Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20997cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9OA==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS03375001.01.1997ČlankiHrvaškadelovnopravna materialna odgovornost pomorcev

Radnopravna materijalna odgovornost pomoraca u novom Hrvatskom
zakonodavstvu
VS03375101.01.1997ČlankiHrvaškapostopek pred razsodišči - arbitraža

Zaključenje arbitražnih sporazuma u insolvencijskim postupcima u
poredbenom pravu
VS03375201.01.1997ČlankiHrvaškapostopek pred razsodišči - arbitraža

Aktualno stanje arbitražnopravnog uredjenja u Bosni i Hercegovini
VS03375301.01.1997ČlankiHrvaškadelniška družba - statusne spremembe - pripojitev - združitev delniških družb - razdelitev - varstvo upnikov

Podjela kao jedna od statusnih promjena dioničkog društva
VS03375401.01.1997ČlankiHrvaškauskladitev aktov podjetij z ZGD - pravne posledice neuskladitve - likvidacija

Likvidacija poduzeća koja se nisu uskladila sa Zakonom o trgovačkim
društvima
VS03375501.01.1997ČlankiHrvaškapogodba o delu - povračilo škode - splošno

Naknada štete iz ugovora o radu
VS03375601.01.1997ČlankiHrvaškapogodba o delu - odpoved - splošno

Otkaz ugovora o radu
VS03375701.01.1997ČlankiHrvaškastanovanjska najemna razmerja

Od stanarskog prava do najma
VS03386901.01.1997ČlankiHrvaškanastanek obveznosti - sklenitev pogodbe - ponudba - pogajanja - razlaga pogodb - splošni pogoji pogodbe - finančni leasing

Sklapanje trgovačkih ugovora po zakonu o obveznim odnosima - s
posebnim osvrtom na leasing investicijske opreme
VS03387001.01.1997ČlankiHrvaškaučinki obveznosti - posledice neizpolnitve - pravica do povračila škode

Odgovornost za štetu zbog povrede ugovornih obveza
VS03387101.01.1997ČlankiHrvaškapranje denarja

Pranje novca
VS03387201.01.1997ČlankiHrvaškapomorski prevoz blaga - odgovornost ladjarja - primerjalnopravni vidiki

Odgovornost pomorskog vozara za teret de lege ferenda
VS03387301.01.1997ČlankiHrvaškapristojnost sodišč - izvršilni postopek - zavarovanje terjatev - stvarna pristojnost - krajevna pristojnost

Nadležnost sudova u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja
tražbina
VS03388701.01.1997ČlankiHrvaškazakonska ureditev v R Hrvaški

Zakon o vlasništvu in drugim stvarnim pravima - bitne novosti, s
osobitim osvrtom na stjecanje vanjskog priraštaja nekretnine
VS03388801.01.1997ČlankiHrvaškapravni viri - zemljišče in stavba - vpis v zemljiško knjigo - etažna lastnina - načelo zaupanja - zemljiškoknjižni postopek - razmerje med zemljiško knjigo in zemljiškim katastrom - informatizacija zemljiške knjige

Zemljiškoknjižno pravo - bitne novosti
VS03388901.01.1997ČlankiHrvaškapogodba o zaposlitvi - prenehanje pogodbe o zaposlitvi - sporazum - odpoved - smrt zaposlenega - primeri, ko pogodba ne prekine

Prestanak ugovora o radu
VS03389001.01.1997ČlankiHrvaškadružba z omejeno odgovornostjo - upravljanje družbe - skupščina družbenikov - pristojnost in delovanje skupščine - sklic skupščine - sprejem odločitev izven skupščine - sklepčnost in odločanje skupščine - pravica do glasovanja - ničnost in izpodbojnost skupčinskih sklepov

Skupština društva s ograničenom odgovornošću
VS03389101.01.1997ČlankiHrvaškabančne garancije - pojem - supergarancija - potrditev - odstop pravic iz garancije - garancija brez ugovora

Bankarske garancije
VS03389201.01.1997ČlankiHrvaškastvarne pravice - posest - sodno varstvo

Sudska zaštita stvarnih prava prema zakonu o vlasništvu i durgim
stvarnim pravima
VS03394601.01.1998ČlankiHrvaškapostopek pred razsodišči - dokumentarni akreditiv - arbitraža
Arbitražno rješavanje sporova iz dokumentarnog akreditiva

Izberi vse|Izvozi izbrane