<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 815/2012
ECLI:SI:VSLJ:2012:I.CPG.815.2012

Evidenčna številka:VSL0070199
Datum odločbe:06.09.2012
Področje:PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:nadomestilo za javno priobčevanje fonogramov - civilna kazen - dopolnitev tožbe - neupoštevanje dopolnitev tožbenega zahtevka - nerazumljiv izrek sodbe

Jedro

Sodišče prve stopnje je v izreku izpodbijane sodbe zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke tako, kot je bil oblikovan v tožbi, neupoštevajoč dopolnitev tožbenega zahtevka kot ga je navedla tožeča stranka v pripravljalni vlogi. Sodišče je v obrazložitvi sodbe pravilno povzelo popravljeni tožbeni zahtevek tožeče stranke, vendar pa v izreku sodbe popravljenega tožbenega zahtevka ni upoštevalo. S tem je storilo absolutno bistveno postopkovno kršitev po 14. točki 2. odstavka 339. člena ZPP, saj je izrek sodbe nerazumljiv, ker nasprotuje razlogom sodbe.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

II. O pritožbenih stroških bo odločeno v končni odločbi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, ki se glasi:

„ Tožena stranka je dolžna tožeči za vsak mesec neavtoriziranega javnega priobčevanja fonogramov v 15 dneh plačati civilno kazen v višini mesečnega nadomestila za javno priobčevanje fonogramov po tarifi tožeče stranke, ki ustreza načinu in obsegu priobčevanja fonogramov pri opravljanju dejavnosti tožene stranke, povečanega do 200 % v višini, ki jo bo določilo sodišče z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izteka paricijskega roka, določenega za plačilo civilne kazni do dne plačila (1. točka izreka). Sklenilo je, da je tožeča stranka dolžna plačati toženi stranki stroške tega postopka v višini 27,20 EUR v roku 15-tih dni (2. točka izreka).

2. Tožeča stranka se je 25. 4. 2012 zoper sodbo pravočasno pritožila in uveljavljala vse pritožbene razloge po 1. odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in sodišču druge stopnje predlagala, da pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo spremeni tako, da v celoti ugodi tožbenemu zahtevku tožeče stranke ter toženi stranki naloži v plačilo celotne stroške postopka, podrejeno pa, da pritožbeno sodišče sodbo v izpodbijanem delu razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Zahtevala je povrnitev pritožbenih stroškov.

3. Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Sodišče prve stopnje je v gospodarskem sporu drugič odločalo. V prvem postopku je postala zamudna sodba pravnomočna z izjemo razveljavljene 3. točke izreka prvostopenjske odločbe, ki se je nanašala na odločitev sodišča prve stopnje o zavrženju tožbe v zvezi s plačilom civilne kazni v višini mesečnega nadomestila za javno priobčevanje fonogramov po tarifi tožeče stranke, ki ustreza načinu in obsegu priobčevanja fonogramov, pri opravljanju dejavnosti tožene stranke, povečane do 200 % v višini, ki jo bo določilo sodišče z zakonskimi zamudnimi obrestmi od izteka paricijskega roka, določenega za plačilo civilne kazni do dne plačila. V skladu z napotki višjega sodišča (sklep opr. št. I Cpg 1127/2010 – 10 z dne 21. 10. 2010) je sodišče prve stopnje pozvalo tožečo stranko naj v roku 15-tih dni tožbo z dne 27. 11. 2009 v delu glede zahtevka na plačilo civilne kazni popravi tako, da bo razumljiva (red. številka 13). S pripravljalno vlogo (red. št. 14) je tožeča stranka sledila nalogu sodišča in je sicer v točki 4 pripravljalne vloge ponovila svoje stališče iz tožbe, vendar pa je za primer, da bi se sodišče postavilo na drugačno stališče zahtevala plačilo civilne kazni v višini dvakratne višine vsote nadomestil za vtoževano obdobje oziroma v znesku 177,46 EUR.

6. Sodišče prve stopnje je v izreku izpodbijane sodbe zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke tako, kot je bil oblikovan v tožbi, neupoštevajoč dopolnitev tožbenega zahtevka kot ga je navedla tožeča stranka v pripravljalni vlogi (red. številka 14). V točki 4 razlogov izpodbijane sodbe je sodišče prve stopnje povzelo popravljeni tožbeni zahtevek tožeče stranke, vendar pa v izreku sodbe popravljenega tožbenega zahtevka ni upoštevalo. S tem je storilo absolutno bistveno postopkovno kršitev po 14. točki 2. odstavka 339. člena ZPP, saj je izrek sodbe nerazumljiv, ker nasprotuje razlogom sodbe. Glede na okoliščine konkretnega primera, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, pa sodišče druge stopnje ni moglo odpraviti navedene absolutne bistvene postopkovne kršitve (1. odstavek 354. člena ZPP).

7. V ponovljenem postopku bo moralo sodišče prve stopnje upoštevati popravljeni tožbeni zahtevek tožeče stranke. V okviru ugotavljanja dejanskega stanja glede morebitno izpolnjenih zakonskih pogojev za izrek civilne kazni po 168. členu Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) bo moralo upoštevati trditveno podlago v vlogi tožene stranke (red. št. 15) in njeno pravočasno trditev navedeno na poravnalnem naroku in prvem naroku za glavno obravnavo (red. številka 18, 284. člen ZPP). Vendar pa bo sodišče prve stopnje moralo upoštevati tudi dokazno breme tožene stranke v zvezi s trditvami v vlogi (red. številka 15) in navedbo na naroku, da je radijski sprejemnik že odstranila iz lokala, pri tem pa za svoje trditve, s katerimi se je branila pred plačilom civilne kazni, ni predlagala dokazov, ki bi podpirali njene trditve (radijski sprejemnik so obiskovalci lahko poslušali le v času od meseca maja do septembra, ko je bila koča, ki se nahaja na 2000 m nadmorske višine odprta i. t. d). Sodišče druge stopnje še poudarja, da je navedena vloga tožene stranke v vsebinskem smislu identična odgovoru na pritožbo zoper prvo zamudno sodbo (red. številka 7). Vse trditve in predlagane dokaze naj sodišče prve stopnje ugotavlja in presoja tudi v okviru določila 214. in naslednjih členov ZPP.

8. Izrek o pritožbenih stroških temelji na določilu 3. odstavka 165. člena ZPP. Zaradi razveljavitve odločbe bo sodišče prve stopnje o pritožbenih stroških odločilo v končni odločbi.


Zveza:

ZASP člen 168.
ZPP člen 214, 284, 339, 339/2, 339/2-14.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.12.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ5NzY2