<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep I Cp 755/2018

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CP.755.2018
Evidenčna številka:VSL00011665
Datum odločbe:14.05.2018
Senat, sodnik posameznik:Karmen Ceranja
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:nerazumljive vloge - poziv na dopolnitev vloge - zavrženje vloge

Jedro

Ker so bile vloge nerazumljive, je sodišče predlagatelja pozvalo, da naj se opredeli, kot kaj naj se vloge obravnavajo, saj iz njih ni mogoče razbrati spornega predmeta in posledično pravne narave postopka, v katerem naj se vloga obravnava. V odgovor na ta poziv je predlagatelj ponovno vložil enako nerazumljivo vlogo, zato je sodišče pravilno vloge zavrglo.

Izrek

Pritožbi se zavrneta in se izpodbijana sklepa potrdita.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom z dne 20. 11. 2017 vloge predlagatelja z dne 5. 2. 2016, 19. 2. 2016 in 15. 3. 2016 zavrglo. S sklepom z dne 20. 2. 2018 je zavrglo predlagateljev predlog za oprostitev plačila sodne takse.

2. Priti obema navedenima sklepoma se je pravočasno pritožil predlagatelj, ki v vsebinsko enakih pritožbah ponavlja trditve iz vlog z dne 5. 2. 2016, 19. 2. 2016 in 15. 3. 2016.

3. Pritožbi nista utemeljeni.

4. Uvodoma je treba pojasniti, da je pred Okrajnim sodiščem na Vrhniki tekel postopek P 44/2012, v kateri je A. A. kot tožeča stranka zahteval odpoved najemne pogodbe, izpraznitev in izročitev stanovanja in plačilo zapadle najemnine proti toženi stranki M. M. Postopek je bil končan z izdajo zamudne sodbe, s katero je bilo odpovedano najemno razmerje, tožencu pa naloženo, da se mora izseliti iz stanovanja in ga praznega oseb in stvari izročiti tožeči stranki, plačati zapadlo najemnino in stroške postopka.

5. Predlagatelj G. G. je že v navedenem postopku vložil vloge z dne 5. 2. 2016, 19. 2. 2016 in 15. 3. 2016, ki jih je sodišče prve stopnje najprej zavrglo (ker ni bil ne stranka postopka ne pooblaščenec), nato pa v skladu z navodili višjega sodišča v sklepu I Cp 399/2017 z dne 3. 4. 2017 vpisalo v R vpisnik. Ker so vloge nerazumljive, je sodišče predlagatelja s sklepom z dne 15. 9. 2017 pozvalo, da naj se opredeli, kot kaj naj se vloge obravnavajo, saj iz njih ni mogoče razbrati spornega predmeta in posledično pravne narave postopka, v katerem naj se vloga obravnava. V odgovor na ta poziv je predlagatelj ponovno vložil enako nerazumljivo vlogo, v kateri omenja sodbo P 44/2012, sklep o izvršbi 81/2013, najemno pogodbo št. 1637/2010, ter navrže še številne zakonske določbe, kot na primer Kazenski zakonik (poslovna goljufija), obligacijski zakonik (prevara), Zakon o sodiščih, 125. člen Ustave, 164. člen Obligacijskega zakonika, nasilništvo (KZ) in podobno.

6. Z izpodbijanim sklepom z dne 20. 11. 2017 je glede na opisano vsebino sodišče prve stopnje upravičeno vloge predlagatelja z dne 5. 2. 2016, 19. 2. 2016 in 15. 3. 2016 zavrglo.

7. Zoper ta sklep se je predlagatelj pritožil in ker za pritožbo ni plačal sodne takse, ga je sodišče s plačilnim nalogom z dne 31. 1. 2018 pozvalo na plačilo sodne takse v višini 33,00 EUR. Poziv je predlagatelj prejel 1. 2. 2018, izjavo o premoženjskem stanju pa je sodišče prejelo šele 20. 2. 2018. Sodišče prve stopnje je predlog za oprostitev plačila sodne takse pravilno zavrglo in ob tem tudi predlagatelju pravilno pojasnilo, da je bil s plačilnim nalogom seznanjen, da mora predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo vložiti v roku 15 dni.

8. Pritožbeno sodišče še ugotavlja, da je iz sicer nerazumljivih vlog mogoče razbrati le, da so povezane s pravdnim postopkom P 44/2012. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je ta spor tekel zaradi odpovedi najemne pogodbe, ki jo predlagatelj omenja v svojih vlogah, vendar sam ni bil stranka te pogodbe, stranka je bil M. M., ki je bil tožena stranka v omenjeni pravdni zadevi. Glede na navedeno pritožbeno sodišče ugotavlja, da predlagatelj tudi nima pravnega interesa za obravnavo vlog, ki jih je sodišče zavrglo.

9. Zaradi navedenih razlogov in ker ni ugotovilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti, je višje sodišče pritožbi zavrnilo in izpodbijana sklepa potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 108, 108/1, 108/4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
10.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE5OTE1