<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Pravna mnenja in stališča

Evidenčna števlika:VS009843
Vrsta:Judikati
Datum objave:01.01.1975
Publikacija:Bilten VSČG 1/76 str.3
Država:Slovenija
Jezik:slovenščina
Institut:oškodovanje upnikov
Področje:KAZENSKO MATERIALNO PRAVO
Vir:VSČG Kž 74/75

Besedilo



PREVOD:

Odgovorna oseba v gospodarski organizaciji, ki ve, da je organizacija

postala nezmožna plačila, pa naroči drugi gospodarski organizaciji,

da dolga iz poslovnega razmerja ne plača na račun nelikvidne

gospodarske organizacije in imajo proti njej različni upniki dospele

terjatve, ter preusmeri plačilo teh sredstev na določene posamezne

upnike, stori s tem kaznivo dejanje oškodovanja upnikov po 1. odst.

213b čl. KZ. S tem so namreč upniki v neenakopravnem položaju in se

jim onemogoča, da bi bili poplačani po vrstnem redu po zakonu iz žiro

računa. Pri tem je nepomembno, ali so upniki, ki so na ta način

prišli do plačila, zasebniki ali družbene pravne osebe.

ORIGINAL:

Odgovorno lice u privrednoj organizaciji koje je, znajući da je

privredna organizacija postala nesposobna za plaćanje, naložilo

drugoj privrednoj organizaciji da dug iz poslovnog odnosa ne uplati

na žiro račun privredne organizacije koja je postala nesposobna za

plaćanje, a prema kojoj imaju razni povjerioci dospjela potraživanja,

već je uplatu tih sredstava usmjerilo na pojedine - odredjene

povjerioce, čini krivično djelo oštećenja povjerioca iz čl. 213b st.

1. KZ, jer na navedeni način stavlja u neravnopravan položaj

povjerioce i onemogućava da se ovi, preko žiro računa, naplate po

zakonskom redosledu. Pri tom nije od značaja dali su povjerioci koji

su na ovakav način naplatili svoja potraživanja privatna lica i

pravna lica iz društvenog sektora.


Zveza:

KZS 140, KZS 140/1
Datum zadnje spremembe:
21.08.2009

Opombe:

P2FydC0yMTQwMQ==