<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Kazenski oddelek

VSM Sodba II Kp 42217/2016
ECLI:SI:VSMB:2019:II.KP.42217.2016

Evidenčna številka:VSM00022415
Datum odločbe:16.04.2019
Senat, sodnik posameznik:Leonida Jerman (preds.), mag. Aleksander Karakaš (poroč.), Zdenka Klarič
Področje:KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:poslovna goljufija - preslepitev - premoženjska korist

Jedro

Strinjati se je bilo s pritožbeno grajo opisanega obdolženčevega izvršitvenega ravnanja, ki tudi po presoji pritožbenega sodišča ne izpolnjuje znakov preslepitvenega ravnanja iz prvega odstavka 228. člena KZ-1. Ne samo zaradi spremenjenega stališča v sodni praksi, na katerega se je pritožnik po odločbi Vrhovnega sodišča II Kp 92283/2010 z dne 13. 10. 2016 upravičeno sklicuje, ampak ker niti po spremembi opisa dejanja z dne 15. 10. 2018 ni razvidno, v čem konkretno je bila predstavnica gospodarske družbe F. d.o.o. T. S. zaradi obdolženčevega ravnanja preslepljena.

Izrek

I. Pritožbi zagovornika obdolženega S. Š. se ugodi in sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da se obdolženega z osebnimi podatki kot iz izreka sodbe po 1. točki 358. člena Zakona o kazenskem postopku

o p r o s t i o b t o ž b e,

da je v obdobju od februarja 2012 do februarja 2015 v M. pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri izvajanju posla preslepil drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, zaradi delne neizpolnitve obveznosti pa je za stranko nastala premoženjska škoda, ko je kot direktor družbe C., d.o.o., pri izvajanju dogovora o opravljanju računovodskih storitev predstavnici družbe F., d.o.o., T. S., zagotavljal, da bo družba C., d.o.o., opravljene storitve plačala ob zapadlosti izdanih računov ter, da bo račune plačal tudi za nazaj, ko bo dobil večjo vsoto denarja, s čemer jo je preslepil, da je družba F., d.o.o., za družbo C., d.o.o., opravljala računovodske storitve ter ji za to izdajala mesečne račune, in sicer:

1. št. 0019/2012 z dne 1.2.2012 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.2.2012,

2. št. 0037/2012 z dne 1.3.2012 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.3.2012,

3. št. 0054/2012 z dne 2.4.2012 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.4.2012,

4. št. 0068/2012 z dne 3.5.2012 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.5.2012,

5. št. 0082/2012 z dne 1.6.2012 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.6.2012,

6. št. 0097/2012 z dne 3.7.2012 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.7.2012,

7. št. 114/2012 z dne 6.8.2012 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.8.2012,

8. št. 0129/2012 z dne 4.9.2012 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.9.2012,

9. št. 148/2012 z dne 1.10.2012 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.10.2012,

10. št. 0164/2012 z dne 2.11.2012 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.11.2012,

11. št. 0181/2012 z dne 3.12.2012 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.12.2012,

12. št. 0009/2013 z dne 2.1.2013 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.1.2013,

13. št. 0029/2013 z dne 1.2.2013 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.2.2013,

14. št. 2013/0047 z dne 1.3.2013 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.3.2013,

15. št. 2013/0067 z dne 1.4.2013 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.4.2013,

16. št. 2013/0083 z dne 30.4.2013 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.5.2013,

17. št. 2013/0099 z dne 3.6.2013 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.6.2013,

18. št. 2013/0124 z dne 30.6.2013 v znesku 240,00 EUR, z zapadlostjo 15.7.2013,

19. št. 2013/0147 z dne 4.8.2013 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.8.2013,

20. št. 2013/0170 z dne 2.9.2013 v znesku 294,00 EUR, z zapadlostjo 15.9.2013,

21. št. 2013/0193 z dne 1.10.2013 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.10.2013,

22. št. 2013/0216 z dne 2.11.2013 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.11.2013,

23. št. 2013/0236 z dne 2.12.2013 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.12.2013,

24. št. 2014/0005 z dne 3.1.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 31.12.2013,

25. št. 2014/0027 z dne 3.2.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.2.2014,

26. št. 2014/0050 z dne 3.3.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.3.2014,

27. št. 2014/0079 z dne 1.4.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.4.2014,

28. št. 2014/0110 z dne 1.5.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 16.5.2014,

29. št. 2014/0136 z dne 3.6.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.6.2014,

30. št. 2014/0161 z dne 6.7.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.7.2014,

31. št. 2014/0186 z dne 6.8.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 14.8.2014,

32. št. 2014/0210 z dne 2.9.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.9.2014,

33. št. 2014/0234 z dne 3.10.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.10.2014,

34. št. 2014/0258 z dne 3.11.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 14.11.2014,

35. št. 2014/0282 z dne 1.12.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.12.2014,

