<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 64/2004
ECLI:SI:VSLJ:2005:I.CPG.64.2004

Evidenčna številka:VSL05664
Datum odločbe:11.08.2005
Področje:civilno procesno pravo
Institut:prekinitev postopka

Jedro

Prvostopno sodišče je torej postopalo nezakonito, ko je tožečo

stranko pozivalo k popravi tožbe in nato tožbo zavrglo, saj za takšno

ravnanje v dani situaciji ni imelo zakonskih pooblastil. Ker ni

omogočilo nadaljevanja postopka v skladu s 1. odst. 208. čl. ZPP,

tožeči stranki ni omogočilo obravnavanja pred sodiščem.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi in se zadeva vrne

sodišču prve stopnje v nov postopek.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom razveljavilo sklep o

izvršbi Temeljnega sodišča v Ljubljani, opr. št. IX Ig 1205/91 z dne

18.3.1991 v 1. in 3. točki izreka in tožbo zavrglo.

Tožeča stranka je proti sklepu pravočasno vložila pritožbo, iz vseh

pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijani

sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje s sklepom

opr. št. VIII Pg 967/91 z dne 19.9.2003 pozvalo tožečo stranko, naj v

roku 15 dni sporoči točen naziv, sedež in pravilen naslov tožene

stranke oz. njenih pravnih naslednikov, v skladu z vpisom v sodni

register, ker bo v nasprotnem primeru postopalo po 4. odst. 108. čl.

ZPP. Ker tožeča stranka tožbe v danem roku ni popravila, je z

izpodbijanim sklepom razveljavilo zgoraj navedeni sklep o izvršbi v

1. in 3. točki izreka in tožbo zavrglo.

Prvostopno sodišče je pravilno ugotovilo, da je pri toženi stranki

prišlo do statusnih sprememb. Zaradi tega je nastopila prekinitev

postopka v skladu s 3. tč. 205. čl. ZPP. Navedeno je sodišču

narekovalo postopanje po 1. odst. 208. čl. ZPP, po katerem se

postopek, ki je bil prekinjen iz kakšnega razloga, ki je naveden v 1.

do 4. točki 205. čl. tega zakona nadaljuje, ko ga pravni nasledniki

pravne osebe prevzamejo ali ko jih sodnik povabi, naj to storijo.

Prvostopno sodišče je torej postopalo nezakonito, ko je tožečo

stranko pozivalo k popravi tožbe in nato tožbo zavrglo, saj za takšno

ravnanje v dani situaciji ni imelo zakonskih pooblastil. Ker ni

omogočilo nadaljevanja postopka v skladu s 1. odst. 208. čl. ZPP,

tožeči stranki ni omogočilo obravnavanja pred sodiščem. S tem pa je

storilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 8. tč. 2. odst.

339. čl. ZPP, na katero je pritožbeno sodišče dolžno paziti po uradni

dolžnosti (2. odst. 350. čl. ZPP v zvezi s 366. čl. ZPP).

Pritožbeno sodišče je ob povedanem pritožbi tožeče stranke ugodilo,

izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje

v nov postopek (3. tč. 365. čl. ZPP), v katerem naj ravna po 1. odst.

208. čl. ZPP.

 


Zveza:

ZPP člen 208, 208/1, 208, 208/1.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjM3OQ==