Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 676cT1wcmVnbGVkJTIwdm96aWxhJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSM sodba I Kp 660/2006Višje sodišče v MariboruKazenski oddelek06.09.2007varnostni pregled vozila - zakonitost odredbe o pregleduVarnostni pregled po 41. členu ZPol sledi prijetju in je njegov sestavni del, medtem ko gre pri varnostnem pregledu po 38. členu ZPol za samostojno policijsko pooblastilo, ki se izvaja neodvisno od drugih pooblastil. Verjetnost napada ali samopoškodovanja se zato v primeru prvega (lahko) domneva, pri drugem pa mora biti predhodno ugotovljena. 
Sodba I Ips 3865/2010-263Vrhovno sodiščeKazenski oddelek08.12.2011bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - predkazenski postopek - pregled vozila - preiskava vozila – odločitev o premoženjskopravnem zahtevkuPo določbi drugega odstavka 148. člena ZKP sme policija opraviti pregled prevoznih sredstev, potnikov in prtljage. Pregled vozila obsega pregled vseh prostorov prevoznega sredstva (in stvari v njem), razen tistih, ki so zaprti, torej skriti oziroma takšni, da je za njihovo pregledovanje potrebno uporabiti posebna tehnična sredstva ali metode.
VSRS Sodba I Ips 539/2015Vrhovno sodiščeKazenski oddelek26.01.2017bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - pregled vozila - preiskava vozila - ogled - pravica do zasebnosti - nedotakljivost stanovanjaPrevozno sredstvo praviloma ni na tak način zaprt prostor, v katerem bi lahko utemeljeno pričakovali zasebnost, stopnja pričakovane zasebnosti je v vozilu nižja kot na primer v stanovanju ali drugem prostoru, saj je vozilo prvenstveno namenjeno prevažanju, ne pa bivanju ali shranjevanju stvari. Pregled prevoznega sredstva kot preiskovalno opravilo ni identičen s preiskovalnim dejanjem preiskave stanovanja in drugih prostorov (hišna preiskava) in je razliko med njima iskati v stopnji pregledovanja oziroma preiskovanja; pregled vozila v smislu drugega odstavka 148. člena ZKP obsega pregled vseh prostorov prevoznega sredstva, razen tistih, ki so zaprti, torej skriti oziroma takšni, da je njihovo pregledovanje potrebno uporabiti tehnična sredstva ali metode. Pregled obsega vizualno kontrolo
Sodba I Ips 339/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek03.06.2010bistvena kršitev določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - pregled prevoznih sredstev - pregled vozila - preiskava vozila - pravice obrambePregled vozila obsega vizualno kontrolo pregledanega objekta in izključuje odpiranje in preiskovanje notranjih delov vozila in prtljage, odstranjevanje raznih avtomobilskih delov, prelaganje stvari in podobno. V naštetih primerih gre za preiskovanje in s tem za globlji poseg v posameznikovo pravico do zasebnosti, ki je dovoljen le na podlagi odredbe sodišča in pod pogoji, ki jih določa procesni zakon.
Sodba I Ips 4191/2010-77Vrhovno sodiščeKazenski oddelek13.09.2012bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - policijska pooblastila - pregled prevoznih sredstev – preiskava prevoznih sredstev - pregled vozila – varnostni pregledZakon o policiji zaradi zasega predmetov dopušča opravo pregleda oseb in stvari, ki jih ima ta pri sebi ter pregled notranjosti vozila, če so v njem neposredno zaznani skriti ali odvrženi predmeti v vozilu, razen skritih delov vozila, vendar je tako ravnanje policije pogojeno z razlogi javne varnosti.
VSRS Sodba I Ips 10335/2012-78Vrhovno sodiščeKazenski oddelek19.06.2014bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - predkazenski postopek - pregled vozila – razlogi za sum – pouk osumljencu - presoja pritožbenih navedbPregled osebe po drugem odstavku 148. člena ZKP vključuje tudi pregled oblačil, tudi tistih, ki so na dosegu njenih rok. Rokav bunde ni zaprt prostor, saj je mogoče vanj seči brez odpiranja oziroma vanj tudi pogledati.
VSRS Sodba XI Ips 9610/2016-146Vrhovno sodiščeKazenski oddelek14.04.2016pripor - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – nedovoljen dokaz – dokazne prepovedi - pregled vozila – preiskava vozila - ogledV obravnavanem primeru so policisti ob podanih razlogih za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti (prvi odstavek 148. člena ZKP), z vizualnim pregledom zunanjosti in notranjosti vozila ter odpiranjem prtljažnika, vrat in pokrova motorja vozila, ki ni bilo zaklenjeno in na zadnji strani vozila ni imelo nameščenih registrskih tablic, opravili pregled vozila na podlagi drugega odstavka 148. člena ZKP. Upoštevaje navedeno Vrhovno sodišče ravnanja policistov ne more (prima facie) oceniti za nezakonito preiskavo vozila, kar pomeni, da pri pregledu vozila najdeni in zaseženi predmeti (tudi račun trgovine A., d. o. o.), niso pridobljeni na...
VSRS Sodba I Ips 10246/2009-162Vrhovno sodiščeKazenski oddelek27.08.2015bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - predkazenski postopek - pregled vozila – pravice obrambe - zavrnitev dokaznega predlogaIz zapisnika o ogledu jasno izhaja, da pri tem preiskovalnem dejanju niso bili najdeni predmeti, ki bi bili zaseženi in uporabljeni kot dokaz v tem kazenskem postopku, saj so bili dokazi, na katere je sodišče oprlo svojo sodbo, najdeni in zaseženi že prej. Zato so navedbe zagovornika, da so bili pri nezakoniti preiskavi vozila najdeni in zaseženi predmeti - lovska puška in naboji, neutemeljene in nasprotne dejstvom, ugotovljenim v pravnomočni sodbi.
VSK sklep II Kp 53557/2012Višje sodišče v KopruKazenski oddelek13.03.2014bistvena kršitev določb kazenskega postopka – nedovoljen dokaz – pregled vozila – razlogi za sum – skrit prostor prevoznega sredstva – zaseg predmetovGlede na to, da se je vozilo z registrsko oznako LJ, v katerem se je nahajalo več oseb, od katerih si je ena zvijala cigareto, nahajalo ob 23.30 uri pred (zaprto) prodajalno avtomobilov, kjer ni nobenega lokala, na dan, ko je bila planirana prireditev v bližnji diskoteki, v okolici katere pogosto prihaja do kršitev ZPPPD, je bil v teh okoliščinah utemeljen sklep policistov o obstoju razlogov za sum izvrševanja prekrška ali kaznivega dejanja. Ker sta policista zaznala, da je obtoženec zvijal cigareto, za katero sta sumila, da gre za drogo, sta bila nato v postopku z obtožencem, ko sta na sprednjem delu armaturne plošče opazila PVC vrečko, v kateri je bilo več tablet, upravičena tudi pregledati vozilo in zaseči vrečko s tabletami MDMA. Mesto, na katerem se je nahajala vrečka s tabletkami MDMA, ne šteje za skrit prostor, katerega bi se smelo pregledati samo s sodno odredbo ali privolitvijo imetnika osebnega
Sodba I Ips 15317/2011-359Vrhovno sodiščeKazenski oddelek12.06.2013bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - - pravica do zasebnosti - pregled vozila - preiskava vozila – ogled – najeto vozilo – zapuščeno voziloRaven pričakovane zasebnosti je v najetem vozilu nižja kot v vozilu, ki je storilčeva last ali ga storilec redno uporablja.S tem, ko storilec vozilo, ki mu služi za pobeg, zapusti, se odreče varovanju pred posegi v svojo zasebnost.
Sodba I Ips 95/2004Vrhovno sodiščeKazenski oddelek16.06.2005zavrnitev dokaznega predloga - izvajanje dokazov - carina - nedovoljeni dokazi - neupravičena proizvodnja in promet z mamili - pregled vozila - preiskava vozila - odredba sodišča za carinsko preiskavoPregled prevoznega sredstva pomeni vizualni pregled njegovih prostorov in stvari v njem, preiskava pa podroben pregled vseh delov vozila tudi s pomočjo tehničnih pripomočkov ali tako, da se ga razstavi. Cariniki za preiskavo vozila na potrebujejo odredbe sodišča.
