Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20987cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2M=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005762714.06.2021ČlankiSlovenijanajvečja korist otroka - ogroženost otroka - ocena ogroženosti - strokovna pomoč - odvzem otroka staršem - nujni odvzemVloga centra za socialno delo pri izvršbi v družinskih zadevah
VS0005762814.06.2021ČlankiSlovenijainteres upnika - načelo učinkovitosti - izvršba - načelo varstva dolžnika - načelo sorazmernosti - sodba ESČP v zadevi Vaskrsić proti Sloveniji - novela ZIZ-L - dovolitev izvršbe še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih - dovolitev izvršbe na drugo nepremičnino ali z drugim sredstvom po uradni dolžnosti - obvestilo - Center za socialno delo (CSD) - odlog izvršbe na predlog dolžnika - odlog izvršbe po uradni dolžnostiSodelovanje med izvršilnim sodiščem in centrom za socialno delo, da dolžnik ne ostane brez strehe
VS0005752528.02.2022ČlankiSlovenijasklep nadzornega sveta - ničnost sklepa nadzornega sveta - neveljavnost sklepa nadzornega sveta - nezakonitost sklepa nadzornega sveta - hrvaško pravo - rok za izpodbijanje

Ništetnost i pobojnost odluka nadzornog odbora u društvima kapitala

(Ničnost in izpodbojnost sklepov nadzornega sveta kapitalskih družb)

VS0005769301.04.2022ČlankiSlovenijaizvedenec klinične psihologije - psihološki testi - objektivnost - strokovni standardi - dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti

Dokazna vrednost ugotovitev psiholoških testov

VS0005752310.03.2022ČlankiSlovenijagradbene uzance - uzance - posebne gradbene uzance - vacatio legis - uporaba posebnih gradbenih uzanc - klavzula ključ v roke - sprememba cene - stvarne napake - jamčevanje za stvarne napake

Vprašanja, ki jih odpirajo Posebne gradbene uzance 2020

VS0005752701.12.2021ČlankiSlovenijaodškodninska odgovornost uprave - odškodninska odgovornost nadzornega sveta - pravilo podjetniške presoje (business judgement rule) - ocena tveganj - sodna poravnava

Dolžnost nadzornega sveta v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov proti upravi

VS0005750601.07.2022ČlankiSlovenijasodne počitnice / poletno poslovanje - hitri postopek o prekršku - pritožba zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje - zahteva za sodno varstvo - tek roka - vročanje - postopek pred prekrškovnim organom - postopek pred sodiščem prve stopnje - smiselna uporaba ZUP - epidemija - COVID-19 - pravica do sodnega varstva

Sodne počitnice v prekrškovnih zadevah

VS0005751101.07.2022ČlankiSlovenijamladoletniška kriminaliteta - kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost - sprememba zakona - mladostniško obdobje (adolescenca) - kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let - kaznivo dejanje prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva - kaznivo dejanje posilstva - soglasje

Mladoletniki in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

VS0005746315.12.2021ČlankiSlovenijabolniška odsotnost delavca - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca

Problematika delodajalčevega preverjanja bolniškega dopusta

VS0005739217.01.2022ČlankiHrvaškakaznivo dejanje v okviru športne igre - COVID-19 - računalniške igre - pravila igre - pravno varstvo - goljufija - doping - stava - Hrvaška

Kaznenopravni izazovi razvoja e-sporta

(Kazenskopravni izzivi razvoja e-športa)

VS0005753601.05.2022ČlankiHrvaškadelovno razmerje - delo na domu

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti rada u fleksibilnim oblicima odnosa (Posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja in posebni pogoji dela v prožnih oblikah razmerja)

VS0005752426.05.2022ČlankiSlovenijazvočni zapis seje - vročitev prepisa zvočnega posnetka - kršitev določb pravdnega postopka

Vročitev prepisa zvočnega posnetka glavne obravnave po 125.a členu ZPP

VS0005744414.11.2021ČlankiHrvaškaobvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim - delovno razmerje

Utjecaj cijepljenja ili necijepljenja radnika protiv zarazne bolseti COVID-19 na radni odnos (Vpliv cepljenja oziroma necepljenja delavcev proti nalezljivi bolezni COVID-19 na delovno razmerje)

VS0005769701.04.2022ČlankiSlovenijaizločitev dokazov - varstvo človekovih pravic - pravna teorija - primerjalno pravo - Združene države Amerike (ZDA) - Slovenija - doktrina sadežev zastrupljenega drevesa - izjema zbledelega madeža - izjema neodvisnega vira - izjema neizogibnega odkritja

Izločitev dokazov

VS0005718019.05.2022ČlankiSlovenijatatvina denarja iz bančnega avtomata - velika tatvina - goljufija - kaznivo dejanje zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva - pravna kvalifikacija - sprememba zakona - uporaba milejšega zakona

Dvig na bankomatu z ukradeno kartico - po novem

VS0005752901.02.2022ČlankiSlovenijačezmejna združitev družb - statusno preoblikovanje družbe - zaščita delničarjev - zaščita upnika - pravice delavcev - implementacija direktive

Direktiva 2019/2121 in implementacija določb o čezmejnih združitvah v slovenski pravni red

VS0005226811.11.2021ČlankiSlovenijaarbitraža - delavski svet

Artitražno reševanje sporov med svetom delavcev in delodajalcem

VS0005751001.07.2022ČlankiSlovenijazastaranje kazenskega pregona - rok za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne sodbe po zahtevi za varstvo zakonitosti - sprememba kazenskega zakona - časovna veljavnost kazenskega zakona - materialni in procesni rok - sodna praksa Vrhovnega sodišča

Sprememba roka za novo sojenje po razveljavitvi pravnomočne kazenske sodbe.

VS0005739425.03.2021ČlankiHrvaškaodvzem premoženja nezakonitega izvora - protipravna premoženjska korist - namen odvzema - kazenski postopek - pravdni postopek - upravni postopek - Republika Kosovo - državna statistika

Confiscation of unlawfully acquired assets, with special emphasis on Kosovo

(Odvzem nezakonito pridobljenega premoženja, s posebnim poudarkom na Kosovo)

VS0005752801.02.2022ČlankiSlovenijapovezane družbe

Omejitev pravic vzajemno udeleženih družb iz 554. člena Zakona o gospodarskih družbah in njeni pravni učinki

Izberi vse|Izvozi izbrane