<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sodba I Cpg 860/2000
ECLI:SI:VSLJ:2000:I.CPG.860.2000

Evidenčna številka:VSL02700
Datum odločbe:05.10.2000
Področje:ODŠKODNINSKO PRAVO - STATUSNO PRAVO
Institut:odškodninski zahtevek

Jedro

Odškodninski zahtevek družbe zoper družbenika k.d. je lahko utemeljen samo kot zahtevek družbe in ne tudi kot zahtevek, ki ga postavijo preostali družbeniki.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje (3. in 4.točka izreka) spremeni tako, da se glasi: 3. Tožbeni zahtevek, po katerem bi morala tožena stranka plačati tožeči stranki 1.431.184,00 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 195.216,00 SIT od 26.9.1995 do plačila, od 418.308,46 SIT od 3.10.1995 do plačila, od 165.664,00 SIT od 5.10.1995 do plačila, od 273.590,00 SIT od 10.10.1995 do plačila, od 207.364,50 SIT od 11.10.1995 do plačila in od 171.041,04 SIT od 12.10.1995 do plačila, se zavrne. 4. Tožeča stranka je dolžna v roku 8 dni plačati toženi stranki 13.500,00 SIT stroškov postopka pred sodiščem prve stopnje. Tožeča stranka sama nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da so se izpolnili pogoji za obravnavo razširjenega zahtevka (1.točka izreka), zavrnilo tožbeni zahtevek na izključitev toženca iz družbe S. k.d. (2.točka izreka), razsodilo, da je toženec dolžan povrniti tožnikom 1.431.184,00 SIT spp (3.točka izreka) in toženi stranki naložilo povrnitev 110.680,00 SIT stroškov postopka (4.točka izreka). Zoper sodbo se pritožuje tožena stranka zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Iz vsebine pritožbe drugostopno sodišče zaključuje, da se tožena stranka zoper sklep iz 1.točke in zoper 2.točko ne pritožuje. Tožena stranka navaja, da je prvostopno sodišče v pravdi prejudiciralo odločitev v kazenskem postopku. Povrnitve stroškov pritožbenega postopka pritožnik ni zahteval. Tožeča stranka je na pritožbo odgovorila in zahtevala povrnitev stroškov za sestavo odgovora. Pritožba je utemeljena. Stranke predmetnega postopka so družbeniki družbe S. k.d. - dva komplementarja in komanditist na aktivni strani ter preostali komplementar kot toženec. Tudi spremembo tožbe, s katero je tožeča stranka poleg dotedanjega zahtevka na izključitev iz družbe postavila še denarni zahtevek na plačilo 1.431.184,00 SIT spp, so vložili isti tožniki kot prvotno tožbo. Formulacija denarnega zahtevka, po katerem naj bi bil toženec dolžan vtoževani znesek "povrniti tožnikom na račun družbe", po oceni pritožbenega sodišča ne more pomeniti, da odškodninski zahtevek postavlja družba in ne njeni (trije) družbeniki. Niti iz navedb v vlogi z dne 22.10.1997 in niti iz formulacije razširjenega zahtevka ne sledi, da naj bi na aktivni strani nastopil nov tožnik. Ker je bila tožba spremenjena v okviru prvotnega postopka na izključitev družbenika in ker subjektivne spremembe tožbe na aktivni strani ZPP ne pozna, je tudi denarni zahtevek mogoče razumeti le tako, da so denarni zahtevek vložili isti tožniki kot prvotnega (na izključitev družbenika). Dejansko stanje, ki ga kot osnovo denarnega zahtevka zatrjuje tožeča stranka, se nanaša na oškodovanje družbe S. k.d. Ljubljana. Če bi bil zahtevek utemeljen, bi bil lahko utemeljen izključno v korist družbe, ki bi bila zato edina aktivno legitimirana za njegovo uveljavljanje. Neposredne povezave med družbi nastalo škodo in škodo na strani družbenikov, kot jo v svojih navedbah pod VIII. želi prikazati tožeča stranka, po oceni drugostopnega sodišča ni. Če bi družba pridobila sredstva, za katera naj bi bila oškodovana, do tega presežka njenih sredstev ne bi bili upravičeni zgolj tožniki, ampak (kot del ostanka likvidacijske mase) tudi toženec. Hipotetičen primer prezadolženosti družbe pa bi pomenil celo to, da za tožnike premoženjske koristi sploh ne bi bilo - ker bi se po družbi iztožena sredstva porabila za poplačilo upnikov. Vse to vodi pritožbeno sodišče do zaključka, da v obravnavani pravni situaciji odškodninski zahtevek družbenikov materialnopravno ne more biti utemeljen. Sodišče druge stopnje na podlagi 2.odst. 350.čl. ZPP preizkuša pravilno uporabo materialnega prava po uradni dolžnosti. Ker je izpodbijana 3.točka sodbe materialnopravno napačna, jo je na podlagi 4.točke 358.čl. ZPP treba spremeniti tako, da se denarni zahtevek v celoti zavrne. Izrek o stroških postopka na prvi stopnji (kot sprememba 4.točke izpodbijane sodbe) temelji na 2.odst. 165.čl. ZPP, izrek o stroških pritožbenega postopka pa na 1.odst. 154.čl. ZPP. Ker tožeča stranka v pritožbenem postopku ni uspela, tudi ni upravičena do stroškov sestave odgovora na pritožbo.

 


Zveza:

ZGD člen 82, 82/1.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NDU2Nw==