<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II DoR 10/2010
ECLI:SI:VSRS:2010:II.DOR.10.2010

Evidenčna številka:VS0013135
Datum odločbe:02.06.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSL I Cp 3062/2009
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - STVARNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - pomembno pravno vprašanje - dopuščena revizija - priposestvovanje - denacionalizacija - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini

Jedro

Glede pravnega vprašanja o vplivu nacionalizacije nepremičnine, na kateri je bila lastninska pravica priposestvovana še pred nacionalizacijo, na kasnejši pravni promet z isto nepremičnino med fizičnimi osebami, so podani pogoji za dopustitev revizije.

Obrazložitev

Predlogu se ugodi in se dopusti revizija o materialnopravni presoji vpliva nacionalizacije nepremičnine, na kateri je bila lastninska pravica pridobljena s priposestvovanjem še pred nacionalizacijo, na kasnejši pravni promet z isto nepremičnino med fizičnimi osebami.

OBRAZLOŽITEV:

1. Sodišče prve stopnje je v 1. točki izreka ugodilo tožbenemu zahtevku in ugotovilo, da je tožnica lastnica parc. št. 391 – travnik in sadovnjak vpisane pri vl. št. 667 k.o. ... Tako je odločilo po ugotovitvi, da so tožničini pravni predniki navedeno parcelo priposestvovali pred drugo svetovno vojno, kakor tudi preden je bila pravnim prednikom toženih strank zaplenjena v letu 1953 ter nato v letu 1994 vrnjena v postopku denacionalizacije. Tožbeni zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine je v točki 2. izreka zavrnilo in odločilo o pravdnih stroških (3. točka izreka). Postopek proti tretji toženi stranki je s sklepom ustavilo.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožene stranke zavrnilo in v izpodbijanem delu potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. 1. in 4. tožena stranka vlagata predlog za dopustitev revizije zoper sodbo sodišča druge stopnje in v njem kot pomembno pravno vprašanje izpostavljata naslednje: Ali nacionalizacija nepremičnine, na kateri se je lastninska pravica pridobila na podlagi priposestvovanja še pred nacionalizacijo, vpliva na kasnejšo pridobitev lastninske pravice na tej isti nepremičnini? Podrejeno pa navajata, da je podan tudi odstop od sodne prakse (II Ips 608/2005), ter da je sodna praksa višjih sodišč neenotna (II Cp 4852/2008, I Cp 1000/2004).

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče je ugotovilo, da so glede pravnega vprašanja opredeljenega v izreku tega sklepa, podani pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367. a člena ZPP in je zato v tako začrtanem obsegu revizijo dopustilo (tretji odstavek 367. c člena istega zakona).


Zveza:

ZPP člen 367a, 367a/1, 367c.
Datum zadnje spremembe:
28.07.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ1Mzg4