<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

Strokovni članki

Evidenčna števlika:VS046893
Vrsta:Članki
Datum objave:13.11.2013
Publikacija:Pravo u gospodarstvu 6/2013 str. 1129
Država:Hrvaška
Jezik:hrvaščina
Institut:fiducija - fiduciarno zavarovanje - prenos v zavarovanje - prenos lastninske pravice v zavarovanje - sporazum strank o prenosu lastninske pravice v zavarovanje - lex commissoria - pactum antihreticum - intabulacijska klavzula - ničnost - komisorni dogovor - neposredna izvršljivost - datio in solutum - prepoved omejitve pravice do vrnitve blaga in pravic - prodaja ali zadržanje zastavljene stvari po vnaprej določeni ceni - prodaja zastavljenega predmeta - podzastava - zastavna pravica na zastavni pravici - večkratna zastavitev iste nepremičnine
Področje:STVARNO PRAVO
Avtor:Alen Golub

Besedilo

Zabranjene odredbe sporazuma o fiducijarnom osiguranju (Prepovedi pri sklepanju sporazuma o fiduciarnem zavarovanju)

Opombe

Hrvaško pravo (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Ovršni zakon, Zakon o javnom bilježništvu, Zakon o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima).


Zveza:

SPZ , ZIZ
Datum zadnje spremembe:
10.09.2014

Opombe:

P2FydC00NDE5Mg==