<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep I Cpg 224/2004

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2005:I.CPG.224.2004
Evidenčna številka:VSL06209
Datum odločbe:21.10.2005
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:prijava terjatve

Jedro

Smisel prijave terjatve, je kot to pravilno opozarja pritožnik,

doseči poplačilo terjatve v stečajnem postopku oziroma izločiti iz

stečajne mase premoženje, ki je last upnika. Z ugotovitveno tožbo z

ugotovitvenim zahtevkom, ki je predmet tega postopka (ugotovitev

ničnosti skupščinskih sklepov), česa takega ni mogoče doseči.

 

Izrek

Pritožbama se ugodi in se izpodbijana sklepa prvostopnega sodišča

opr. št.... z dne ... in ... z dne ....razveljavita ter zadeva vrne

sodišču prve stopnje v nov postopek.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je s sklepom opr. št. ... z dne ... zavrglo

tožbo, s sklepom opr. št. ... z dne .... pa je odločilo, da je tožeča

stranka dolžna povrniti toženi stranki njene pravdne stroške v višini

98.000,00 SIT z obrestmi.

Tožeča stranka je proti sklepoma pravočasno vložila pritožbi, iz vseh

pritožbenih razlogov. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbama

ugodi, izpodbijana sklepa razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve

stopnje v nov postopek.

Pritožbi sta utemeljeni.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje z

izpodbijanim sklepom opr. št.... z dne ... zavrglo tožbo tožeče

stranke proti toženi stranki, s katero je tožeča stranka uveljavljala

ničnost skupščinskih sklepov, z utemeljitvijo, da v roku, ki ji ga je

postavilo prvostopno sodišče, ni predložila sklepa stečajnega senata,

s katerim je bila napotena na pravdo za ugotovitev obstoja sporne

terjatve.

Terjatev je obligacijskopavna pravica zahtevati določeno izpolnitveno

ravnanje. Predmet izpolnitvenega ravnanja je lahko dajatev, storitev,

dopustitev in opustitev. Kadar je predmet izpolnitvenega ravnanja

denarna dajatev, govorimo o denarni terjatvi, vse druge pa so

nedenarne (dr. Nina Plavšak, komentar ZPPSL, str. 402). Določba 1.

odstavka 137. člean ZPPSL nalaga upnikom stečajnega dolžnika, da

morajo prijaviti svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev

od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v

Uradnem listu Republike Slovenije. V skladu z določbama 6. in 7.

odstavka 137. člena ZPPSL se prijavijo tudi ločitvene in izločitvene

pravice. Smisel prijave terjatve, je kot to pravilno opozarja

pritožnik, doseči poplačilo terjatve v stečajnem postopku oziroma

izločiti iz stečajne mase premoženje, ki je last upnika. Z

ugotovitveno tožbo z ugotovitvenim zahtevkom, ki je predmet tega

postopka (ugotovitev ničnosti skupščinskih sklepov), česa takega ni

mogoče doseči. Ugotovitvena tožba je le procesna oblika pravnega

varstva materialnih pravic, ki ima za cilj procesne učinke,

odstranitev dvoma in negotovosti v materialnopravnih odnosih.

Ugotovitvene sodbe niso izvršljive, pa tudi ne obsegajo nobenega

dajatvenega povelja (dr. Juhart, Civilno procesno pravo, UZ

Ljubljana, st. 257). Zato ni videti smisla niti podlage za prijavo

takšnega zahtevka v stečajnem postopku.

Prvostopno sodišče je torej postopalo napačno, ko je tožečo stranko

pozivalo k predložitvi napotitvenega sklepa, v posledici česar je

tudi zmotno zaključilo, ko je tožbo zavrglo, ker tožeča stranka

zahtevanega sklepa ni predložila.

Prvostopno sodišče je s sklepom opr. št. ... z dne ... odločilo tudi

o stroških postopka. Ker pa je pritožbeno sodišče razveljavilo sklep

o zavrženju tožbe in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov

postopek, je bilo posledično temu potrebno razveljaviti tudi sklep o

stroških postopka, saj je odločitev o njih odvisna od odločitve od

utemeljenosti tožbenega zahtevka.

Pritožbeno sodišče je ob povedanem pritožbama tožeče stranke ugodilo

in izpodbijana sklepa razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve

stopnje v nov postopek (2. točka 365. člena ZPP).

 


Zveza:

ZPPSL člen 137, 137/6, 137/7, 137, 137/6, 137/7.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjc2NQ==