<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 86/2017
ECLI:SI:VSRS:2017:II.DOR.86.2017

Evidenčna številka:VS00006594
Datum odločbe:07.09.2017
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VSL II Cp 2833/2016
Datum odločbe II.stopnje:18.01.2017
Senat:Anton Frantar (preds.), mag. Nina Betetto (poroč.), dr. Ana Božič Penko
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
Institut:dopuščena revizija - kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic - javna priobčitev glasbenih del - predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - višina nadomestila za javno uporabo glasbenih del - avtorski honorar - višina honorarja - uporaba tarife - primernost tarife

Jedro

Revizija se dopusti glede pravnih vprašanj:

- ali sme SAZAS na podlagi dovoljenja Urada za intelektualno lastnino kolektivno upravljati z glasbo, ki se priobči hkrati z avdiovizualnim delom kot njegovim sestavnim delom in ni bila ustvarjena posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu (t.i. predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih);

- ali tarifni del Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Ur. L. RS št. 29/1998) zajema oziroma vključuje tudi glasbo, ki se priobči v avdiovizualnih delih, ne glede na to, ali je bila glasba ustvarjena posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu ali ne;

- ali je sodišče pristojno presojati primernost veljavne tarife, če so podane okoliščine, ki izkazujejo njeno pomembno odstopanje od tarif za istovrstne pravice in primere v drugih državah EU in druge okoliščine, ki izkazujejo njeno pretirano višino.

Izrek

Revizija se dopusti glede pravnih vprašanj:

- ali sme SAZAS na podlagi dovoljenja Urada za intelektualno lastnino kolektivno upravljati z glasbo, ki se priobči hkrati z avdiovizualnim delom kot njegovim sestavnim delom in ni bila ustvarjena posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu (t.i. predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih);

- ali tarifni del Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Ur. L. RS št. 29/1998) zajema oziroma vključuje tudi glasbo, ki se priobči v avdiovizualnih delih, ne glede na to, ali je bila glasba ustvarjena posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu ali ne;

- ali je sodišče pristojno presojati primernost veljavne tarife, če so podane okoliščine, ki izkazujejo njeno pomembno odstopanje od tarif za istovrstne pravice in primere v drugih državah EU in druge okoliščine, ki izkazujejo njeno pretirano višino.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je razveljavilo sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 211138/2012 z dne 2. 1. 2013 v prvem in tretjem odstavku in razsodilo, da mora toženka plačati tožniku 12.238,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 28. 12. 2012 dalje. V preostalem delu je zahtevek za plačilo 20.712,37 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 28. 12. 2012 dalje in za zakonske zamudne obresti od petih zneskov po 6.590,07 EUR za čas do 28. 12. 2012 zavrnilo.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi obeh pravdnih strank zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Toženka je vložila predlog za dopustitev revizije in predlagala dopustitev revizije glede pravnih vprašanj:

- ali sme SAZAS na podlagi dovoljenja Urada za intelektualno lastnino (št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998) kolektivno upravljati z glasbo, ki se priobči hkrati z avdiovizualnim delom kot njegov sestavni del in ni bila ustvarjena posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu (t.i. predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih);

- ali tarifni del Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Ur. l. RS št. 29/1998) zajema oziroma vključuje tudi glasbo, ki se priobči v avdiovizualnih delih, ne glede na to, ali je bila glasba ustvarjena posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu ali ne;

- ali se ob javni priobčitvi (kabelski retransmisiji) avdiovizualnega dela samostojno uporabijo oziroma priobčijo tudi glasbeni prispevki, ki so sestavni del takšnega nedeljivega avdiovizualnega dela in niso ustvarjeni posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu;

- ali je sodišče pristojno in dolžno presojati primernost veljavne tarife, če so podane okoliščine, ki izkazujejo njeno pomembno odstopanje od tarif za istovrstne pravice in primere v drugih državah EU in druge okoliščine, ki izkazujejo njeno pretirano višino.

4. Predlagateljica je navedla, da sodne prakse Vrhovnega sodišča glede prvih dveh vprašanj ni, pritožbeno sodišče pa je v izpodbijani sodbi sprejelo razlago, ki nasprotuje Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah in Pravilniku o javni priobčitvi del ter vsebini dovoljenja tožnika z dne 12. 3. 1998. Glede tretjega vprašanja je Vrhovno sodišče v zadevi X Ips 97/2012 z dne 19. 9. 2012 zavzelo stališče, ki mu izpodbijana sodba glede nedeljivosti in samostojnosti avdiovizualnega dela nasprotuje.

5. Predlog je utemeljen.

6. Vrhovno sodišče je ocenilo, da je glede v izreku opredeljenih pravnih vprašanj izpolnjen pogoj za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), zato je revizijo na podlagi tretjega odstavka 367.c člena ZPP dopustilo.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (1995) - ZASP - člen 12, 31-2, 31, 81, 81/1, 105, 106
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367a/1, 367c, 367c/3

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (1998) - člen 1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE0MTU3