Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 18cT10cmFuc2Zvcm1hY2lqYSUyMG5hZG9tZSVDNSVBMSVDNCU4RGFuamUmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmX3N1Ym1pdD1pJUM1JUExJUM0JThEaSZyb3dzUGVyUGFnZT0yMA==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba VIII Ips 77/2010Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek14.09.2011pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija - nadomeščanje začasno odsotnega delavca - zakonit razlog - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen časOb ugotovitvi, da razlog (nadomeščanje odsotnih delavk), zaradi katerega sta bili sklenjeni dve pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ni obstajal, je presoja sodišča druge stopnje, da sta bili pogodbi o zaposlitvi sklenjeni v nasprotju z zakonom, pravilna.
Sodba VIII Ips 18/2012Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek15.10.2012pogodba o zaposlitvi za določen čas – transformacija - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas - zakoniti razlog – poskusno deloKer poskusno delo v 52. členu ZDR ni navedeno med razlogi za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, je tako nadomeščanje dogovora o poskusnem delu s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas nezakonito.
VSRS Sodba VIII Ips 104/2018Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek22.01.2019pogodba o zaposlitvi za določen čas - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas - transformacija - manjši delodajalecV primeru spora o zakonitosti sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas je dolžan tudi manjši delodajalec dokazati obstoj tistega razloga za njeno sklenitev, ki je v pogodbi o zaposlitvi naveden, ne pa obstoja drugega razloga, čeprav bi ta lahko predstavljal zakonski razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Niti drugi odstavek 54. člena ZDR-1 niti drugi odstavek 16. člena kolektivne pogodbe dejavnosti ne dajeta podlage za drugačen zaključek. Če obstoja razloga, ki je naveden v pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ne dokaže, je takšna pogodba sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo, zato se šteje, da je sklenjena za nedoločen čas.
VSRS Sodba in sklep VIII Ips 87/2017Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek21.11.2017pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen časKer v pogodbi o zaposlitvi za določen čas razlog za sklenitev pogodbe ni bil naveden, je bila pogodba sklenjena v nasprotju z zakonom. To posledično pomeni, da je bila sklenjena za nedoločen čas.
Sodba VIII Ips 228/2013Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek24.03.2014pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas - transformacija - zakoniti razlog - obseg sodne presoje - trditveno in dokazno bremeV obravnavanem primeru je bil razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi s tožnico za določen čas v pogodbi o zaposlitvi z dne 11. 3. 2010 jasno in določno opredeljen (nadomeščanje porodniške odsotnosti delavke P. P.). V takem primeru je lahko obseg sodne presoje omejen le na obstoj razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je opredeljen v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec mora dokazati, da je ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi obstajal zakonit razlog za sklenitev pogodbe za določen čas. Če tak, zakonsko dopusten, razlog v pogodbi jasno navede, ne more kasneje v sodnem postopku zatrjevati, da naj bi bil razlog dejansko nek drug.
Sodba VIII Ips 257/2013Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek24.03.2014pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas - transformacija - zakoniti razlog – začasno povečan obseg dela - sezonsko povečan obseg dela - nadomeščanje začasno odsotnega delavca - nadomeščanje več delavcevČe je v pogodbi o zaposlitvi za določen čas naveden razlog za takšno pogodbo, se tudi njena zakonitost presoja v tem okviru, delodajalec pa v sodnem postopku ne more dokazovati, da je bil razlog dejansko drug ali da so poleg v pogodbi določenega razloga za določen čas obstajali še drugi razlogi za takšno pogodbo.Izjemoma je mogoče nadomeščanje začasno odsotnega delavca (kot razloga po 3. alineji prvega odstavka 52. člena ZDR) vezati na tudi delovno mesto oziroma s tem razlogom pokriti tudi nadomeščanje več delavcev na istem delovnem mestu, ki niso poimensko določeni.
Sodba VIII Ips 423/2006Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek10.04.2007pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas - nadomeščanje začasno odsotnega delavcaPri pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena na podlagi 2. alinee 1. odstavka 52. člena ZDR, gre praviloma za nadomeščanje individualno določenega delavca, ne pa za nadomeščanje sorazmerno trajne odsotnosti delavcev zaradi porodniških dopustov, bolniških izostankov in podobnih odsotnosti. V slednjih primerih ne gre za nadomeščanje posameznega delavca, temveč za potrebo po zaposlitvi zadostnega števila delavcev za nedoločen čas, ki bodo učinkovito pokrivali redne potrebe po delu.
Sodba VIII Ips 118/2001Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek26.03.2002delovno razmerje pri delodajalcu - delovno razmerje za določen čas - nadomeščanje začasno odsotnega delavca - transformacija delovnega razmerjaTožena stranka s pogodbami o zaposlitvi za določen čas praktično ni nadomeščala samo delavca z navedbo njegovega imena in priimka, ampak delavca na delovnem mestu voznik avtobusa. Pri tem je bilo glede na organizacijo dela manj pomembno katerega delavca je nadomeščala, bolj pomembno je bilo, da je šlo za nadomeščanje zaradi zdravstvenega stanja začasno odsotnega delavca. Tako sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas zato ni bilo v nasprotju z določili 17. člena ZDR.
