Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20927cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MTI=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS03592926.07.2001ČlankiHrvaškastatusno preoblikovanje podjetij - delitev družb - univerzalno pravno nasledstvo kot metoda prenosa lastnine - zaščita upnikov - zaščita članov

Osnovno o problematici diobe društava u statusnom pravu
VS03596031.08.2001ČlankiHrvaškakapitalska družba - nadzorni svet - sodelovanje delavcev pri upravljanju - predstavnik delavcev v nadzornem svetu

Nadzorni odbor u društvu kapitala s predstavnikom radnika kao
obvezatnim članom
VS03596131.08.2001ČlankiHrvaškastečajni postopek - pravne posledice začetka stečajnega postopka na izpolnitev pravnih poslov, sklenjenih pred začetkom stečajnega postopka - pravica stečajnega upravitelja do zahteve za izpolnitev obveznosti nasprotne stranke - pravica nasprotne stranke - fiksne pogodbe in pogodbe sklenjene za določen čas - deljive obveznosti

Ispunjenje pravnih poslova nakon otvaranja stečajnoga postupka - opća
pravila
VS03596231.08.2001ČlankiHrvaškaločitveni upniki - vrste ločitvenih upnikov - prijava ločitvene pravice in preizkus terjatev - sodelovanje ločitvenega upnika v organih stečajnega postopka in vpliv na postopek stečajnega postopka - unovčevanje stečajne mase na kateri obstoji ločitvena pravica

Položaj razlučnih vjerovnika nakon reforme stečajnoga prava
VS03596331.08.2001ČlankiHrvaškaureditev davčnega postopka v Republiki Hrvaški

Hrvatski opći porezni zakon
VS03596431.08.2001ČlankiHrvaškaNovela Zakona o delu R Hrvaške

Interesna struktura novele zakona o radu
VS03596531.08.2001ČlankiHrvaškaoblike zavarovanj in njihova uporaba

Aktualna pitanja primjene sredstava osiguranja
VS03596631.08.2001ČlankiHrvaškakapitalska družba - uprava in nadzorni svet - odgovornost članov uprave in nadzornega sveta - zavarovanje odgovornosti

Osiguranje odgovornosti članova uprave i nadzornog odbora društava
kapitala
VS03596731.08.2001ČlankiHrvaškapogodba o fiduciarnem zavarovanju

Predstavlja li ugovor o fiducijarnom osiguranju gotovinski posao u
smislu članka 140. stečajnog zakona
VS03602909.11.2001ČlankiHrvaškaizvršba na denarno terjatev dolžnika - opravljanje izvršbe - meje izvršbe - obseg izvršbe in zavarovanjaGranice ovrhe - implikacije neke proklamacije
(Meje izvršbe - implikacije neke proklamacije)
VS03603009.11.2001ČlankiHrvaškazačasne odredbe v avtorskih sporih - začasne odredbe po ZIZ - začasne odredbe po ZASP
Osiguranje tražbine privremenim mjerama u avtorskom pravu
(Zavarovanje terjatve z začasnimi odredbami v avtorskem pravu)
VS03604329.11.2001ČlankiHrvaškapridobitev lastninske pravice - gradnja na tujem zemljišču

Građenje na tuđem zemljištu
VS03604429.11.2001ČlankiHrvaškavarstvo lastninske pravice - sosedsko pravo - ureditev meje

Susjedska prava - uređenje međa
VS03604529.11.2001ČlankiHrvaškaoderuška pogodba - objektivni element - subjektivni element - pogodbene obresti z elementom oderuštva - pravne posledice oderuške pogodbe - sprememba pogodbe - čezmerno prikrajšanje

Zelenaški (lihvarski) ugovor
VS03604629.11.2001ČlankiHrvaškaodgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti - subjektivna (krivdna) odgovornost - objektivna odgovornost (odgovornost na podlagi vzročnosti) - nevarna stvar - domača žival kot nevarna stvar - pes kot nevarna stvar - divja žival kot nevarna stvar - proizvod z napako - nevarna dejavnost - kdo odgovarja za škodo - protipraven odvzem nevarne stvari - izročitev stvari tretjemu - oprostitev odgovornosti - višja sila - prispevek oškodovanca - ravnanje tretjega - naključje - odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se motorna vozila - odgovornost proizvajalca stvari z napako - odgovornost organizatorja prireditve - odgovornost države za teroristična dejanja in javne demonstracije

Odgovornost za štetu od opasnih stvari ili opasne djelatnosti
VS03604729.11.2001ČlankiHrvaškapogodba o delu - prenehanje delovnega razmerja - odpoved - postopek - odločba o odpovedi - odpoved brez formalne odločitve - organ, ki odloča o zahtevi

Postupak otkazivanja ugovora o radu od poslodavca
VS03604829.11.2001ČlankiHrvaškastečajni postopek - pravdni postopek - vpliv začetka stečajnega postopka na pravdni postopek - vpliv stečajnega postopka na izvršilni postopek in postopek zavarovanja

Učinci stečaja na parnični i ovršni postupak
VS03604929.11.2001ČlankiHrvaškaizvršba za uveljavitev nedenarne terjatve - vzpostavitev prejšnjega stanja - ponovno motenje posesti

Ovrha o sporovima zbog smetanja posjeda
VS03605029.11.2001ČlankiHrvaškadenacionalizacija

Aktualnosti u denacionalizaciji - izmjene i dopune zakona o naknadi
za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
VS03605807.12.2001ČlankiHrvaškapomorsko pravo - prevoz stvari po morju - mednarodna ureditev

Problematika međunarodne regulative prijevoza stvari morem (prijedlog
unifikacijskog usklađivanja

Izberi vse|Izvozi izbrane