<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 582/2004
ECLI:SI:VSRS:2006:II.IPS.582.2004

Evidenčna številka:VS09010
Datum odločbe:19.01.2006
Opravilna številka II.stopnje:VSL II Cp 440/2004
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - navadno sosporništvo - opredelitev vrednosti spornega predmeta - zavrženje revizije

Jedro

Nediferencirana vrednost spora, v primeru navadnih sospornikov, ne zadošča in je glede dovoljenosti revizije položaj strank v takšnem primeru enak, kot če vrednost sploh ne bi bila navedena.

Izrek

Revizija se zavrže.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je s sodbo odločilo, da sta tožnika lastnika parcele št. 1759/118 k.o. ... vpisane v vl. št. 1821 k.o. ..., toženca pa sta to dolžna priznati in izstaviti tožnikoma zemljiškoknjižno listino na podlagi katere se bo v zemljiški knjigi vknjižila lastninska pravica za vsakega tožnika do 1/2, v petnajstih dneh.

Pritožbeno sodišče je zavrnilo pritožbo toženk proti prvostopenjski sodbi.

Tožnika sta vložila pravočasno revizijo proti sodbi pritožbenega sodišča v ugodilnem delu.

Revizija je bila vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in tožnikoma, ki nanjo nista odgovorila.

Revizija ni dovoljena.

Tožnika v tožbi nista opredelila vrednosti spora, na posebno zahtevo sodišča pa sta med postopkom opredelila sporno vrednost na znesek 1.100.000 SIT.

Tožbeni zahtevek se uveljavlja zoper več toženk, ki niso enotne sospornice. Glede na naravo zahtevka tudi tožnika nimata statusa enotnih sospornikov. Ob takšnem stanju stvari je podana situacija, ki jo ureja drugi odstavek 41. člena (v zvezi s prvim odstavkom 39. člena) Zakona o pravdnem postopku - ZPP. Pri odločanju o dovoljenosti revizije je tako potrebno upoštevati ali vrednost vsakega posameznega zahtevka presega 1.000.000 SIT (drugi odstavek 367. člena ZPP). Pravilo o ločenem ugotavljanju vrednosti spornega predmeta velja tudi za aktivno sosporništvo (takšno stališče je Vrhovno sodišče že zavzelo npr. v sodbi in sklepu II Ips 345/2002 z dne 10.4.2003 in sodbi in sklepu II Ips 456/2002 z dne 5.6.2002). Ker sta na aktivni strani dva sospornika, na pasivni pa tri sospornice, gre torej za šest posameznih zahtevkov. Nediferencirana navedba vrednosti (1.100.000 SIT) zato ne zadošča in je položaj (glede dovoljenosti revizije) enak, kot če vrednost sploh ne bi bila navedena (Vrhovno sodišče je enako stališče že zavzelo v sklepu II Ips 658/2003 dne 12.1.2005).

Vrhovno sodišče je zato nedovoljeno revizijo zavrglo (377. člen ZPP).


Zveza:

ZPP člen 39, 41, 41/2, 367, 367/2, 377.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMDExOQ==