<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba I Ips 17137/2010-274
ECLI:SI:VSRS:2012:I.IPS.17137.2010.274

Evidenčna številka:VS2006320
Datum odločbe:22.11.2012
Opravilna številka II.stopnje:VSM IV Kp 17137/2010
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - druga odločba - pomembno pravno vprašanje

Jedro

Zahtevo za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero kazenski postopek ni bil končan (druga odločba - v obravnavanem primeru sklep o zavrženju zahteve za obnovo), se sme vložiti le, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse.

Izrek

I. Zahteva za varstvo zakonitosti se zavrže.

II. Obsojenec je dolžan plačati sodno takso.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče v Mariboru je z uvodoma citiranim sklepom zavrglo zahtevo obsojenega R. Š. z dne 22. 3. 2012 za obnovo kazenskega postopka, v katerem je bil ta obsojenec s sodbo III K 17137/2010 z dne 7. 4. 2011 spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja goljufije po prvem odstavku 217. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ) ter mu je bila izrečena pogojna obsodba.

2. Zoper navedeni sklep sodišča prve stopnje je obsojenec vložil pritožbo, ki pa jo je Višje sodišče v Mariboru s sklepom II Kr 17137/2010 z dne 16. 5. 2012 zavrnilo kot neutemeljeno ter odločilo, da se obsojenca oprosti plačila stroškov pritožbenega postopka.

3. Obsojenec je zoper pravnomočni sklep o zavrženju njegove zahteve za obnovo kazenskega postopka vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, v kateri je ponovil razloge iz zahteve za obnovo kazenskega postopka in pritožbene navedbe ter predlaga, da se izpodbijana sklepa Višjega in Okrajnega sodišča v Mariboru razveljavita ter zahtevo za obnovo kazenskega postopka vrne sodišču prve stopnje v ponovno obravnavo.

4. Na zahtevo je podala odgovor vrhovna državna tožilka, ki je predlagala njeno zavrnitev.

5. Odgovor vrhovne državne tožilke je bil poslan obsojencu, ki se je do njega opredelil z vztrajanjem pri vloženi zahtevi. Poudaril je, da v njegovi zahtevi ne gre za uveljavljanje zmotno ugotovljenega dejanskega stanja, temveč za uveljavljanje kršene materialnopravne in procesne zakonodaje. Meni, da predloženi sklepi Okrajnega in Višjega sodišča, ki jih navaja v zahtevi za obnovo kazenskega postopka, predstavljajo nova dejstva in nove dokaze in je zato zahteva za varstvo zakonitosti upravičena.

6. Zahtevo za varstvo zakonitosti je glede na prvi odstavek 420. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP), mogoče vložiti le zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero je bil končan kazenski postopek, zoper drugo odločbo pa le, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse in zoper sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo.

7. V obravnavanem primeru, ko se z zahtevo za varstvo zakonitosti izpodbija pravnomočen sklep sodišča o zavrženju zahteve za obnovo kazenskega postopka (ki je bil že pravnomočno končan s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru III K 17137/2010 z dne 7. 4. 2011), gre torej za „drugo odločbo“, navedeno v prvem odstavku 420. člena ZKP, za katere izpodbijanje z zahtevo za varstvo zakonitosti morajo biti izpolnjeni posebni, v točki 6 povzeti pogoji. Teh pogojev zahteva obsojenca ne izpolnjuje, saj ponavlja le razloge, ki so bili neuspešno uveljavljani že v pritožbenem postopku, poleg tega pa iz njene utemeljitve ne izhajajo razlogi, ki bi kazali, da bi šlo pri odločanju o tej zahtevi za odločitev o pravnem vprašanju pomembnem za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse, niti ni teh razlogov zaznalo Vrhovno sodišče samo.

8. Glede na navedeno je bila zahteva za varstvo zakonitosti zavržena zaradi neizpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 420. člena ZKP (drugi odstavek 423. člen ZKP).

9. Odločitev o plačilu stroškov, nastalih v zvezi s tem izrednim pravnim sredstvom, temelji na določbah 98. a člena ZKP v zvezi s prvim odstavkom 95. člena ZKP.


Zveza:

ZKP člen 420, 420/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
05.03.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUyMTMx