<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sodba II Ips 85/96
ECLI:SI:VSRS:1996:II.IPS.85.96

Evidenčna številka:VS02250
Datum odločbe:15.05.1996
Opravilna številka II.stopnje:VSL II Cp 1203/95
Področje:MEDIJSKO PRAVO
Institut:objava popravka

Jedro

Revizijsko sodišče nima pomislekov proti stališču sodišča druge stopnje, da je tožnik zahteval objavo popravka z dne 27.3.1995 po preteku roka iz 2.odst. 9.čl. Zakona o javnih glasilih (Ur.l. RS, št. 18/94) in da zato tožena stranka po 7. alinei 13.čl. popravka ni bila dolžna objaviti. Ni mogoče pritrditi tožniku, da je začel teči rok za zahtevo za objavo popravka šele po prejemu kasete, saj določba 11.čl. cit. zakona na tek roka po 2.odst. 9.čl. ne vpliva.

Izrek

Revizija se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek tožeče stranke, da mora tožena stranka objaviti tožnikov popravek z dne 27.3.1995 na informacije, dane v filmu D. in komentarju tega filma, ki je bil objavljen v oddaji Osmi dan dne 31.1.1995 in ponovljen dne 3.2.1995, v katerem se tožniku pripisujejo deformacije oblasti v Sloveniji, objaviti pa da ga mora po pravnomočnosti te sodbe v prvi, najpozneje pa v drugi naslednji oddaji Osmi dan na TV Slovenija. Pritožbo tožeče stranke proti tej sodbi je sodišče druge stopnje zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Tožeča stranka je vložila proti sodbi sodišča druge stopnje revizijo, v kateri uveljavlja revizijske razloge bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz 1. in 2. odst. 354.čl. ZPP ter zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga, da revizijsko sodišče izpodbijano sodbo tako spremeni, da tožbenemu zahtevku ugodi, podrejeno pa, da sodbi sodišč prve in druge stopnje razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. V obrazložitvi revizije navaja, da je imel tožnik po objavi informacije na televiziji pravico do naknadnega posebnega preverjanja informacije, ki mu jo daje 11.čl. Zakona o javnih glasilih. Zato je pravočasno zahteval kaseto s filmom in komentarjem, vendar mu je bila kaseta dostavljena z zamudo. Šele po prejemu kasete je začel tožniku teči rok za zahtevo objave popravka in za tožbo. Navaja še, da je tožnik v oddaji popolnoma prepoznaven. Ker si sodišče ni ogledalo kasete, ni moglo ugotoviti dejanskega stanja. Dejstva in informacije v popravku so preverljivi, vendar sodišče ni hotelo izvesti predlaganih dokazov. Film vsebuje neresnične informacije, ne samo o tožniku, ampak o celotni slovenski zgodovini po letu 1945. Z objavo informacije so bile tožniku kršene številne ustavne pravice.

Revizija je bila vročena toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila, Državno tožilstvo Republike Slovenije pa se o prejeti reviziji ni izjavilo.

Revizija ni utemeljena.

Revizijsko sodišče je izpodbijano sodbo po uradni dolžnosti preizkusilo glede bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 10.tč. 2.odst. 354.čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP), vendar take kršitve ni ugotovilo. Tožnik v reviziji ni navedel, katere kršitve določb pravdnega postopka uveljavlja kot revizijski razlog in to tudi iz obrazložitve revizije ni razvidno.

Kolikor tožnik v reviziji ugovarja dejanskim ugotovitvam sodišč prve in druge stopnje, se pripominja, da zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja ni revizijski razlog (3.odst. 385.čl. ZPP).

Po dejanskih ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano, si je tožnik ogledal oddajo Osmi dan že dne 31.1.1995 in nato že dne 10.2.1995 poslal toženi stranki prvo zahtevo za objavo popravka. Revizijsko sodišče nima pomislekov proti stališču sodišča druge stopnje, da je tožnik zahteval objavo popravka z dne 27.3.1995 po preteku roka iz 2.odst. 9.čl. Zakona o javnih glasilih (Ur.l. RS, št. 18/94) in da zato tožena stranka po 7. alinei 13.čl. popravka ni bila dolžna objaviti. Ni mogoče pritrditi tožniku, da je začel teči rok za zahtevo za objavo popravka šele po prejemu kasete, saj določba 11.čl. cit. zakona na tek roka po 2.odst. 9.čl. ne vpliva. Ker tožnikov tožbeni zahtevek ni utemeljen že iz razloga, ker je zahteval popravek po izteku zakonskega roka, se revizijsko sodišče z ostalimi razlogi za zavrnitev ni ukvarjalo. Uveljavljani revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava ni podan.

Iz vseh navedenih razlogov je revizijsko sodišče zavrnilo revizijo kot neutemeljeno (393.čl. ZPP).


Zveza:

ZJG člen 9, 9/2, 11, 13.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNDA0