<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 313/2017
ECLI:SI:VSRS:2017:II.DOR.313.2017

Evidenčna številka:VS00007422
Datum odločbe:14.12.2017
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VSL II Cp 177/2017
Datum odločbe II.stopnje:28.06.2017
Senat:Anton Frantar (preds.), mag. Rudi Štravs (poroč.), Janez Vlaj
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
Institut:dopuščena revizija - kolektivno upravljanje avtorske pravice - javna priobčitev glasbenih del - predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih - Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del - kabelska retransmisija avdiovizualnih del - višina nadomestila za javno uporabo glasbenih del - avtorski honorar - običajni honorar - honorar po licenčni pogodbi - minimalni honorar - uporaba tarife - primernost tarife

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali sme Združenje SAZAS na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino, št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998, kolektivno upravljati z glasbo, ki se priobči v avdiovizualnem delu in ni bila ustvarjena posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu (t.i. predobstoječo glasba v avdiovizualnih delih),

- ali tarifni del Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Ur. L. RS št. 29/1998) zajema oziroma vključuje tudi glasbo, ki se priobči v avdiovizualnem delu in je bila ustvarjena posebej za to delo,

- ali je sodišče pristojno in dolžno presojati primernost veljavne tarife, če so podane okoliščine, ki izkazujejo njeno pomembno odstopanje od tarif za istovrstne pravice in primere uporabe v drugih državah EU, in druge okoliščine, ki izkazujejo njeno pretirano višino.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali sme Združenje SAZAS na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino, št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998, kolektivno upravljati z glasbo, ki se priobči v avdiovizualnem delu in ni bila ustvarjena posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu (t.i. predobstoječa glasba v avdiovizualnih delih),

- ali tarifni del Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Ur. l. RS št. 29/1998) zajema oziroma vključuje tudi glasbo, ki se priobči v avdiovizualnem delu in je bila ustvarjena posebej za to delo,

- ali je sodišče pristojno in dolžno presojati primernost veljavne tarife, če so podane okoliščine, ki izkazujejo njeno pomembno odstopanje od tarif za istovrstne pravice in primere uporabe v drugih državah EU, in druge okoliščine, ki izkazujejo njeno pretirano višino.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je razveljavilo sklep o izvršbi in postopek glede dela vtoževanega zneska (10.995,14 EUR) ustavilo zaradi delnega umika tožbe. V preostanku (glede 13.753,29 EUR) je tožbeni zahtevek zavrnilo. Tožniku je naložilo plačilo 1.430,45 EUR pravdnih stroškov toženke.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožnika delno ugodilo in izpodbijano sodbo spremenilo, tako da je toženki naložilo plačilo 5.156,71 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, za presežek (za razliko do zahtevanih 13.753,29 EUR) pa je tožbeni zahtevek zavrnilo. Znesek pravdnih stroškov, ki jih tožnik dolguje toženki, je zmanjšalo na 74,01 EUR (I. točka izreka) in v nespremenjenem delu prvostopenjsko sodbo potrdilo (II. točka izreka). Odločilo je tudi o stroških pritožbenega postopka (III. točka izreka).

3. Zoper navedeno sodbo je toženka vložila predlog za dopustitev revizije, in sicer glede pravnih vprašanj: 1.) ali sme združenje SAZAS na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino, št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998, kolektivno upravljati z glasbo, ki se priobči v avdiovizualnem delu in ni bila ustvarjena posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu (ti. predobstoječo glasbo v avdiovizualnih delih); 2.) ali tarifni del Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Ur. l. RS št. 29/1998) zajema oziroma vključuje tudi glasbo, ki se priobči v avdiovizualnem delu in je bila ustvarjena posebej za to delo; 3.) ali se ob javni priobčitvi (kabelski retransmisiji) avdiovizualnega dela samostojno uporabijo oziroma priobčijo tudi glasbeni prispevki, ki so sestavni del takšnega nedeljivega avdiovizualnega dela in niso bili ustvarjeni posebej za uporabo v tem avdiovizualnem delu; in 4.) ali je sodišče pristojno in dolžno presojati primernost veljavne tarife, če so podane okoliščine, ki izkazujejo njeno pomembno odstopanje od tarif za istovrstne pravice in primere uporabe v drugih državah EU, in druge okoliščine, ki izkazujejo njeno pretirano višino. Zatrjuje neobstoj sodne prakse Vrhovnega sodišča in deloma odstop od sodne prakse Sodišča EU. Pomembnost predlaganih vprašanj utemeljuje z zagotovitvijo pravne varnosti, enotne uporabe prava in razvojem prava preko sodne prakse, saj gre za množične spore.

4. Predlog je v delu, razvidnem iz izreka sklepa, utemeljen.

5. Pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) so izpolnjeni glede vprašanj, navedenih v izreku tega sklepa. Vrhovno sodišče je zato revizijo v tem obsegu dopustilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (1995) - ZASP - člen 12, 31, 31-2, 81, 81/1, 105, 106, 156, 157
Datum zadnje spremembe:
05.11.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE0NTk5