Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20997cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPWRpdiZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTg=
Evidenčna številka: VS033750, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Bolanča Dragan, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: delovnopravna materialna odgovornost pomorcev
Besedilo: Radnopravna materijalna odgovornost pomoraca u novom Hrvatskom zakonodavstvu
Evidenčna številka: VS033751, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Lazić Vesna, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: postopek pred razsodišči - arbitraža
Besedilo: Zaključenje arbitražnih sporazuma u insolvencijskim postupcima u poredbenom pravu
Evidenčna številka: VS033752, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Čizmić Jozo, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: postopek pred razsodišči - arbitraža
Besedilo: Aktualno stanje arbitražnopravnog uredjenja u Bosni i Hercegovini
Evidenčna številka: VS033753, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Parać Zoran, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: delniška družba - statusne spremembe - pripojitev - združitev delniških družb - razdelitev - varstvo upnikov
Besedilo: Podjela kao jedna od statusnih promjena dioničkog društva
Evidenčna številka: VS033754, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Buljan Vesna, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: uskladitev aktov podjetij z ZGD - pravne posledice neuskladitve - likvidacija
Besedilo: Likvidacija poduzeća koja se nisu uskladila sa Zakonom o trgovačkim društvima
Evidenčna številka: VS033755, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Crnić Ivica, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o delu - povračilo škode - splošno
Besedilo: Naknada štete iz ugovora o radu
Evidenčna številka: VS033756, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Potočnjak Željko, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o delu - odpoved - splošno
Besedilo: Otkaz ugovora o radu
Evidenčna številka: VS033757, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Tumbri Tanja, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: stanovanjska najemna razmerja
Besedilo: Od stanarskog prava do najma
Evidenčna številka: VS033869, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Marušić Sofija, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: nastanek obveznosti - sklenitev pogodbe - ponudba - pogajanja - razlaga pogodb - splošni pogoji pogodbe - finančni leasing
Besedilo: Sklapanje trgovačkih ugovora po zakonu o obveznim odnosima - s posebnim osvrtom na leasing investicijske opreme
Evidenčna številka: VS033870, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Momčinović Hrvoje, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: učinki obveznosti - posledice neizpolnitve - pravica do povračila škode
Besedilo: Odgovornost za štetu zbog povrede ugovornih obveza
Evidenčna številka: VS033871, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Pavlović Šime, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: pranje denarja
Besedilo: Pranje novca
Evidenčna številka: VS033872, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Polić Ćuričić Vesna, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: pomorski prevoz blaga - odgovornost ladjarja - primerjalnopravni vidiki
Besedilo: Odgovornost pomorskog vozara za teret de lege ferenda
Evidenčna številka: VS033873, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Zrilić Zrinko, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: pristojnost sodišč - izvršilni postopek - zavarovanje terjatev - stvarna pristojnost - krajevna pristojnost
Besedilo: Nadležnost sudova u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja tražbina
Evidenčna številka: VS033887, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Gavella Nikola, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: zakonska ureditev v R Hrvaški
Besedilo: Zakon o vlasništvu in drugim stvarnim pravima - bitne novosti, s osobitim osvrtom na stjecanje vanjskog priraštaja nekretnine
Evidenčna številka: VS033888, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Josipović Tatjana, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: pravni viri - zemljišče in stavba - vpis v zemljiško knjigo - etažna lastnina - načelo zaupanja - zemljiškoknjižni postopek - razmerje med zemljiško knjigo in zemljiškim katastrom - informatizacija zemljiške knjige
Besedilo: Zemljiškoknjižno pravo - bitne novosti
Evidenčna številka: VS033889, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Potočnjak Željko, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: pogodba o zaposlitvi - prenehanje pogodbe o zaposlitvi - sporazum - odpoved - smrt zaposlenega - primeri, ko pogodba ne prekine
Besedilo: Prestanak ugovora o radu
Evidenčna številka: VS033890, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Barbić Jakša, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: družba z omejeno odgovornostjo - upravljanje družbe - skupščina družbenikov - pristojnost in delovanje skupščine - sklic skupščine - sprejem odločitev izven skupščine - sklepčnost in odločanje skupščine - pravica do glasovanja - ničnost in izpodbojnost skupčinskih sklepov
Besedilo: Skupština društva s ograničenom odgovornošću
Evidenčna številka: VS033891, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Momčinović Hrvoje, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: bančne garancije - pojem - supergarancija - potrditev - odstop pravic iz garancije - garancija brez ugovora
Besedilo: Bankarske garancije
Evidenčna številka: VS033892, Datum objave: 01.01.1997, Vrsta: Članki, Izvor: Grbin Ivo, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: stvarne pravice - posest - sodno varstvo
Besedilo: Sudska zaštita stvarnih prava prema zakonu o vlasništvu i durgim stvarnim pravima
Evidenčna številka: VS033946, Datum objave: 01.01.1998, Vrsta: Članki, Izvor: Čulinović Herc Edita, Država: Hrvaška, Jezik: slovenščina
Institut: postopek pred razsodišči - dokumentarni akreditiv - arbitraža
Besedilo: Arbitražno rješavanje sporova iz dokumentarnog akreditiva

Izberi vse|Izvozi izbrane