Sodba I Ips 289/2006Vrhovno sodiščeKazenski oddelek07.12.2006bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljeni dokazi - dokazne prepovedi - pravica do zasebnosti - predkazenski postopek - pregled vozila - preiskava vozila - zahteva za izločitev nedovoljenih dokazov - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanjaPregled vozila v smislu 2. odstavka 148. člena ZKP, ki ga sme opraviti policija v okviru svojih pooblastil, obsega pregled (s čutili vida, sluha, vonja in otipa) vseh prostorov prevoznega sredstva (in stvari v njem), razen tistih, ki so zaprti, torej skriti oziroma takšni, da je za njihovo pregledovanje potrebno uporabiti posebna tehnična sredstva ali metode (na primer razstavljanje, rezanje, lomljenje itd.). V slednjih primerih ne gre več za pregled, temveč za procesno dejanje preiskave vozila, ki pomeni globlji poseg v zasebnost posameznika in se zato sme opraviti le pod pogoji, ki jih določa zakon.
VSL Sklep V Kp 53248/2016Višje sodišče v LjubljaniKazenski oddelek04.04.2018nedovoljeni dokazi - izločitev dokazov - nujna preiskovalna dejanja - ogled - pregled prevoznega sredstva - pregled vozila - preiskava vozila - soglasje lastnika - varstvo zasebnosti - komunikacijska zasebnost - snemanje pogovorov - uradna oseba - pooblastila občinskega redarstva - kolizija ustavno varovanih pravicPo ustaljenem stališču sodne prakse se določbe ZKP o hišni preiskavi za preiskavo vozila uporabljajo v primeru, ko gre za preiskavo skritih prostorov prevoznih sredstev, pregled vozila samo s čutili, kar izpostavlja pritožnica, pa se nanaša na pregled prevoznih sredstev na podlagi drugega odstavka 148. člena ZKP, ko policisti pregledujejo njihovo notranjost. V določilih ZKP o ogledu soglasje lastnika stvari za opravo tega preiskovalnega dejanja ni predpisano. Snemanje pogovora med udeleženci, ne glede na to, ali se odvija na javnem kraju ali v zaprtem prostoru, in ne glede na vsebino pogovora, pomeni poseg v komunikacijsko zasebnost, če osebe, ki v pogovoru sodelujejo, ne dajo dovoljenja za snemanje.
Sodba I Ips 286/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek14.10.2010bistvene kršitve določb kazenskega postopka - razlogi o odločilnih dejstvih - nedovoljeni dokazi - carina – pregled vozila - preiskava prevoznega sredstva – razlogi za sum - odredba sodišča za carinsko preiskavoKabine tovornega vozila, čeprav lahko voznik v njej prespi, ni moč šteti za prostor, ki uživa enako varstvo zasebnosti in nedotakljivosti kot stanovanje in za katerega preiskavo bi delavci carine potrebovali odredbo sodišča.
VSRS Sodba I Ips 30044/2010-126Vrhovno sodiščeKazenski oddelek22.09.2016bistvena kršitev določb kazenskega postopka – nedovoljeni dokazi – dokazne prepovedi – pravica do zasebnosti – pregled vozila – preiskava vozila – izjava osumljenca – nedovoljen dokaz – privilegij zoper samoobtožboZa presojo, ali gre pri preiskavi vozila za preiskovalno dejanje, ki terja spoštovanje kavtel o hišni preiskavi, je odločilno, kje so se odkriti oziroma zaseženi predmeti nahajali, in ali so policisti najdene predmete odpirali oziroma razstavljali.Ker je bilo mogoče predmete pridobiti neodvisno od obsojenčeve volje, policista, ki obsojencu pred zasegom predmetov nista dala pravnega pouka po četrtem odstavku 148. člena ZKP, nista ravnala v nasprotju z določili ZKP in Ustave.
