<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sklep I Ips 112/2013-37
ECLI:SI:VSRS:2013:I.IPS.112.2013.37

Evidenčna številka:VS2006757
Datum odločbe:17.10.2013
Opravilna številka II.stopnje:VSM II Kp 112/2013
Senat:Marko Šorli (preds.), Maja Tratnik (poroč.), mag. Damijan
Florjančič, Barbara Zobec, Vesna Žalik
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - druga odločba - pomembno pravno vprašanje - vštevanje pripora

Jedro

Z izpodbijanim pravnomočnim sklepom je sodišče zavrnilo zahtevo obsojenca za vštetje pripora odrejenega v drugi kazenski zadevi, v kazen zapora - gre za odločbo, izdano po pravnomočno končanem kazenskem postopku v postopku izvrševanja kazni, ki se lahko izpodbija le, če so podani pogoji po prvem odstavku 420. člena ZKP.

Izrek

I. Zahteva za varstvo zakonitosti se zavrže.

II. Obsojenec se oprosti plačila sodne takse.

Obrazložitev

A.

1. Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom z dne 11. 7. 2013 zavrglo zahtevo obsojenca, da se mu v čas prestajanja kazni izrečeni s pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru K 330/99 všteje čas pripora, v katerem se je nahajal v zadevi Okrožnega sodišča v Mariboru II K 9437/2009. Višje sodišče v Mariboru je s sklepom z dne 25. 7. 2012 pritožbo obsojenca kot neutemeljeno zavrnilo.

2. Zoper navedeni pravnomočni sklep je obsojenec pravočasno dne 6. 8. 2013 vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. V zahtevi navaja, da je bila njegova zahteva za vštetje pripora v izrečeno kazen neutemeljeno zavrnjena, saj je bil Republiki Sloveniji izročen samo zaradi nadaljevanja prestajanja kazni po sodbi Okrožnega sodišča v Mariboru K 330/99, in je bil zato pripor v zadevi istega sodišča II K 9437/2009 nezakonit.

3. Vrhovni državni tožilec v odgovoru na zahtevo, podanem dne 23. 9. 2013, predlaga zavrženje zahteve, ker le-ta ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 420. člena ZKP, odločitvi sodišč pa ne predstavljata spremembe sodne prakse.

B.

4. Po določbi prvega odstavka 420. člena ZKP-K(1) se sme zahteva za varstvo zakonitosti vložiti po končanem kazenskem postopku zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero je bil končan kazenski postopek, zoper drugo odločbo pa le, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava, ali za razvoj prava preko sodne prakse in sodni postopek, ki je tekel pred tako pravnomočno odločbo.

5. Z izpodbijanim pravnomočnim sklepom je sodišče zavrnilo zahtevo obsojenca za vštetje pripora odrejenega v drugi kazenski zadevi v kazen zapora, katero obsojenec sedaj prestaja. Izpodbijani pravnomočni sklep ni odločba, s katero je bil kazenski postopek končan. Gre za odločbo izdano po pravnomočno končanem kazenskem postopku v postopku izvrševanja kazni. Ta odločba pa se lahko izpodbija le, če so podani pogoji po prvem odstavku 420. člena ZKP – če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Vložnik navedenih pogojev z navedbami v zahtevi ni izkazal in tudi po presoji Vrhovnega sodišča zahteva za varstvo zakonitosti vprašanj, navedenih v določbi prvega odstavka 420. člena ZKP, ne izpostavlja (glede vštevanja pripora v izrečeno zaporno kazen se je Vrhovno sodišče že izreklo(2)). Zato je Vrhovno sodišče zahtevo na podlagi določbe drugega odstavka 423. člena ZKP zavrglo.

6. Vrhovno sodišče je obsojenca oprostilo plačila stroškov postopka, nastalih s tem izrednim pravnim sredstvom na podlagi določbe 98. a člena v zvezi s četrtim odstavkom 95. člena ZKP, ker je obdolženec na prestajanju zaporne kazni ter brez premoženja in bi bilo lahko s plačilom sodne takse ogroženo njegovo vzdrževanje.

----

Op. št. (1): Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K, Ur. l. RS, št. 91/2011 z dne 14. 11. 2011, ki se je začel uporabljati dne 15. 5. 2012.

Op. št. (2): Primerjaj sodba Vrhovnega sodišča I Ips 297/2001 z dne 11. 7. 2002.


Zveza:

ZKP člen 420, 420/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
08.01.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDYxMTk5