Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20857cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Ng==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS04584301.01.2016ČlankiHrvaškadružba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) - sklic skupščine – pravica družbenika, da zahteva sklic skupščine – manjšinske pravicePravo članova društva s ograničenom odgovornošću na sazivanje skupštine društve (Pravica družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo sklicati skupščino družbe)
VS04584401.01.2016ČlankiHrvaškapostopek prevzema - ponudba za prevzem družbe – objava ponudbe – sankcije zaradi neobjave ponudbe – odškodninska odgovornostNeobjavljivanje ponude za preuzimanje – individualna sredstva zaštite
(Neobjava ponudbe za prevzem – individualna sredstva zaščite)
VS04584501.01.2016ČlankiHrvaškakolizijska pravila – nepravilna uporaba kolizijskih pravil – zmotna uporaba materialnega prava - pravna sredstvaPogrešna primjena kolizijskog prava kao razlog za podnošenje pravnih lijekova

(

Nepravilna uporaba kolizijskega prava kot razlog za vložitev pravnih sredstev
)
VS04206307.04.2016ČlankiHrvaškakoncesije - pomorsko javno dobroPomorsko dobro - Aktualnosti, te položaj koncesionara
(Pomorsko javno dobro, Aktualnosti in položaj koncesionarja)
VS04486101.03.2016ČlankiHrvaškablagovna znamka v mednarodnem pravuSadržaj i doseg prava iz registriranog žiga u međunarodnom pravu
(Vsebina in domet prava blagovnih znamk v mednarodnem pravu)
VS04486201.03.2016ČlankiHrvaškablagovna znamka - sloveča znamka - mednarodna ureditev sloveče znamkeDobro poznati žig - regulativa i odrednice (Sloveča znamka - regulativa in smernice)
VS04486301.03.2016ČlankiHrvaškaprospekt za prodajo delnicProspekt vrednostnih papira - gdje smo i kamo idemo
(Prospekt vrednostnih papirjev - kje smo in kam gremo)
VS04486501.05.2016ČlankiHrvaškapredstečajni postopek - predstečajna poravnava - predstečajni dolžnikPredstečajni postupak
(Predstečajni postopek)
VS04795023.05.2016ČlankiHrvaškazemljiškoknjižno dovolilo – pravdni postopek – zemljiškoknjižni postopek – izredno pravno sredstvo – pravnoposlovna pridobitev lastninske pravice - originarna pridobitev lastninske pravice – vknjižba v zemljiško knjigo – potrdilo o izvršljivostiPodobnost presude za uknjižbu vlasništva Zakon o zemljišnjim knjigama versus Zakon o vlasništvu ili: Hiperaplikacija tabularne izjave
(Primernost sodbe za vknjižbo lastninske pravice - Zakon o zemljiški knjigi versus Zakon o lastninski pravici: Hiperaplikacija zemljiškoknjižnega dovolila)
VS04795123.05.2016ČlankiHrvaškazavarovanje terjatev – premičnina – premoženjska pravica – neposestna zastavna pravicaHarmonizacija ili unifikacija besposjedovnih osiguranja tražbina na pokretninama i pravima
(Harmonizacija ali unifikacija neposestnih zavarovanj terjatev na premičninah in pravicah)
VS04795223.05.2016ČlankiHrvaškasodna poravnava – pristojnost sodišča – sestava sodišča – pravna sposobnost – procesna sposobnost – načelo dispozitivnosti – pravnomočnost – stroški postopka – veljavnost sodne poravnave – pravne posledice sodne poravnave - izpodbojnost – ničnost – dovoljenost sodne poravnavePravne posljedice sudske nagodbe
(Pravne posledice sodne poravnave)
VS04845022.02.2016ČlankiHrvaškastečajno kaznivo dejanje - oškodovanje stečajnih upnikov - privilegiranje upnikovPogodovanje vjerovnika kao stečajno kazneno djelo
(Privilegiranje upnikov kot stečajno kaznivo dejanje)
VS04797722.02.2016ČlankiHrvaškaobjava sodbe – nematerialna škoda – objava informacije v mediju - odškodninaObjava presude kao naknada neimovinske štete počinjene medijskom informacijom – shvaćanje VSRH

(

Objava sodbe kot nadomestilo za nematerialno škodo, ki jo je povzročila medijska informacija - razumevanje Vrhovnega sodišča)
VS04587301.07.2016ČlankiHrvaškastvarna legitimacija – procesna legitimacija – procesne predpostavkeStvarna i procesna legitimacija parničnih stranaka
(Stvarna in procesna legitimacija pravdnih strank)
VS04587401.07.2016ČlankiHrvaškavročitev sodne odločbe – osebna vročitev – vročitev po elektronski potiDostava presude (Vročitev odločbe)
VS04800910.10.2016ČlankiHrvaškanačelo zaupanja v zemljiško knjigo – skupno premoženje – dvojna prodaja – konkurenca stvarnih pravic – izbrisna tožba – večkratna prodaja nepremičnineNačelo zaštite povjerenja u zemljišne knjige – odgoda povjerenja kroz sudsku praksu

(

V
arstvo načela zaupanja v zemljiško knjigo – zamuda zaupanja skozi sodno prakso)
VS04214305.12.2016ČlankiHrvaškaupravni spor - pritožba - dovoljenost pritožbeUtjecaj dopuštenosti žalbe u upravnom sporu na njezinu djelotvornost
(Vpliv dopuščenosti pritožbe v upravnem sporu na njeno učinkovitost)
VS04930909.01.2017ČlankiHrvaškakorporativno upravljanje - upravljanje z državnim premoženjem - javni razpis - imenovanje članov organov vodenja in nadzoraImenovanje članova nadzornih i upravnih odbora te članova uprava trgovačkih društava u državnom portfelju (Imenovanje članov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev gospodarske družbe v državni lasti)
VS04931009.01.2017ČlankiHrvaškazloraba trga - trgovanje z notranjimi informacijami - tržna manipulacija - načelo ne bis in idem - uvedba prekškovnega postopka - uvedba kazenskega postopkaZapreke punoj implementaciji europskog režima sprječavanja zlouporabe tržišta kapitala u zakonodavnom okviru RH s osvrtom na načelo ne bis in idem
(Ovire za polno implementacijo evropske ureditve preprečevanja zlorab trga v zakonodajnem okviru RH s poudarkom na načelu ne bis in idem)
VS04931109.01.2017ČlankiHrvaškaprenos podjetja - prenos dela podjetja - varstvo upnikov - pristop k dolgu - odgovornost za dolgove podjetja - solidarna odgovornost prevzemnika podjetja - actio Pauliana - identiteta podjetjaKontinuitet pravnih odnosa nakon promjene nositelja poduzeća
(Kontinuiteta pravnih odnosov pri spremembi nosilca podjetja)

Izberi vse|Izvozi izbrane