zahtevkov oškodovanima podjetjema I.d.o.o. in A.d.o.o.

Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo z dne 19.12.2007 zavrnilo pritožbi zagovornika in okrožnega državnega tožilca ter potrdilo sodbo sodišča prve stopnje in odločilo, da je obsojenec dolžan plačati povprečnino v znesku 600,00 EUR.

Zagovornik je zoper navedeno pravnomočno sodbo pravočasno vložil zahtevo za varstvo zakonitosti iz razlogov po prvi, drugi in tretji točki prvega odstavka 420. člena ZKP. Predlaga, da Vrhovno sodišče Republike Slovenije izpodbijano pravnomočno sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Vrhovni državni tožilec A.P. v odgovoru, podanem po drugem odstavku 423. člena ZKP, Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije predlaga, da zahtevo za varstvo zakonitosti kot neutemeljeno zavrne. Meni, da kršitev določbe prvega odstavka 344. člena ZKP ni podana, kar utemelji z obširnimi razlogi. Po njegovem stališču tudi niso utemeljene navedbe zahteve, da iz opisov ne izhajajo znaki obsojencu očitanih kaznivih dejanj.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je odredilo, da se odgovor vrhovnega državnega tožilca vroči obsojencu in zagovorniku. Obsojenec kljub obvestilu o prispeli sodni pošiljki le-te ni dvignil, zagovornik pa se o odgovoru vrhovnega državnega tožilca ni izjavil.

Zahteva za varstvo zakonitosti ni utemeljena.

Po navedbah vložnika zahteve je z izpodbijano pravnomočno sodbo kršena določba prvega odstavka 344. člena ZKP, ker so bile na novo dodane okoliščine, iz katerih naj bi izhajala preslepitev kot znak kaznivega dejanja pod točko I/1 izreka, ker zgolj iz označbe osebe, kateri naj bi se obsojenec predstavil kot direktor, zatrjevana preslepitev še ne bi mogla izhajati. Glede obeh dejanj pod točko I izreka je bil ob spremembi obtožbe 15.2.2007 povsem na novo dodan očitek, da „že v času naročanja in prevzema blaga oziroma sklenitve in prevzema avtomobila in tudi kasneje družba K.d.o.o. na svojem računu ni imela sredstev in je bila ves čas v negativi in nesposobna plačil“. Vložnik zahteve trdi, da je kršitev določbe prvega odstavka 344. člena ZKP vplivala na zakonitost in pravilnost sodbe, ker iz prvotnega opisa (ki je vseboval le navedbo osebe, kateri naj bi se obsojenec predstavil) niso izhajali vsi zakonski znaki poslovne goljufije, zaradi česar bi na njegovi podlagi sodišče lahko izreklo le oprostilno sodbo, kar velja tudi za nadaljnjo spremembo obtožbe. Zahteva očita sodišču druge stopnje bistveno kršitev določb kazenskega postopka iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP in postopanje v nasprotju s prvim odstavkom 395. člena istega zakona. Ugotovitev pritožbenega sodišča, da je bila sprememba obtožbe zgolj v navedbi osebe, kateri se je predstavil obsojenec, je v nasprotju s samo vsebino spremenjene obtožbe. Sodišče druge stopnje pa tudi ni presojalo pritožbenih navedb, ki zadevajo ostale zatrjevane spremembe obtožbe.

S trditvijo, da tudi iz spremenjene obtožbe oziroma njenega opisa ne izhajajo znaki kaznivega dejanja po 234.a členu KZ, vložnik zahteve uveljavlja kršitev kazenskega zakona (prva točka 372. člena ZKP) s podrobnejšo presojo dejstev in okoliščin, navedenih v izreku sodbe. Po njegovi oceni je sodišče druge stopnje storilo bistveno kršitev določb kazenskega postopka iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP tudi s tem, ko se ni opredelilo do pritožbenega očitka, da sklenitve leasinga za osebni avtomobil ni mogoče šteti za dejanje, izvršeno pri opravljanju gospodarske dejavnosti.

Na glavni obravnavi 15.2.2007 je okrožni državni tožilec spremenil obtožbo v pisni obliki. Iz primerjave opisov kaznivih dejanj, vsebovanih v prvotni (dne 3.12.2004 vloženi) in spremenjeni obtožbi je razvidno, da je državni tožilec pri dejanju pod točko I/1 opredelil časovno obdobje (ki je sicer skladno s posameznimi nabavami), spremenil osebo, kateri se je obsojenec predstavil in dodal k prvotnemu opisu „ki kot tak za svojo družbo nabavlja blago, ki bo plačano v roku in le-ta mu je v tem svojstvu, ker se je zanesel na predhodno izkazano solidnost te družbe kot kupca, izdal blago“. Pri tem je pri posameznih naročilih izpustil navedbe, da se je obsojenec zavezal plačati račun v roku osmih dni in za opisom naročila z dne 27.11.2002 navedbo, vendar računa v dogovorjenem roku ni plačal.


Zveza:

ZKP člen 344, 344/1, 371, 371/2, 395, 395/1.KZ člen 234a, 234a/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMjI4OA==