<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 671/1999
ECLI:SI:VSLJ:2000:I.CPG.671.1999

Evidenčna številka:VSL03124
Datum odločbe:30.11.2000
Področje:civilno procesno pravo
Institut:poprava sodbe - dopolnilna sodba

Jedro

Čeprv iz obrazložitve sodbe sledi, da je sodišče prve stopnje odločilo tudi o delu tožbenega zahtevka, ki ga v izreku sodbe ni, tega ni moč popraviti s popranvim sklepom, ampak je treba izdati dopolnilno sodbo.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi ter zadeva vrne prvostopnemu sodišču v nov postopek. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

 

Obrazložitev

Z uvodoma navedenim sklepom je prvostopno sodišče popravilo sodbo in sklep z dne ..., opr. št. .... V obrazložitvi sklepa je pojasnilo, da je tožeča stranka podala predlog za popravo sodbe in sklepa, ker je v obrazložitvi navedene sodne odločbe sodišče dovolilo objektivno spremembo tožbe ter povečanemu tožbenemu zahtevku v celoti ugodilo, v izreku pa tega ni pravilno zapisalo. Pri prepisu sodbe in sklepa je prišlo do očitne pisne pomote, zato je prvostopno sodišče v skladu s 342. členom Zakona o pravdnem postopku iz leta 1977 (v nadaljevanju ZPP) te napake odpravilo. Tožena stranka se je zoper ta sklep pravočasno pritožila in predlagala, da višje sodišče izpodbijani sklep razveljavi. Pritožba je utemeljena. Po mnenju pritožnika sodba in sklep z dne ..., opr. št. ..., ne vsebujeta pomanjkljivosti, naštetih v 1. odst. 342. člena ZPP, temveč je prvostopno sodišče z izpodbijanim popravnim sklepom na novo odločilo o tožbenem zahtevku. Ker sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, bi moralo izdati dopolnilno sodbo, ne pa popravni sklep, tako ravnanje pa je v nasprotju z določbami pravdnega postopka. Višje sodišče se strinja s stališčem pritožbe. Sodišče popravi sodbo v skladu z določbo 1. odst. 342. člena ZPP takrat, ko je prišlo do napak v imenih in številkah, pri drugih očitnih pisnih in računskih pomotah, pri pomanjkljivostih glede oblike in neskladnostih prepisa sodbe z izvirnikom. V obravnavani zadevi ni prišlo do očitne pisne pomote, kakor je ugotovilo prvostopno sodišče v obrazložitvi izpodbijanega sklepa, temveč sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih se mora odločiti s sodbo (1. odst. 339. člena ZPP). Ker sodba tudi nima napak v imenih in številkah ali pomanjkljivosti v obliki, pritožbeno sodišče pa tudi ni zasledilo neskladnosti prepisa sodbe z izvirnikom, poprava sodbe ni možna, temveč bi moralo sodišče izdati dopolnilno sodbo v skladu z določbo 339. člena ZPP. Zaradi navedenega je višje sodišče pritožbi ugodilo in v skladu z določbo 3. točke 380. člena ZPP sklep razveljavilo in zadevo vrnilo v nov postopek prvostopnemu sodišču. V skladu z določbo 3. odst. 166. člena ZPP je pritožbeno sodišče pridržalo odločitev o stroških v zvezi s pravnim sredstvom za končno odločbo.

 


Zveza:

ZPP (1977) člen 339, 339/1, 340, 340/1, 342, 342/1, 339, 339/1, 340, 340/1, 342, 342/1.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy01NDg4OA==