<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDS sklep Pdp 385/99
ECLI:SI:VDSS:1999:VDS.PDP.385.99

Evidenčna številka:VDS00350
Datum odločbe:15.04.1999
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:prenehanje delovnega razmerja - presežni delavec - obnova postopka - novi dokazi

Jedro

Dokazi, ki jih je tožena stranka predlagala v prejšnjem postopku in tisti, s katerimi je razpolagala, pa jih ni predložila sodišču, niso novi dokazi, na podlagi katerih bi sodišče lahko dovolilo obnovo postopka po 9. točki 421.člena ZPP.

 

Izrek

Pritožba se zavrne kot neutemeljena in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklenilo, da se na predlog tožene stranke predlagana obnova postopka ne dovoli zoper pravnomočno sodbo tega sodišča opr. št. Pd ../94 z dne ....1996. Sodišče je ugotovilo, da predlagani in predloženi dokazi tožene stranke, ne predstavljajo takšnih novih dokazov, na podlagi katerih bi bila lahko dovoljena obnova postopka po 9. točki 422. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur.l. SFRJ št. 4/77 - 27/90, ki se v Republiki Sloveniji uporablja kot republiški predpis).

Zoper navedeni sklep se pritožuje tožena stranka iz razloga, da sodišče prve stopnje ni pravilno ugotovilo dejansko stanje in je zato napačno odločilo ter predlaga, da sodišče dovoli predlagano obnovo.

Pritožba povdarja, da je tožena stranka že v pritožbenem postopku zoper prvotno sodbo v tej zadevi predlagalo iste dokaze pa jih je pritožbeno zavrnilo kot prepozne, ker so bili dostavljeni po izteku pritožbenega roka. V postopku na prvi stopnji tožena stranka ni imela dovolj strokovnega kadra za vodenje postopka, od nekdanjih delavcev kadrovsko pravne stroke pa ni mogla dobiti ustreznih podatkov. Zaradi neprestanih selitev so bili kadrovski podatki neurejeni. V kolikor bo sodišče ponovno zavrnilo zahtevek tožene stranke in bo tožnik vrnjen na delo, tožena stranka le tega ne bo mogla razporediti, ker za to ni prostih delovnih mest.

Pritožba ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi pravilno uporabilo materialno pravo in pri tem tudi ni storilo nobene bistvene kršitve določb postopka po 2. odstavku 354. člena ZPP, na katere mora pritožbeno sodišče paziti po uradni dolžnosti ter zato soglaša z izpodbijanim sklepom in njegovimi razlogi. V zvezi s pritožbenimi trditvami tožene stranke pa pritožbeno sodišče navaja: Tožena stranka opira svoj predlog za dovolitev obnove postopka na dokaze in dejstva, ki so ji bila znana že ves čas postopka na sodišču prve stopnje in bi zato lahko te navajala oziroma predlagala že takrat. Sodišče prve stopnje je v dokaznem postopku zaslišalo več prič, ki jih je predlagal tožnik in ki so bile zaposlene pri toženi stranki. Tudi tožena stranka je imela enako možnost, da bi predlagala druge priče, ki so opravljale kadrovsko pravne zadeve in tudi predložila listine, ki jih je predložila predlogu za dovolitev obnove postopka. Te listine, ki so v prilogi spisa pod B od 17 do 25 so bile izdane v času od 20.9.1991 do 9.12.1994 in so sklepi o razporeditvi B. B. in C.C. in njune pogodbe o zaposlitvi in je bil del teh že predloženih v spis pred odločitvijo sodišča prve stopnje dne 27.11.1996. Tožena stranka je torej z vsemi navedenimi listinami razpolagala že v času, ko je tekel prvotni postopek in bi jih zato morala že takrat predložiti sodišču. Dejstvo, da se je pri toženi strani zmanjševal obseg poslovanja in da so odhajali delavci iz kadrovske in pravne službe pa ni opravičljiv razlog, da tožena stranka s temi dokazi ni razpolagala in da jih iz objektivnega nezakrivljenga razloga ni mogla uporabiti. Glede na vse navedeno pritožbeno sodišče ugotavlja, da v predlogu za obnovo postopka predloženi dokazi ne predstavljajo novih dokazov, v smislu 9. točke 421. člena ZPP, na podlagi katerih bi bila dovoljena obnova postopka zoper pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje opr. št. Pd .../94 z dne 27.11.1996. Na podlagi vsega navedenega je zato pritožbeno sodišče pritožbo tožene stranke zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sklep sodišča prve stopnje.

 


Zveza:

ZPP (1977) člen 421, 421-9, 421, 421-9.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00NzY2MQ==