<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Pravna mnenja in stališča

Evidenčna števlika:VS009131
Vrsta:Judikati
Datum objave:18.12.1973
Publikacija:ZSP 13-14/74 str.825
Država:Srbija
Jezik:slovenščina
Institut:oškodovanje upnikov
Področje:KAZENSKO MATERIALNO PRAVO
Vir:VSSr II Kž 834/75, 18.12.1973

BesediloPREVOD:

Stečajni upravitelj vsekakor je odgovorna oseba, ki je subjekt

kaznivega dejanja oškodovanja upnikov po 213b čl. KZ. Ta lastnost mu

gre glede na določbo 75b čl. zakona o prisilni poravnavi in stečaju,

po kateri z dnem, ko se začne stečajni postopek, člani delovne

skupnosti stečajnega dolžnika prenehajo izvrševati pravico

upravljanja in funkcije organa upravljanja po 1. odst. 47. čl. zakona

preidejo na stečajnega upravitelja. Razen tega pa je stečajni

upravitelj po 2. odst. 48. čl. omenjenega zakona tudi neposredno

odgovoren vsakemu udeležencu v stečajnem postopku za škodo, ki je

povzročena namenoma ali iz skrajne malomarnosti.

ORIGINAL:

Stečajni upravnik mora da se tretira kao odgovorno lice u smislu čl.

213b KZ. Ovo zato što je čl. 75b Zakona o prinudnom poravnanju i

stečaju propisano da danom otvaranja stečajnog postupka članovi radne

zajednice stečajnog dužnika prestaju vršiti prava upravljanja, a

funkcije organa upravljanja - u smislu čl. 47. st. 1. tog zakona -

prelaze na stečajnog upravnika. Sem toga a shodno čl. 48. st. 2.

pomenutog zakona, stečajni upravnik je neposredno odgovoran svakom

učesniku u stečajnom postupku za štetu nanetu mu namerno ili krajnjom

nepažnjom.


Zveza:

KZS 140
Datum zadnje spremembe:
21.08.2009

Opombe:

P2FydC0yMDgyMg==