<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 293/2017
ECLI:SI:VSRS:2017:II.DOR.293.2017

Evidenčna številka:VS00019549
Datum odločbe:29.11.2017
Opravilna številka II.stopnje:VSL Sodba II Cp 20/2017
Datum odločbe II.stopnje:29.06.2017
Senat:Anton Frantar (preds.), dr. Ana Božič Penko (poroč.), dr. Mateja Končina Peternel
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
Institut:dopuščena revizija - javna priobčitev glasbenih del - kolektivno upravljanje avtorske pravice - predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - višina nadomestila za javno uporabo glasbenih del - avtorski honorar - višina honorarja - uporaba tarife - primernost tarife

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali sme Združenje SAZAS na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino, št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998, kolektivno upravljati z glasbo, ki se priobči v avdiovizualnem delu in ni bila ustvarjena posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu (t. i. predobstoječo glasbo v avdiovizualnih delih),

- ali tarifni del Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Ur. l. RS, št. 29/1998) zajema oziroma vključuje tudi glasbo, ki se priobči v avdiovizualnem delu in je bila ustvarjena posebej za to delo,

- ali je sodišče pristojno in dolžno presojati primernost veljavne tarife, če so podane okoliščine, ki izkazujejo njeno pomembno odstopanje od tarif za istovrstne pravice in primere uporabe v drugih državah EU, in druge okoliščine, ki izkazujejo njeno pretirano višino.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanj:

− Ali sme Združenje SAZAS na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino, št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998, kolektivno upravljati z glasbo, ki se priobči v avdiovizualnem delu in ni bila ustvarjena posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu (t. i. predobstoječo glasbo v avdiovizualnih delih)?

− Ali tarifni del Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Ur. l. RS, št. 29/1998) zajema oziroma vključuje tudi glasbo, ki se priobči v avdiovizualnem delu in je bila ustvarjena posebej za to delo?

− Ali je sodišče pristojno in dolžno presojati primernost veljavne tarife, če so podane okoliščine, ki izkazujejo njeno pomembno odstopanje od tarif za istovrstne pravice in primere uporabe v drugih državah EU, in druge okoliščine, ki izkazujejo njeno pretirano višino?

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je odločilo I.) da se zaradi delnega umika razveljavi sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 211131/2012 z dne 2. 1. 2013 v 1. točki izreka za znesek 5.350,02 EUR in se postopek v tem delu ustavi, II.) da navedeni sklep o izvršbi ostane v veljavi v 1. točki izreka za znesek 2.351,31 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in v 3. točki izreka za izvršilne stroške 86,00 EUR, III.) da se isti sklep o izvršbi v presežku v 1. točki izreka razveljavi in se tožbeni zahtevek v tem delu zavrne. Odločilo je še, da vsaka stranka nosi svoje stroške tega postopka (IV.).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi toženca delno ugodilo in izpodbijano odločbo v II. točki izreka glede izvršilnih stroškov 86,00 EUR spremenilo tako, da je sklep o izvršbi v tretjem odstavku izreka razveljavilo tudi glede teh stroškov, v IV. točki izreka pa spremenilo tako, da mora tožnik toženki plačati 961,35 EUR pravdnih stroškov. V ostalem je pritožbo toženca zavrnilo, prav tako je zavrnilo pritožbo tožnika in sodbo sodišča prve stopnje v izpodbijanem, a nespremenjenem delu potrdilo.

3. Toženec je zoper sodbo sodišča druge stopnje vložil predlog za dopustitev revizije. Predlaga dopustitev revizije glede vprašanj: 1) ali sme Združenje SAZAS na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino, št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998, kolektivno upravljati z glasbo, ki se priobči v avdiovizualnem delu in ni bila ustvarjena posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu (t. i. predobstoječo glasbo v avdiovizualnih delih); 2) ali tarifni del Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Ur. l. RS, št. 29/1998) zajema oziroma vključuje tudi glasbo, ki se priobči v avdiovizualnem delu in je bila ustvarjena posebej za to delo; 3) ali se ob javni priobčitvi (kabelski retransmisiji) avdiovizualnega dela samostojno uporabijo oziroma priobčijo tudi glasbeni prispevki, ki so sestavni del takšnega nedeljivega avdiovizualnega dela in niso bili ustvarjeni posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu; in 4) ali je sodišče pristojno in dolžno presojati primernost veljavne tarife, če so podane okoliščine, ki izkazujejo njeno pomembno odstopanje od tarif za istovrstne pravice in primere uporabe v drugih državah EU, in druge okoliščine, ki izkazujejo njeno pretirano višino. Navaja, da sodne prakse Vrhovnega sodišča glede teh vprašanj ni, v delu gre pa za odstop od stališča, ki ga je Vrhovno sodišče zavzelo v zadevi X Ips 97/2012. Drugostopenjsko sodišče je sprejelo razlago, ki nasprotuje Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah, Pravilniku o javni priobčitvi del in vsebini dovoljenja tožnika z dne 12. 3. 1998.

4. Predlog je delno utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ocenilo, da so glede pravnih vprašanj, opredeljenih v izreku tega sklepa, pogoji za dopustitev revizije izpolnjeni (prvi odstavek 367. a člena Zakona pravdnem postopku), zato je revizijo v tem obsegu dopustilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (1995) - ZASP - člen 12, 31, 31-2, 81, 81/1, 105, 106
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
15.02.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI1NjUw