Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 21128cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJm9yZGVyPXNjb3JlJmRpcmVjdGlvbj1kZXNj
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS02810401.01.1989ČlankiSlovenijaračunalnik - pravo - pravosodje

Uvajanje informacijskih sistemov za potrebe pravosodja
VS02810501.01.1989ČlankiSlovenijaračunalnik - pravo - pravosodje

Računalniška obdelava ustavnosodne prakse pri Ustavnem sodišču SR
Slovenije
VS02812201.01.1989ČlankiHrvaškaračunalnik - pravo - pravosodje

Ustavnosudski pravni informacijski podsistem Ustavnog suda SR
Slovenije u Ljubljani
VS04915901.04.2016ČlankiSlovenijapsihologija - pravo - č ustva - razum - čustveni odziv - kontratransfer - prepoznavanje kontratransfera - psihoterapevtČustva in pravo(1)
VS04683114.10.2005ČlankiSlovenijajavna uprava – javni sektor – izboljšanje poslovanja javnega sektorja - zakonodajni postopek – sodelovanje javnosti pri odločanju – prijaznost do uporabnikov – učinkovitost – birokracija – pravo – prijazna in učinkovita javna upravaPostopki in predpisi v službi uporabnikov
VS04681914.10.2005ČlankiSlovenijapravo – politika – parlament – zakonodajna dejavnost – ustava – spreminjanje ustave – denacionalizacija – učinkovitost pravosodja – pravosodje – pravna država – politične stranke – program politične stranke – načelo delitve oblasti parlamentarna razparava – javna občila – odnos politike do pravaPolitika in pravo – razkorak med deklariranim in dejanskim
VS04683314.10.2005ČlankiSlovenijajavna uprava - javni sektor - javni uslužbenec – javni natečaj – učinkovitost – upravljanje človeških virov v javni upravi – postopek izbire ustreznega kandidata – izpopolnjevanje in usposabljanje – letni pogovor – ocenjevanje dela – kompetence – kariera – birokracija – pravo – prijazna in učinkovita javna upravaKako do učinkovitejšega in fleksibilnejšega upravljanja sistema človeških virov v javni upravi
VS04682114.10.2005ČlankiSlovenijapolitika – pravo – pravna država – demokracija – parlamentarizem – državni zbor – omejevanje pravic poslancev – država – ustava – nezdružljivost – funkcionar – načelo enakosti pred zakonom – načelo zaupanja v pravo – poslansko vprašanje – svoboda izražanja – poslanci – razprava – obrazložitev glasovanja – nujni in skrajšani zakonodajni postopek – izredna seja – neodvisnost sodnikov – sodstvo – sodelovanje med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije – pozicija – opozicija – premoč pozicije – parlamentarna etika in moralaDržavni zbor: nosilec ali rušilec pravne države?
VS0000268601.05.2017ČlankiHrvaškapravica prostega pretoka delavcev in delovni sile - implementacija direktive

Mjere za ostvarivanje zajamčenih prava radnika kod slobode kretanja zaposlenika u EU (Merila za ustvarjanje zajamčenih pravic delavcev pri svobodi pretoka delavcev v EU)

VS0002651804.02.2019ČlankiHrvaškasodni nadzor - presoja zakonitosti - akt organa lokalne skupnosti

Sudski nadzor zakonitosti postupanja javnopravnih tijela na području upravnog prava - s naglaskom na postupanje jedinica lokalne samouprave

(Sodni nadzor zakonitosti ravnanja javnih organov na področju upravnega prava - s poudarkom na ravananju enot lokalne samouprave)

VS0002651312.03.2018ČlankiHrvaškakoncesija - koncedent - koncesionar - pravna praznina

Sustav koncesija u svjetlu novog zakonskog uređenja

(Sistem koncesij v luči nove zakonodaje)

VS04358601.10.2012ČlankiHrvaškazasebno kartelno pravo - neposlovne obveznosti - odškodninska odgovornost – omejevanje konkurenceEuropsko kartelno privatno pravo u uredbi Rim II
VS03884102.12.2002ČlankiHrvaškaizločitveni upniki - ločitveni upniki - pravni položaj v stečajnem, pravdnem in izvršilnem postopkuPravni položaj izlučnih i razlučnih vjerovnika u stečajnom, parničnom i ovršnom postupku
8pravni položaj ločitvenih in izločitvenih upnikov v stečajnem, pravdnem in izvršilnem postopku)
VS00586501.01.1969ČlankiSrbijazastopanje - možnost zastopanja

Zastupništvo u gradjanskom i privrednom pravu
VS0005753601.05.2022ČlankiHrvaškadelovno razmerje - delo na domu

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti rada u fleksibilnim oblicima odnosa (Posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja in posebni pogoji dela v prožnih oblikah razmerja)

VS00647201.01.1970ČlankiHrvaškaposvojitev

Porodično pravo - usvojenje

(Družinsko pravo - posvojitev)

VS01319301.01.1979ČlankiSrbijakazenska odgovornost

Individualna in kolektivna odgovornost
VS01453201.01.1980ČlankiSrbijatemeljna načela

Samoupravni sporazum obligacioni ugovor
VS01782701.01.1982ČlankiSrbijadružbena lastnina - varstvo

Neki problemi zaštite društvene svojine u Jugoslaviji
VS01936301.01.1983ČlankiSrbijapojem

Stanarsko pravo kao novi stambeno-pravni odnos

Izberi vse|Izvozi izbrane