<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

VSRS Sklep II DoR 122/2017
ECLI:SI:VSRS:2017:II.DOR.122.2017

Evidenčna številka:VS00001949
Datum odločbe:08.06.2017
Opravilna številka II.stopnje:Sodba VSL II Cp 1759/2016
Datum odločbe II.stopnje:14.12.2016
Senat:Anton Frantar (preds.), dr. Mateja Končina Peternel (poroč.), Tomaž Pavčnik
Področje:PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
Institut:dopuščena revizija - javna priobčitev glasbenih del - kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic - nadomestilo za uporabo avtorskega dela - višina nadomestila - pravna praznina - aktivna legitimacija - pristojnost sodišča - exceptio illegalis

Jedro

Revizija se dopusti glede vprašanja ali sta sodišči nižjih stopenj pravilno presodili nadomestilo za javno priobčitev glasbenih del.

Izrek

Revizija se dopusti glede vprašanja ali sta sodišči nižjih stopenj pravilno presodili nadomestilo za javno priobčitev glasbenih del.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je dovolilo spremembo tožbe z dne 29. 12. 2013, sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 211109/2012 z dne 2. 1. 2013 obdržalo v veljavi v prvem odstavku izreka za 11.603,73 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 11. 1. 2013 do plačila in v tretjem odstavku izreka za 19,78 EUR s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, v preostalem delu pa je ta sklep razveljavilo in tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrnilo. Zavrnilo je tudi tožbeni zahtevek za plačilo zakonskih zamudnih obresti od zneska 36.621,31 EUR pred 28. 12. 2012.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi obeh pravdnih strank zavrnilo in sodbo sodišča prve stopnje potrdilo.

3. Tožnik zoper odločitev pritožbenega sodišča vlaga predlog za dopustitev revizije. Zastavlja vprašanja:

(1) ali sme redno sodišče glede na določbo 157. b Zakona o avtorski in sorodnih pravicah odločati o vsebini skupnega sporazuma oziroma tarife iz Pravilnika 98;

(2) kaj predstavlja pravno podlago za odmero višine nadomestila za javno priobčitev glasbenih del za primer kabelske retransmisije;

(3) ali minimalni honorar iz Pravilnika 98 ruši konkurenčno pravo in splošno ustavno načelo enakosti.

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od njegove odločitve mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, pomembnem za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse (prvi odstavek 367. a člena ZPP).

6. Vrhovno sodišče je ocenilo, da so pogoji iz 367. a člena ZPP za dopustitev revizije izpolnjeni glede vprašanja, ki je razvidno iz izreka tega sklepa, in je v tem delu revizijo dopustilo (tretji odstavek 367. c člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (1995) - ZASP - člen 153, 156, 157, 163
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 367a, 367c, 367c/3
Datum zadnje spremembe:
12.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA5ODM2