36. št. 0006/2015 z dne 2.1.2014 v znesku 244,00 EUR, z zapadlostjo 15.1.2014,

37. št. 0031/2015 z dne 2.2.2014 v znesku 183,00 EUR, z zapadlostjo 13.2.2015,

v skupni višini 8.945,00 EUR, katerim Š. ni oporekal ali jih zavrnil, kljub temu pa je poskrbel le za delno poravnavo dolga v skupnem znesku 3.004,00 EUR, čeprav je plačilo obveznosti obljubljal tudi po zapadlosti in je zato družba F. , d.o.o., računovodske storitve opravljala vse do februarja 2015, prav tako pa je družba C. d.o.o. razpolagala z zadostnimi finančnimi sredstvi za poplačilo vseh obveznosti do družbe F. d.o.o., zaradi delne neizpolnitve obveznosti pa je slednji nastala premoženjska škoda v višini 5.941,00 EUR, s čemer bi naj storil kaznivo dejanje poslovne goljufije po prvem odstavku 228. člena Kazenskega zakonika.

II. Oškodovana gospodarska družba F. d.o.o. se po tretjem odstavku 105. člena Zakona o kazenskem postopku s premoženjskopravnim zahtevkom napoti na pravdo.

III. Stroški kazenskega postopka pred sodiščem prve in druge stopnje obremenjujejo proračun.

Obrazložitev

1. Okrožno sodišče v Murski Soboti je kot sodišče prve stopnje 22. 10. 2018 obdolženega S. Š. spoznalo za krivega storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije po prvem odstavku 228. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1) ter mu po 57. in 58. členu KZ-1 izreklo pogojno obsodbo, v kateri mu je določilo kazen 10 mesecev zapora, ki ne bo izrečena, če obdolženi v preizkusni dobi dveh let ne bo storil novega kaznivega dejanja ter pod posebnim pogojem, po katerem mora oškodovani gospodarski družbi F. d.o.o. vrniti premoženjsko korist v višini 5.941,00 EUR v roku enega leta od pravnomočnosti sodbe, sicer utegne biti tudi zato pogojna obsodba preklicana. Po prvem odstavku 105. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) je bil navedeni gospodarski družbi prisojen premoženjskopravni zahtevek v višini 5.941,00 EUR, po četrtem odstavku 95. člena ZKP pa je bil obdolženi, z izjemo nagrade in potrebnih izdatkov pooblaščenca oškodovane družbe, oproščen vrnitve oziroma plačila stroškov kazenskega postopka. Navedeno je vsebina izreka, izdanega v sodbi II K 42217/2016.

2. Zoper sodbo se je pritožil obdolženčev zagovornik smiselno zaradi kršitve kazenskega zakona in zaradi zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja s predlogom, da pritožbeno sodišče sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Strinjati se je bilo s pritožbeno grajo opisanega obdolženčevega izvršitvenega ravnanja, ki tudi po presoji pritožbenega sodišča ne izpolnjuje znakov preslepitvenega ravnanja iz prvega odstavka 228. člena KZ-1. Ne samo zaradi spremenjenega stališča v sodni praksi, na katerega se je pritožnik po odločbi Vrhovnega sodišča II Kp 92283/2010 z dne 13. 10. 2016 upravičeno sklicuje, ampak ker niti po spremembi opisa dejanja z dne 15. 10. 2018 ni razvidno, v čem konkretno je bila predstavnica gospodarske družbe F. d.o.o. T. S. zaradi obdolženčevega ravnanja preslepljena. Zagotavljanje, da bodo obveznosti izpolnjene ob in po zapadlosti računov je še vedno samo zagotavljanje, medtem ko bi za navedbo o pričakovani večji vsoti denarja že po opisu dejanja moralo biti znano, ali se je potem takem imenovana predstavnica na to navedbo zanašala vsa tri leta oziroma je zaradi takšne navedbe v pogodbenem odnosu z obdolženim ves ta čas vztrajala. To je pomembno, kajti v nadaljevanju opisa je znova navedeno le, da je gospodarska družba F. d.o.o. računovodske storitve opravljala vse do februarja 2015, čeprav je obdolženi izpolnitev obveznosti obljubljal tudi po zapadlosti računov, kar pa je po že obrazloženem za konkretizacijo izvršitvenega ravnanja, ki ima na to za posledico oškodovančevo preslepljenost premalo.

5. Glede na ugotovljeno kršitev kazenskega zakona iz 1. točke 372. člena ZKP se pritožbeno sodišče s preostalim izpodbojnim razlogom ni ukvarjalo ter je sodbo sodišča prve stopnje po utemeljeni pritožbi zagovornika obdolženega S. Š. skladno z izrekom spremenilo (prvi odstavek 394. člena ZKP).

6. Odločba o stroških postopka pred sodiščem druge stopnje temelji na prvem odstavku 98. člena in prvem odstavku 96. člena ZKP.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Kazenski zakonik (2008) - KZ-1 - člen 228, 228/1
Zakon o kazenskem postopku (1994) - ZKP - člen 372, 372-1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
14.06.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI5MzMz