<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep II Cpg 963/2001
ECLI:SI:VSLJ:2001:II.CPG.963.2001

Evidenčna številka:VSL04583
Datum odločbe:12.12.2001
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:ustavitev izvršbe

Jedro

Upnik je predlog glede plačanih 34.644,93 SIT umaknil. Razlika mer obračunom terjatve v prilogi št. 1 in izvršenim plačilom znaša le 0,89 SIT. Izterjava tega zneska bi bila v nasprotju z načelom ekonomičnosti. Zato je treba v skladu z določbo 1. odst. 43. člena ZIZ izvršbo ustaviti v celoti.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep spremeni tako, da glasi: "Izvršba se ustavi."

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je dne 16.05.2000 sklenilo, da se izvršba delno ustavi. Dolžnica se je zoper navedeni sklep pravočasno pritožila. Navedla je, da se pritožuje zoper drugi odstavek obrazložitve navedenega sklepa, saj je upniku dolgovani znesek 9.764,00 SIT nakazala še pred vložitvijo predloga za izvršbo. Zaradi napake upnika in zaradi njene odsotnosti je prišlo do izvršbe v znesku 34.644,93 SIT kar predstavlja glavnico, pripadajoče obresti in izvršilne stroške upnika. Zato se izvršba glede stroškov ne more nadaljevati. Pritožba je utemeljena. Dolžnica sicer ne more izpodbijati obrazložitve sklepa z dne 16.05.2000, vendar je v pritožbi utemeljeno opozorila, da sodišče prve stopnje izvršbe glede stroškov ne bi smelo nadaljevati. Sodišče prve stopnje je namreč z izpodbijanim sklepom odločilo, da se izvršba za 34.644,93 SIT, plačanih na račun glavnice, obresti in stroškov, (le) delno ustavi (izrek izpodbijanega sklepa). Tudi iz obrazložitve izpodbijanega sklepa izhaja, da bo sodišče prve stopnje izvršbo nadaljevalo še glede nadaljnjih izvršilnih stroškov v znesku 22.370,00 SIT. Odločitev sodišča prve stopnje, da bo izvršbo nadaljevalo, je napačna. Upnik je v tem postopku priglasil le stroške, ki so mu nastali z vložitivjo predloga za izvršbo. Ti stroški so bili upniku priznani in s sklepom o izvršbi z dne 26.07.1999 odmerjeni na 22.370,00 SIT. Zato znesek "delnega" plačila v višini 34.644,93 SIT z dne 23.09.1999 (list. št. 10) zadostuje za poplačilo glavnice v višini 9.764,76 SIT, zakonskih zamudnih obresti od navedene glavice od 30.10.1998 do dneva plačila (tj. 23.09.1999), ki znašajo 1.813,33 SIT ter za poplačilo stroškov izvršilnega postopka v znesku 22.370,00 SIT ter zakonskih zamudih obresti od navedenega zneska za čas od izdaje sklepa o izvršbi (tj. od 26.07.1999) do 23.09.1999 v znesku 697,73 SIT (glej obračun v prilogi št. 1 tega spisa). Upnik je predlog za izvršbo glede plačanih 34.644,93 SIT umaknil. Sodišče prve stopnje bi moralo v skladu z določbo 1. odst. 43. člena ZIZ izvršbo ustaviti v celoti, saj razlika med obračunom terjatve v prilogi št. 1 in izvršenim plačilom znaša le še 0,89 SIT. Izterjava tega zneska bi bila v nasprotju z načelom ekonomičnosti postopka (prim. 1. odst. 11. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP - v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ). Zato je sodišče druge stopnje pritožbi ugodilo ni izpodbijani sklep na podlagi 3. točke 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ spremenilo tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

 


Zveza:

ZIZ člen 43, 43/1, 43, 43/1.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zMjA0Ng==