<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba Ru 76/96
ECLI:SI:VSRS:1997:RU.76.96

Evidenčna številka:VS40109
Datum odločbe:17.04.1997
Področje:RAČUNSKO UPRAVNI SPOR - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:stranka v postopku

Jedro

Iz dejanskega stanja izhaja, da se v postopku davčnega nadzorstva po 40. členu in sledečih členih Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje oporeka oziroma vsaj raziskuje neupravičenost izplačila dobička tožeči stranki. Zato, ker se zadeva tiče neposredno tožeče stranke v njenih premoženjskih interesih, ji tožena stranka neutemeljeno odreka svojstvo stranke v postopku omenjenega davčnega nadziranja. Po določilu 49. člena ZUP je stranka tudi tista oseba, ki ima za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi pravico udeleževati se postopka.

Izrek

Tožbi se ugodi in se izpodbijana odločba odpravi.

Obrazložitev

Tožena stranka je s spodbijano odločbo zavrnila kot neutemeljeno pritožbo tožeče stranke proti sklepu prvostopnega organa, ki ji v postopku inšpiciranja zakonitosti in pravilnosti obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov za izplačani dobiček M. K. v letih 1993 in 1994 pri družbi F. d.o.o. ni priznal lastnosti stranke in s tem pravico sodelovanja v postopku v smislu določbe 49. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Proti odločbi tožene stranke vlaga tožeča stranka tožbo, smiselno zaradi bistvene kršitve določil postopka in predlaga odpravo spodbijane odločbe.

Tožena stranka odgovarja na tožbo in predlaga njeno zavrnitev kot neutemeljeno.

Tožba je utemeljena.

V postopku inšpiciranja zakonitosti in pravilnosti obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov pri družbi F. d.o.o. je prvostopni organ ugotovil, da je F. d.o.o. plačal tožeči stranki I. d.o.o.

45.000 DEM v tolarski protivrednosti kot svoj dobiček na podlagi pogodbe o prenosu dobička, sklenjeni med navedenima družbama dne 25.5.1993. Pri tem je prvostopni organ smatral, da se nakazilo dobička dejansko nanaša na M. K. kot direktorja I. d.o.o., ne pa na družbo (točka 4 zapisnika prvostopnega organa na strani 5).

Iz takega dejanskega stanja izhaja, da se v postopku davčnega nadzorstva po 40. členu in sledečih členih Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje oporeka oziroma vsaj raziskuje neupravičenost izplačila dobička tožeči stranki. Zato, ker se zadeva tiče neposredno tožeče stranke v njenih premoženjskih interesih, ji tožena stranka neutemeljeno odreka svojstvo stranke v postopku omenjenega davčnega nadziranja nad F. d.o.o. Po določilu 49. člena ZUP je stranka tudi tista oseba, ki ima za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi pravico udeleževati se postopka.

Glede na tako stanje stvari je bilo treba spodbijano odločbo tožene stranke odpraviti. V novem postopku bo tožena stranka upoštevala v smislu določila drugega odstavka 39. člena Zakona o upravnih sporih gornja izvajanja in odločila v skladu z določilom 139. člena ZUP.


Zveza:

ZUP člen 49.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMDk5Ng==
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*