Sodba I Ips 30354/2012-111Vrhovno sodiščeKazenski oddelek12.06.2013bistvena kršitev določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - pregled prevoznega sredstva - pravica do zasebnosti – pregled vozila – razlogi za sum - preiskava vozila – hišna preiskava - skrit prostor prevoznega sredstva - prtljažnik – policijska pooblastila - zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - druga odločba - pomembno pravno vprašanjeOdpiranje prtljažnika še ne pomeni posega v integriteto prevoznega sredstva, vizualno pregledovanje njegove notranjosti pa je po svoji intenzivnosti povsem primerljivo vizualnemu pregledu potniške kabine. Vrhovno sodišče zato prtljažnika osebnega vozila ne šteje za „skrit prostor“, pregled katerega bi se lahko opravil samo s sodno odredbo ali privolitvijo imetnika osebnega vozila in z izpolnjevanjem ostalih pogojev, ki jih določa ZKP za opravo hišne preiskave.
VSL Sklep V Kp 58724/2017Višje sodišče v LjubljaniKazenski oddelek24.07.2018kazniva dejanja zoper človekovo zdravje - kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog - izločitev dokazov - predkazenski postopek - pregled vozila - procesna jamstva - privilegij zoper samoobtožbo - pravni pouk o pravicah osumljenca - dolžnost varovanja tajnosti podatkovSodišče prve stopnje bi moralo pred svojo odločitvijo, da je bil kršen privilegij zoper samooobtožbo, ugotoviti, s katerimi podatki je razpolagal kriminalist, ki je naročil zaustavitev vozila in na podlagi tega zaključiti, ali so v trenutku zaustavitve vozila obstajali utemeljeni razlogi za sum, da osumljeni izvršuje kaznivo dejanje pod 186. členu KZ-1. Policisti so ob vizualnem pregledu vozila, za sopotnikovim sedežem opazili PVC vrečko, v kateri je bilo pet paketov, ki so bili v črnih vrečkah, za katere je osumljeni pojasnil, da so to proteini z okusom kave. Pri nadaljnjem vizualnem pregledu zadnjega dela vozila so opazili spremembo originalnega stanja naslonjala zadnjega sedeža in sicer se je med sedežem in oblazinjenim delom blatnika nahajala jeklena žica. Ob osumljenčevem potegu jeklene žice se je naslonjalo...
Sodba I Ips 188/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.11.2008bistvene kršitve določb kazenskega postopka - nedovoljen dokaz - preiskava prevoznega sredstva - zaseg predmetov - pregled zaseženih predmetov - kazenska ovadba - kršitev kazenskega zakona - sostorilstvo - odločba o kazenski sankcijiPregled diska računalnika, zaseženega ob preiskavi vozila, ne predstavlja nove (hišne) preiskave, za katero bi bila potrebna posebna (nova) odredba.
VSL Sklep V Kp 25162/2019Višje sodišče v LjubljaniKazenski oddelek02.10.2019preiskovalna dejanja - ogled vozila - pregled osebnega vozila - pregled prevoznega sredstva - preiskava vozila - skriti prostori prevoznih sredstev - uporaba tehničnih sredstev in metod - pravica do zasebnostiPri preiskovalnem dejanju ogleda vozila po 245. členu ZKP se z neposrednim opazovanjem odkrijejo, opišejo in zavarujejo sledovi in predmeti kaznivega dejanja oziroma se ugotavljajo druga za kazenski postopek relevantna dejstva. V primeru, da policija pregleduje notranjost vozila in odpira predale v vozilu, ne gre zgolj za neposredno opazovanje, temveč za pregled vozila na podlagi drugega odstavka 148. člena ZKP, po katerem sme policija opraviti pregled prevoznih sredstev, potnikov in prtljage. Pregled vozila obsega pregled (s čutili vida, sluha, vonja in otipa) vseh prostorov prevoznega sredstva (in stvari v njem), razen tistih, ki so...
VSL sodba I Kp 557/2000Višje sodišče v LjubljaniKazenski oddelek30.08.2000dokaz, pribavljen z nezakonito preiskavoPo določbah Zakona o nadzoru državne meje (Ur. l. RS I 1/91) policija opravlja mejno kontrolo, mejna kontrola pa po določbah prvega odstavka 3. člena tega zakona obsega osebno kontrolo, kontrolo prevoznega sredstva in kontrolo stvari. To pa pomeni, da je bil pregled vozila, ki ga je opravil policist na območju mejnega prehoda, zakonit in zato pritožba zagovornika, da je bilo mamilo, odkrito na nezakonit način, ni utemeljena. 

Izberi vse|Izvozi izbrane