<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sodba I Cpg 1015/99
ECLI:SI:VSLJ:1999:I.CPG.1015.99

Evidenčna številka:VSL01480
Datum odločbe:27.10.1999
Področje:civilno procesno pravo
Institut:prekoračitev zahtevka

Jedro

Sodišče sodi v mejah postavljenega zahtevka.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijana sodba spremeni tako, da se izrek sodbe sodišča prve stopnje v celoti glasi: "1. Ugotovi se obstoj terjatve tožeče stranke do tožene v znesku 77.465,89 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zneska 30.956,04 SIT od 6.7.1996 dalje do plačila, ter od zneska 46.509,85 SIT od 28.12.1996 dalje do plačila.

Kar zahteva tožeča stranka več, se zavrne.

2. Ugotovi se, da terjatev v znesku 29.177.738,50 SIT s pp, obstoji kot terjatev iz naslova neupravičene obogatitve.

3. Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki njene nastale pravdne stroške, odmerjene na 46.950,00 SIT v 8 dneh, da ne bo izvršbe." Tožena stranka mora tožeči stranki plačati 175.144,00 SIT za stroške pritožbenega postopka, v roku 8 dni, da ne bo izvršbe.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo odločilo: "1. Ugotovi se obstoj terjatve tožeče stranke do tožene v znesku 77.465,89 SIT z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zneska 30.956,04 SIT od 6.7.1996 dalje do plačila, ter od zneska 46.509,85 SIT od 28.12.1996 dalje do plačila.

2. Ugotovi se, da terjatev v znesku 29.177.738,50 SIT s pp, obstoji kot terjatev iz naslova neupravičene obogatitve.

3. Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki njene nastale pravdne stroške, odmerjene na 46.950,00 SIT v 8 dneh, da ne bo izvršbe.

4. Kar zahteva tožeča stranka več, se zavrne. " Tožeča stranka vlaga pravočasno pritožbo proti tistemu delu 4. tč.

sodbe sodišča prve stopnje, ki se nanaša na zamudne obresti od zneska 29.177.738,50 SIT. Pritožbenemu sodišču predlaga, naj pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo spremeni tako, da bo iz izreka jasno razvidno, da se zavrnilni del nanaša le na odločitev iz 1. tč. sodbenega izreka, ali pa naj izpodbijani del sodbe razveljavi in zadevo v tem obsegu vrne v novo sojenje sodišču prve stopnje. V pritožbi opozarja, da začetek teka obresti pri terjatvi v znesku 29.1777.738,50 SIT ni bil predmet spora v tem gospodarskem sporu. Sodišče je ugotavljalo dejstva, ki jih ni zatrjevala nobena od pravdnih strank. Sicer pa bi bilo treba upoštevati prijavo terjatve v likvidacijskem postopku ne pa vložitve tožbe.

Pritožba je bila vročena toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila.

Pritožba je utemeljena.

Pritožnik pravilno opozarja, da v postopku pred sodiščem prve stopnje začetek teka zamudnih obresti od zneska 29.177.738,50 SIT, ni bil predmet spora. Tožeča stranka je v zvezi s to terjatvijo uveljavljala naslednji ugotovitveni zahtevek: "Ugotovi se, da terjatev v znesku 29.177.738,50 SIT s pripadki obstoji kot terjatev iz naslova neupravičene pridobitve." Tako oblikovanemu zahtevku je sodišče prve stopnje tudi ugodilo (prim. 2. tč. izreka izpodbijane sodbe).

Izpodbijani zavrnilni del sodbe sodišča prve stopnje, upoštevaje obrazložitev, iz katere sledi, da gredo tožeči stranki zamudne obresti od 29.177.738,50 SIT od 21.2.1997 dalje, t.j. od vložitve tožbe, zato lahko razumemo kot prekoračitev zahtevka. Na to smiselno pravilno opozarja pritožnik. Pritožbeno sodišče je glede na navedeno odločilo, kot je razvidno iz izreka sodbe (372. čl. ZPP/77).

Izrek o stroških pritožbenega postopka temelji na 1. odst. 154. čl.

ZPP/77 v zvezi s 166. čl. ZPP/77. Sodišče je tožeči stranki prisodilo stroške v zvezi s takso za vloženo pritožbo po 6. odst. tar. št. 3 ZST.

ZZP/77 je uporabljen na podlagi 1. odst. 498. čl. sedaj veljavnega ZPP/99.

 


Zveza:

ZPP (1977) člen 372, 372.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00ODQ0Nw==