<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep I R 65/2008
ECLI:SI:VSRS:2008:I.R.65.2008

Evidenčna številka:VS0010899
Datum odločbe:05.06.2008
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:spor o pristojnosti - avtorski spor - izključna krajevna pristojnost

Jedro

Tožnik zahteva plačilo avtorskega honorarja za zasnovo grafične podobe - gre torej za avtorski spor. Za take spore je po določbi 6. točke drugega odstavka 32. člena ZPP stvarno pristojno okrožno sodišče ne glede na vrednost spornega predmeta. Po določbi drugega odstavka 103. člena ZS pa je v sporih o pravicah intelektualne lastnine, med katere sodi tudi avtorska pravica, določena še izključna krajevna pristojnost Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Izrek

Za odločanje v tej pravdni zadevi je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Obrazložitev

Okrajno sodišče v Ljubljani je zaradi vloženega ugovora razveljavilo sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine v delu, v katerem je bila dovoljena izvršba, ter odločilo, da bo o zahtevku in stroških v pravdnem postopku odločalo Okrožno sodišče v Kopru. To sodišče pa svoje pristojnosti ne sprejema in zato vrhovnemu sodišču predlaga, da odloči v sporu o pristojnosti, saj ocenjuje, da gre za avtorski spor.

Vrhovno sodišče ugotavlja, da je za odločanje v tej pravdni zadevi pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Iz verodostojnih listin, ki jih je upnik (sedaj tožnik) priložil predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, izhaja, da sta se stranki s pogodbo o poslovnem sodelovanju dogovorili, da bo tožnik za toženca izvedel zasnovo grafične podobe kompleksa ... oziroma dela, specificirana v predračunu tožnika št. 129/06 z dne 3.10.2006. Z računom št. 129/07 z dne 17.10.2007, ki je tudi priložen predlogu za izvršbo, je zaračunana zasnova grafične podobe in dodana oznaka poračun. Tudi dolžnik (sedaj toženec) je svojemu ugovoru priložil svoj izvod navedene pogodbe, ki je datiran s 14.11.2006. Zato iz do sedaj zbranih podatkov izhaja, da tožnik zahteva plačilo svojega avtorskega honorarja za zasnovo grafične podobe in da gre torej za avtorski spor. Za take spore je po določbi 6. točke drugega odstavka 32. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP; Ur. l. RS, št. 73/2007-UPB3) stvarno pristojno okrožno sodišče ne glede na vrednost spornega predmeta. Po določbi drugega odstavka 103. člena Zakona o sodiščih (ZS; Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB4) pa je v sporih o pravicah intelektualne lastnine, med katere sodi tudi avtorska pravica, določena še izključna krajevna pristojnost Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Zato je vrhovno sodišče na podlagi drugega odstavka 25. člena ZPP o sporu o pristojnosti odločilo tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


Zveza:

ZPP člen 32, 32/2-6.ZS člen 103, 103/2.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zOTE=