<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep I R 43/2004
ECLI:SI:VSRS:2004:I.R.43.2004

Evidenčna številka:VS07930
Datum odločbe:03.06.2004
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:spor o pristojnosti - avtorski spor

Jedro

V tožbi opredeljena dela ne izpolnjujejo pogojev iz 5. člena ZASP, saj za administrativna in organizacijska dela ni značilna stvaritev, kreativnost in individualnost, kot se zahteva za avtorsko delo. Po sedanjih podatkih v tej zadevi torej ne gre za spor iz avtorske pravice.

Izrek

Za odločanje v tej zadevi je pristojno Okrajno sodišče v Mariboru.

Obrazložitev

Okrajno sodišče v Mariboru je izdalo sklep, da ni stvarno pristojno za odločanje v tej zadevi, zato bo po pravnomočnosti sklepa zadevo odstopilo Okrožnemu sodišču v Ljubljani. Ugotovilo je, da tožnik zahteva plačilo za svoje avtorsko delo v času B. srečanja. Gre za spor o pravicah intelektualne lastnine, za te spore pa je na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in drugega odstavka 103. člena Zakona o sodiščih (ZS) izključno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Okrožno sodišče v Ljubljani ni sprejelo svoje pristojnosti in je zato sprožilo spor. Svoj predlog za odločitev o tem sporu utemeljuje s stališčem, da ne gre za avtorski spor, kar izhaja iz tožbenih navedb in prilog tožbe.

Vrhovno sodišče ugotavlja, da je v tej zadevi pristojno Okrajno sodišče v Mariboru.

Tožnikove navedbe v tožbi in priložene priloge po dosedanjih podatkih ne utemeljujejo sklepanja Okrajnega sodišča v Mariboru, da gre v tej zadevi za avtorski spor. Predmet avtorske pravice je avtorsko delo. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/95, 9/2001 - ZASP) v prvem odstavku 5. člena avtorsko delo opredeljuje kot individualno intelektualno stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki je na kakršenkoli način izražena, v drugem odstavku pa primeroma našteva avtorska dela. Tožnik zahteva plačilo za "razna dela producenta festivala", kot so priprave na seje, priprave na literarne večere, razna administrativna dela, sodelovanje na simpoziju, pri tem pa se sklicuje na seznam opravljenih ur. Iz tega seznama gre po tožnikovem opisu za organizacijska in administrativna dela v zvezi z organizacijo in izvedbo B. srečanja.

Tako opredeljena dela ne izpolnjujejo pogojev iz 5. člena ZASP, saj za administrativna in organizacijska dela ni značilna stvaritev, kreativnost in individualnost, kot se zahteva za avtorsko delo. Po sedanjih podatkih v tej zadevi torej ne gre za spor iz avtorske pravice.

Zato je vrhovno sodišče na podlagi drugega odstavka 25. člena ZPP odločilo, da je v tej zadevi pristojno Okrajno sodišče v Mariboru.


Zveza:

ZPP člen 25, 25/2.ZASP člen 5.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy05MDQw