<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep II Cpg 1074/2001
ECLI:SI:VSLJ:2001:II.CPG.1074.2001

Evidenčna številka:VSL04563
Datum odločbe:12.12.2001
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:bistvena kršitev določb postopka - stranka postopka

Jedro

V uvodu sklepa označeni dolžnik ne more biti stranka v izvršilnem postopku, saj ni ne pravna, ne fizična oseba. Izpodbijani sklep je zato obremenjen z bistveno kršitvijo določb postopka iz 11. točke 2. odstavka 339. člena ZPP.

 

Izrek

Pritožbama se ugodi in se izpodbijana sklepa z dne 11.07.2000 in z dne 16.08.2001 razveljavita ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je dne 11.07.2000 s sklepom odločilo, da se denarna kazen določena s sklepom z dne 18.02.2000 v znesku 40.000,00 SIT spremeni tako, da se za P. Z. in O. R. določi za vsakega po 2 dni zapora. Zoper navedeni sklep sta se pravočasno pritožila Z. P. in R. O. Navedla sta, da je bila denarna kazen zaradi velikih finančnih težav plačana z zamudo. S sklepom z dne 16.08.2001 pa je sodišče prve stopnje odločilo, da se denarna kazen v znesku 40.000,00 SIT določena s sklepom z dne 13.12.2000 za dolžnika O. R. spremeni tako, da se določi 4 dni zapora. Zoper navedeni sklep se je pravočasno pritožil R. O.. Navedel je, da ni imel možnosti dobiti številke žiro računa, na katerega bi moral nakazati denarno kazen. Ko jo bo dobil, bo kazen plačal. Pritožbi sta utemeljeni. Ob reševanju pritožbe sodišče druge stopnje po uradni dolžnosti pazi tudi na nekatere bistvene kršitve določb postopka (glej 2. odst. 350. člena Zakona o pravdnem postopku - v nadaljevanju ZPP, ki se po določbi 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - v nadaljevanju ZIZ - smiselno uporablja tudi v izvršilnem postopku). Stranka v izvršilnem postopku je lahko vsaka fizična in pravna oseba (1. odst. 76. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Obstoj stranke in sposobnost biti stranka pa sta procesni predpostavki, ki morata biti podani, da je postopek dopusten. V uvodu izpodbijanih sklepov je sodišče prve stopnje kot dolžnika navedlo: P. - O., Ključavničarstvo, L. 18, M., v izreku pa denarno kazen spremenilo v zaporno kazen za R. O. in Z. P.. V uvodu označeni dolžnik ne more biti stranka v izvršilnem postopku, saj ni ne pravna, ne fizična oseba (glej tudi 7. odst. 1. člena in 1. odst. 73. člena Zakona o gospodarskih družbah). Izpodbijana sklepa sta zato obremenjena z bistveno kršitvijo določb postopka iz 11. točke 2. odst. 339. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, na katero sodišče druge stopnje pazi po uradni dolžnosti (2. odst. 350. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Poleg tega sta v izreku izpodbijanih sklepov kot dolžnika navedeni fizični oseba, ki v uvodu izpodbijanih sklepov nista označeni kot stranki postopka. V posledici izpodbijana sklepa tudi nista razumljiva (14. točka 2. odst. 339. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Zaradi bistvenih kršitev določb postopka je sodišče druge stopnje pritožbama z dne 21.07.2000 in 01.10.2001 ugodilo in izpodbijana sklepa razveljavilo (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Ker gre za odpravljivo pomanjkljivost, bo moralo sodišče prve stopnje v nadaljevanju postopka upnika v skladu s 1. odst. 108. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ najprej pozvati, da predlog za izvršbo popravi tako, da kot dolžnika navede osebo ali osebe, ki bodo lahko stranke izvršilnega postopka.

 


Zveza:

ZIZ člen 15, 15. ZPP člen 76, 76/1, 339, 339/2, 339/2-11, 76, 76/1, 339, 339/2, 339/2-11.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMjA1Mg==