Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20924cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MTE=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS03493027.10.1999ČlankiHrvaškapogodba o delu - sodna razveza pogodbe - prenehanje delovnega razmerja - nadomestilo škode - odpravnina

Sudski raskid ugovora o radu
VS03493127.10.1999ČlankiHrvaškapredhodne odredbe

Prethodna mjera osiguranja nakon stavljanja izvan snage rješenja o
ovrsi
VS03493227.10.1999ČlankiHrvaškaskrbništvo nad vrednostnimi papirji - bančna pogodba - obseg poslov - vrste pogodb - pravna narava skrbništva - pravne posledice stečajnega postopka

Bankarski ugovori o skrbništvu nad vrijednosnim papirima
VS03493327.10.1999ČlankiHrvaškapomorsko dobro - koncesije

Pomorsko dobro prema prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama
pomorskog zakonika
VS03502527.12.1999ČlankiHrvaškakapitalska družba - vložki - denarni vložki - stvarni vložki

Unos uloga u društva kapitala
VS03502627.12.1999ČlankiHrvaškaspregled pravne osebnosti

Proboj pravne osobnosti - odgovornost članova društava kapitala za
obveze društva
VS03502727.12.1999ČlankiHrvaškanaročilo (nalog) - obveznost prevzemnika naročila - obveznosti naročitelja - odgovornost za škodo zaradi molka - solidarna odgovornost prevzemnikov naročil

Ugovor o nalogu (mandatu)
VS03502827.12.1999ČlankiHrvaškaplače - odpravnine in druga nadomestila iz delovnega razmerja

Plaće, otpremnine i druge naknade iz radnog odnosa
VS03502927.12.1999ČlankiHrvaškaprocesni ugovori - roki - vrste procensih dejanj - čas procesnih dejanj

Parnične radnje stranaka
VS03513506.03.2000ČlankiHrvaškagospodarska družba - statusne spremembe - pripojitve in spojitve - pravni učinki pripojitve

Pripajanje i spajanje kao statusne promjene
VS03579810.04.2001ČlankiHrvaškastečajni postopek - fiduciarno zavarovanje - predmet zavarovanja

Fiducijarno vlasništvo na nekretninama u stečaju
VS03579910.04.2001ČlankiHrvaškadelovna razmerja - spremembe zakonodaje v R Hrvaški

Uz prijedlog novele zakona o radu - nomotehničke i druge napomene
VS03580010.04.2001ČlankiHrvaškasestava sodišča

Sastav prvostupanjskog suda u parnici iz radnog odnosa
VS03580110.04.2001ČlankiHrvaškaindustrijska lastnina - patent - varstvo in zaščita

Patentna zaštita u Republici Hrvatskoj
VS03580210.04.2001ČlankiHrvaškavolontersko pripravništvo

Ugovor o volonterskom radu
VS03592426.07.2001ČlankiHrvaškaarbitraža - javni red

Primjena evropskog prava tržišnog natjecanja u arbitražnom postupku s
gledišta javnog poretka
VS03592526.07.2001ČlankiHrvaškadelniška družba - skupščinski sklep - ničnost in izpodbojnost - razlogi za ničnost sklepa - učinki ničnosti - tožba za uveljavitev ničnosti - učinek sodne odločbe

Ništavost odluka glavne skupštine dioničkog društva
VS03592626.07.2001ČlankiHrvaškapremoženje slovenskih fizičnih oseb v Republiki Hrvaški - premoženje slovenskih pravnih oseb v Republiki Hrvaški

Što uređuje ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o
imovinskopravnim odnosima?
VS03592726.07.2001ČlankiHrvaškaKonvencija MOD št. 135 - delavski predstavniki - sindikalni poverjeniki - vloga sindikata

Zaštita i olakšice radničkih i sindikalnih predstavnika kod
poslodavaca
VS03592826.07.2001ČlankiHrvaškakorupcija

Problem korupcije i instrumenti njezina suzbijanja u međunarodnoj
zajednici

Izberi vse|Izvozi izbrane