<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sodba V Cpg 631/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:V.CPG.631.2018

Evidenčna številka:VSL00016864
Datum odločbe:30.08.2018
Senat, sodnik posameznik:Magda Teppey (preds.), Ladislava Polončič (poroč.), Tadeja Zima Jenull
Področje:PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
Institut:sorodne pravice - pravice proizvajalcev fonogramov - pravica do nadomestila pri javni priobčitvi fonograma - javna priobčitev fonogramov

Jedro

Na podlagi prvega odstavka 130. člena ZASP je dolžnost plačila primernega nadomestila vezana na javno priobčevanje fonogramov. V skladu s sodno prakso Sodišča EU je kriterij "priobčitve javnosti" izpolnjen samo v primeru, če so fonogrami dostopni dovolj velikemu številu oseb. Iz neizpodbijanih dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje izhaja, da je tožeča stranka terensko kontrolo 26. 3. 2014 opravila izven delovnega časa poslovne enote tožene stranke. Četudi je tožena stranka ob kontroli fonograme res predvajala, kriterij priobčitve javnosti iz prvega odstavka 130. člena ZASP ob upoštevanju sodne prakse SEU ni izpolnjen, saj ni mogoče šteti, da so bili pri obratovanju lokala tožene stranke izven delovnega časa fonogrami dostopni večjemu številu oseb. Odločitev o zavrnitvi tožbenega zahtevka je zato že iz tega razloga pravilna.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

II. Tožeča stranka sama nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Spor se je vodil zaradi uporabe fonogramov, na katerih obstajajo avtorski sorodne pravice. Tožeča stranka je kolektivna organizacija, ki za imetnike pravic uveljavlja denarna nadomestila za javno priobčevanje fonogramov.

2. Tožeča stranka je od tožene stranke vtoževala nadomestila za predvajanje fonogramov v poslovni enoti tožene stranke FRIZERSKI SALON ... v K. v obdobju od julija 2012 do julija 2017.

3. Sodišče prve stopnje je tožbeni zahtevek zavrnilo na podlagi ugotovitve, da tožeča stranka ni dokazala predvajanja komercialnih fonogramov v poslovni enoti tožene stranke.

4. Zoper sodbo se je pravočasno pritožila tožeča stranka iz vseh pritožbenih razlogov. Predlagala je, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbenemu zahtevku ugodi, oziroma, da izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Priglasila je pritožbene stroške.

5. Tožena stranka je na pritožbo odgovorila in predlagala njeno zavrženje.

6. Pritožba ni utemeljena.

7. Pritožbeno sodišče uvodoma ugotavlja, da je pritožbeni očitek o tem, da je izpodbijana sodba obremenjena s kršitvijo iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, neutemeljen. Ta kršitev naj bi bila po pritožnikovem stališču podana, ker naj v izpodbijani sodbi ne bi bilo pojasnjeno, zakaj sodišče prve stopnje ni štelo izpovedi terenske kontrolorke kot verodostojne. Pritožbeni očitek je neutemeljen že zato, ker takšna pritožbena kritika pomeni izpodbijanje dokazne ocene in ne uvodoma navedene procesne kršitve.

8. Na podlagi prvega odstavka 130. člena ZASP je dolžnost plačila primernega nadomestila vezana na javno priobčevanje fonogramov. V skladu s sodno prakso Sodišča EU je kriterij "priobčitve javnosti" izpolnjen samo v primeru, če so fonogrami dostopni dovolj velikemu številu oseb.1 Iz neizpodbijanih dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje izhaja, da je tožeča stranka terensko kontrolo 26. 3. 2014 opravila izven delovnega časa poslovne enote tožene stranke (10. točka izpodbijane sodbe). Četudi je tožena stranka ob kontroli fonograme res predvajala, kriterij priobčitve javnosti iz prvega odstavka 130. člena ZASP ob upoštevanju sodne prakse SEU ni izpolnjen, saj ni mogoče šteti, da so bili pri obratovanju lokala tožene stranke izven delovnega časa fonogrami dostopni večjemu številu oseb. Odločitev o zavrnitvi tožbenega zahtevka je zato že iz tega razloga pravilna.

9. Pritožbeno sodišče tudi sicer pritrjuje dokazni oceni sodišča prve stopnje, zato je ne bo ponavljalo. Odgovorilo bo le še na pritožbene očitke. Nobenega za presojo odločilnega nasprotja ni med izpovedjo tožene stranke pri zaslišanju in njenimi siceršnjimi navedbami v predmetnem postopku. Kot je bilo že pojasnjeno, toženkin lokal v času kontrole ni obratoval. Te okoliščine terenska kontrolorka tožene stranke v zapisniku ni zabeležila. Že zato so neutemeljene pritožbene navedbe, s katerimi skuša tožeča stranka prepričati pritožbeno sodišče o dokazni teži zapisnika o terenski kontroli, ki naj bi dokazoval dejansko stanje v času oprave kontrole. Tudi zapisniki o kontroli očitno pomanjkljivo prikazujejo dejansko stanje v času kontrole. Ob upoštevanju dejstva, da se kontrolorka tožene stranke, kot izhaja iz obrazložitve prvostopenjske sodbe, kontrole niti ni spominjala, sodišče prve stopnje ni imelo razloga za drugačno dokazno oceno. Zgolj na podlagi razhajanja o tem, kaj je toženka v svojem lokalu izven delovnega časa, ko je bila opravljena kontrola, dejansko počela (frizirala sestro ali pospravljala lokal), ni mogoče sklepati o neverodostojnosti izpovedi toženke. Niti na tej podlagi ni mogoče presoditi drugače, saj te okoliščine za odločitev v sporu, kot že pojasnjeno, niso odločilnega pomena.

10. Ker tožeča stranka ni uspela s pritožbo, so neutemeljeni tudi pritožbeni očitki glede odmerjenih pravdnih stroškov.

11. Uveljavljani pritožbeni razlogi niso podani in tudi niso podane kršitve, na katere pazi sodišče po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP). Zato je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (353. člen ZPP). Sodišče je odgovarjalo zgolj na pritožbene razloge, ki so odločilnega pomena (prvi odstavek 360. člena ZPP).

12. Tožeča stranka s pritožbo ni uspela, zato je dolžna sama kriti svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP).

-------------------------------
1 Gl. zadevo Società Consortile Fonografici (SCF), C-135/10, tč. 81 in nasl.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (1995) - ZASP - člen 130, 130/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
07.03.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI2MzQ4