VSRS sodba VIII Ips 133/2015Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek24.11.2015pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas - zakonit razlog - nadomeščanje začasno odsotnega delavca - začasno povečan obseg delaNi mogoče slediti stališču, da tožnica začasno odsotne javne uslužbenke ni mogla nadomeščati, ker slednja zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti del na delovnem mestu „višji referent“ ni nikoli opravljala. Ravno zaradi odsotnosti te uslužbenke je bila pogodba o zaposlitvi s tožnico sploh sklenjena. Prav tako ni mogoče pritrditi stališču, da ni šlo za nadomeščanje, ker naj tožena stranka nadomeščanja ne bi zagotovila v razumnem roku. Presoja, ali sploh in kdaj bo delodajalec nadomestil začasno odsotnega delavca, je v izključni pristojnosti delodajalca.
VSRS Sodba VIII Ips 251/2017Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek21.11.2017preoblikovanje delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas - nadomeščanje odsotnega delavca - poskusno delo - transformacija delovnega razmerja za določen časGlede na drugo točko prvega odstavka 68. člena ZJU je eden izmed razlogov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas tudi nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca. Ta razlog mora biti v pogodbi o zaposlitvi za določen čas jasno in določno opredeljen, pri tem pa je bistveno, da ni navidezen. Nadomestni delavec mora odsotnega delavca tudi dejansko nadomestiti in izvrševati naloge iz opisa njegovega delovnega mesta. Pri tem pa ni nujno, da odsotnega delavca nadomesti prav na vseh nalogah, ki jih je ta opravljal pred odhodom, temveč da te naloge spadajo med naloge delovnega mesta, na katerem nadomešča drugega delavca. Dejstvo, da je opravljal predvsem manj zahtevna dela, ni bistveno, saj se od delavca, ki je pričel z delom na novem delovnem mestu ne pričakuje, da bo že od vsega začetka opravljal tudi zahtevnejša opravila, predvsem upoštevajoč dejstvo, da je bil na tem delovnem mestu zaposlen zelo kratko obdobje. Pomembno je le,...
Sodba VIII Ips 445/2006Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek27.03.2007pogodba o zaposlitvi za določen čas - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas - nadomeščanje začasno odsotnega delavca - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen časPogodba o zaposlitvi za določen čas mora biti takšna, da je delavec seznanjen s tem, koga nadomešča in do kdaj ga bo nadomeščal. Delavec mora imeti možnost preizkusiti, ali je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v skladu z zakonskimi zahtevami ali ne.
Sodba VIII Ips 461/2006Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek11.03.2008transformacija delovnega razmerja za določen čas – nadaljevanje z delom – rok za sodno varstvo - prenovitev – bistvena kršitev določb postopka – sprememba dejanskega stanja pred sodiščem druge stopnjeKer je tožeča stranka nadaljevala z delom pri toženi stranki po izteku pisnih pogodb o zaposlitvi za določen čas, je prišlo do preoblikovanja delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas. Čeprav je sodišče druge stopnje napravilo dokazni zaključek mimo dokazne ocene sodišča prve stopnje, kar predstavlja relativno bistveno kršitev določb postopka (prvi odstavek 339. člena ZPP v zvezi s 358. členom ZPP), pa je Vrhovno sodišče nanj vezano in izpodbijane sodbe v tem obsegu ni smelo preizkusiti. Revident namreč te kršitve ni izrecno uveljavljal, revizijsko sodišče pa nanjo ne pazi po uradni dolžnosti. V obravnavani zadevi ni prišlo do prenovitve, saj po nastopu transformacije delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas (in torej tudi v pogodbi o zaposlitvi za določen čas z dne 3.1.2003) stranki nista izrecno in nedvoumno izrazili volje, da tožeči stranki preneha delovno razmerje za nedoločen čas pri...
VSRS sodba VIII Ips 68/2015Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek14.10.2015prenehanje delovnega razmerja - transformacija delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas - pogodba o zaposlitvi za določen čas - bistvena kršitev določb pravdnega postopkaTožnik revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava navaja zgolj pavšalno in ga ne obrazloži, zaradi česar revizijsko sodišče z vidika tega revizijskega razloga izpodbijane sodbe ni moglo preizkusiti. Očitek bistvenih kršitev določb pravdnega postopka pa ni utemeljen.
VSRS Sklep VIII Ips 292/2016Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek07.02.2017transformacija delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas - nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi - izbira delavcaSodišče bi moralo utemeljenost zahtevka za transformacijo presojati neodvisno od tožnikovega ponovno vzpostavljenega delovnega razmerja s toženko, nato pa šele (v primeru utemeljenosti zahtevka za transformacijo) tožniku prepustiti izbiro, ali bo uveljavljal nadaljevanje delovnega razmerja za nedoločen čas na delovnem mestu višjega svetovalca, ali pa bo (če bo v tem sporu sploh uspel) uveljavljal delovno razmerje za nedoločen čas na delovnem mestu podsekretar.
Sodba VIII Ips 27/2010Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek21.02.2012pogodba o zaposlitvi za določen čas – nadomeščanje začasno odsotnega delavca – zakoniti razlog – transformacija delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas - transformacijaNadomeščena delavka je bila zaposlena na delovnem mestu ročni embalirec. Tožena stranka je s tožnico dne 12. 5. 2008 sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi nadomeščanja začasno odsotne delavke za čas od 13. 5. 2008 do vrnitve delavke na delo. Vendar je pogodbo o zaposlitvi sklenila za delovno mesto izdelovalca embalaže, kar pomeni, da je sklenila pogodbo o zaposlitvi in opravljala delo na drugem delovnem mestu, kot začasno odsotna delavka. Šlo je za dve različni delovni mesti v proizvodnji, ki sta bili v sistemizaciji delovnih mest določeni ločeno in različno opredeljeni.
VSRS sodba VIII Ips 198/2014Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek17.02.2015pogodba o zaposlitvi za določen čas - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas - zakoniti razlog - veriženje pogodb - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - prekluzija dokazovGlede na to, da so bile pogodbe o zaposlitvi za določen čas sklenjene zaradi domnevnega povečanega obsega dela, je bila tožena stranka dolžna dokazati obstoj tega dejstva. Da ni bilo povečanega obsega dela, je tožnica navedla že v tožbi, zato bi morala tožena stranka dokaze v zvezi s tem predlagati najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo.Pogodba o zaposlitvi za določen čas je sklenjena v nasprotju z zakonom, saj razlog, ki je bil v pogodbi naveden, ni obstajal. Delavec, za katerega se šteje, da ima pri delodajalcu sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, namreč z istim delodajalcem ne more zakonito skleniti pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če mu pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas predhodno ne preneha na enega od zakonitih načinov.
VSRS sodba VIII Ips 86/2015Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek08.06.2015delovno razmerje za določen čas - transformacija delovnega razmerja v nedoločen čas - vzgoja in izobraževanje - neizpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta - skupni čas trajanja delovnega razmerja za določen časPomembno je izpolnjevanje zahtevanih pogojev ob sklepanju pogodbo o zaposlitvi (za določen čas) in ne izpolnjevanje pogojev ob prenehanju takšnega delovnega razmerja oziroma s tem v zvezi upoštevanje dejstva, ali delavec še pred prenehanjem zadnje pogodbe o zaposlitvi izpolni vse pogoje za zasedbo delovnega mesta. 109. člen ZOFVI ne izključuje možnosti, da se delovno razmerje z istim delavcem in za isto delovno mesto ne sklene tudi večkrat in za čas, ki skupaj znaša več kot dve leti - vsakič pod pogoji, po postopku in v trajanju kot je predvideno. Ni torej utemeljen revizijski ugovor, da tožena stranka s tožnico na podlagi ZOFVI sploh ne bi smela skleniti delovnega razmerja po izteku enega leta zaposlitve.
Sodba in sklep VIII Ips 38/2009Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek26.10.2010pogodba o zaposlitvi za določen čas - zakoniti razlog - navedba razloga v pogodbi - vzgoja in izobraževanje - neizpolnjevanje pogojev - transformacija pogodbe o zaposlitvi - sklenitev nove pogodbe o zaposlitviTožena stranka s tožnico zaradi neizpolnjevanja pogojev po ZOFVI kot specialnem predpisu v nobenem primeru, tudi v primeru neutemeljenih oziroma nedokazanih razlogov za zaposlitev za določen čas po 52. členu ZDR, ne bi mogla skleniti pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Iz ZDR (enako velja za prejšnji ZDR) ne izhaja zahteva, da bi moral biti razlog za sklenitev delovnega razmerja za določen čas izrecno naveden že v pisni pogodbi o zaposlitvi (tako kot je obrazložilo sodišče prve stopnje), temveč ga tožena stranka lahko dokaže tudi v sodnem postopku. V ZDR ni podlage, da bi se delodajalcu naložilo, da z delavcem po ugotovitvi delovnega razmerja za nedoločen čas na podlagi že pred tem pisno sklenjenih pogodb za določen čas, sklene novo pogodbo o zaposlitvi. V primeru uspešne tožbe delavca za ugotovitev obstoja delovnega razmerja za nedoločen čas po 54. členu ZDR, delavec enostavno nadaljuje delo na delovnem mestu, za katero je nazadnje sklenil pogodbo o...

Izberi vse|Izvozi izbrane