<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 631/2007
ECLI:SI:VSRS:2007:I.UP.631.2007

Evidenčna številka:VS19318
Datum odločbe:18.10.2007
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS (zunanji oddelek v Novi Gorici) U 307/2007
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:začasna odredba - težko popravljiva škoda

Jedro

Neprijetnosti v zvezi z disciplinsko premestitvijo ne predstavljajo težko popravljive škode.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

Obrazložitev

Iz predloženih spisov je razvidno, da je tožnica vložila tožbo, s katero zahteva odpravo sklepa Sodnega sveta z dne 16.5.2007 in predlaga, da se njeni pritožbi zoper odločbo Sodnega sveta z dne 29.6.2006 ugodi in ugotovi, da je izvršitev disciplinske sankcije disciplinskega sodišča prve stopnje z dne 16.1.2006 zastarala, zato se postopek izvršitve disciplinske sankcije po citirani disciplinski sodbi ustavi ter se odločba Sodnega sveta z dne 29.6.2006 odpravi.

V tožbi je tožnica predlagala tudi izdajo začasne odredbe, po kateri se odloži izvršitev disciplinske sankcije do odločitve o ustavni pritožbi, opr. št. Up ..., s katero tožnica izpodbija sodbo Vrhovnega sodišča RS, disciplinskega sodišča druge stopnje z dne 19.5.2006 v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča RS, disciplinskega sodišča prve stopnje z dne 16.1.2005. Zatrjevala je, da bi se morala voziti v službo v oddaljen kraj S. Utrpela bi nenadomestljivo škodo, saj nima redne povezave, javnega prevoza, iz kraja bivanja do S. Njeno zdravstveno stanje bi se še dodatno poslabšalo. Z osebnim avtomobilom se ne more vsakodnevno voziti 130 km.

Sodišče prve stopnje je zahtevo tožnice za izdajo začasne odredbe zavrnilo. Ugotovilo je, da niso izpolnjeni pogoji niti za odložitev izvršitve izpodbijanega akta niti pogoji za začasno ureditev pravnega razmerja. Tožnica izpodbija upravni akt, ki ni predmet tega upravnega spora. Poleg tega tudi ne izkazuje škode, ki bi jo morala verjetno izkazati.

Tožnica v pritožbi navaja, da začasno odredbo potrebuje. Tožena stranka v ponovljenem postopku ni sledila napotkom iz sodbe Upravnega sodišča RS, Oddelek v Novi Gorici, št. U 106/2007 z dne 30.3.2007. Ni ugotavljala dejstev, s katerimi je tožnica dokazovala, da izbrani način izvršitve disciplinske sankcije zanjo ni najmilejši. Tožena stranka ni upoštevala njenih navedb in predloženih dokazil. Predlaga, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in izpodbijani sklep tako spremeni, da se zahtevi za izdajo začasne odredbe ugodi.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

V upravnem sporu je možno izdati začasno odredbo po 2. ali 3. odstavku 32. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 - ZUS-1). V skladu z določbo 2. odstavka 32. člena ZUS-1 sodišče na zahtevo tožeče stranke odloži izvršitev izpodbijanega akta do izdaje pravnomočne odločbe, če bi se z izvršitvijo akta prizadela tožeči stranki težko popravljiva škoda. Pri odločanju mora sodišče skladno z načelom sorazmernosti upoštevati tudi prizadetost javne koristi ter koristi nasprotnih strank. Po 3. odstavku 32. člena ZUS-1 lahko tožnik iz istih razlogov zahteva izdajo začasne odredbe za začasno ureditev stanja glede na sporno pravno razmerje, če se ta ureditev zlasti pri trajajočih pravnih razmerjih izkaže za potrebno.

Tudi po presoji pritožbenega sodišča v konkretnem primeru pogoji za izdajo začasne odredbe niso izpolnjeni.

Pravilna je sicer ugotovitev sodišča prve stopnje, da tožnica v tem upravnem sporu izpodbija odločbo Sodnega sveta z dne 29.6.2006, predlaga pa odložitev izvršitve sodbe Vrhovnega sodišča z dne 19.5.2006 v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča RS, disciplinskega sodišča prve stopnje z dne 16.1.2006. Toda glede na vsebino tožničine zahteve ("da se odloži izvršitev disciplinske sankcije") in povezanosti sodb disciplinskega sodišča z odločbo in sklepom Sodnega sveta (gre za disciplinsko sankcijo in način njene izvršitve) po presoji pritožbenega sodišča ni mogoče sprejeti stališča sodišča prve stopnje, da se zahteva tožnice nanaša na akt, ki ni predmet upravnega spora oziroma da pravno razmerje katerega ureditev zahteva tožnica ni predmet upravnega spora.

Pravilna pa je presoja sodišča prve stopnje, da tožnica ni izkazala nastanka težko popravljive škode. Težko popravljiva škoda kot zakonski pogoj po določbah 32. člena ZUS-1 je nedoločen pravni pojem, saj navedeni zakon njene vsebine ne določa. Zato mora njeno vsebino določiti sodišče v vsakem posameznem primeru posebej, in sicer na podlagi konkretnih podatkov in dokazov.

V zadevi gre za izvršitev disciplinskega ukrepa (začasna premestitev tožnice na drugo sodišče v drugem kraju za čas dveh let). Izvršitev disciplinskega ukrepa lahko pomeni za tožnico določene neprijetnosti in težave vendar ne gre prezreti, da gre za izvršitev disciplinske sankcije, ta izvršitev pa je v javnem interesu. Težave, katerih verjetni nastanek zatrjuje in opisuje tožnica, vendarle izvirajo iz njenega lastnega ravnanja, za katera je disciplinsko sodišče ugotovilo, da gre za številne kršitve sodniških dolžnosti. Disciplinska sankcija in njena izvršitev sta posledica ravnanja same tožnice. Tudi zato težave, ki jih tožnica opisuje v konkretnem primeru niti ne morejo pomeniti težko popravljive škode. Gre za okoliščine, ki jih bo morala tožnica urejati in reševati sama v lastni sferi. Tudi njeno zdravstveno stanje s tem v zvezi ne more biti tista odločilna okoliščina, ki bi terjala začasno varstvo tožnice do pravnomočnosti upravnega spora.

Takšno pravilno presojo o neizkazanosti težko popravljive škode pritožbeni ugovori tožnice ne morejo izpodbiti. Ugovori se namreč nanašajo na zatrjevano nezakonitost sklepa tožene stranke (Sodnega sveta) torej na odločitev o glavni stvari, ne pa na samo odločitev o začasni odredbi in na pravilnost oziroma nepravilnost presoje navedenega pogoja.

Ker v obravnavanem primeru ni bil izpolnjen že zakonski pogoj nastanka težko popravljive škode, tehtanje med prizadetimi koristmi skladno z načelom sorazmernosti, niti ni (bilo) potrebno.

Glede na navedeno je Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi določbe 76. člena v zvezi s 1. odstavkom 72. in 6. odstavkom 32. člena ZUS-1 pritožbo tožnice zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZUS-1 člen 32.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMTg5Nw==